28 28 28 36 031

امروز دوشنبه 30 مهر 1397

آخرین تغییرات قیمت میلگرد

میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 4,550 تومان ( 10 تومان )
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 4,590 تومان ( -40 تومان )
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 4,340 تومان ( 10 تومان )
بیشتر

آخرین تغییرات قیمت ورق

ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 4,100 تومان ( -40 تومان )
ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 4,080 تومان ( -40 تومان )
ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 4,130 تومان ( -20 تومان )
بیشتر

آخرین تغییرات قیمت تیرآهن

تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان انبار آهن پخش 810,000 تومان ( -2,000 تومان )
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان انبار آهن پخش 800,000 تومان ( -5,000 تومان )
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان انبار آهن پخش 937,000 تومان ( 0 تومان )
بیشتر

آخرین تغییرات قیمت قوطی و پروفیل

پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد علویجه تعاونی فولاد علویجه 6,320 تومان ( 1,520 تومان )
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد علویجه تعاونی فولاد علویجه 6,320 تومان ( 1,520 تومان )
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد علویجه تعاونی فولاد علویجه 6,320 تومان ( 1,520 تومان )
بیشتر

آخرین تغییرات قیمت لوله

لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 اصفهان شرکت لوله و قوطی اصفهان تماس بگیرید
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 اصفهان شرکت لوله و قوطی اصفهان تماس بگیرید
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 3 اصفهان شرکت لوله و قوطی اصفهان تماس بگیرید
بیشتر

آخرین تغییرات قیمت ناودانی

ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 4,550 تومان ( 0 تومان )
ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 4,550 تومان ( 0 تومان )
ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 4,550 تومان ( 0 تومان )
بیشتر

آخرین تغییرات قیمت نبشی

نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 4,650 تومان ( 0 تومان )
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 4,550 تومان ( 0 تومان )
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 4,600 تومان ( 0 تومان )
بیشتر

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...