فروشگاه اینترنتی آهن پخش

آخرین تغییرات قیمت میلگرد

میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 16,500 تومان -200 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 16,500 تومان -200 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-05-20
              [1] => 0
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-05-22
              [1] => 16700
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-05-23
              [1] => 16500
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-05-20
              [1] => 17000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-05-22
              [1] => 16700
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-05-23
              [1] => 16500
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-05-12
              [1] => 16100
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-05-19
              [1] => 16500
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-05-20
              [1] => 0
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت تیرآهن

تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان بنگاه اصفهان 2,980,000 تومان 150,000 تومان
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان بنگاه اصفهان 3,550,000 تومان 200,000 تومان
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان بنگاه اصفهان 3,950,000 تومان 100,000 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-05-08
              [1] => 2810000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-05-09
              [1] => 2830000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-05-19
              [1] => 2980000
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-05-08
              [1] => 3350000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-05-09
              [1] => 3350000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-05-19
              [1] => 3550000
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-05-08
              [1] => 3800000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-05-09
              [1] => 3850000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-05-19
              [1] => 3950000
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت نبشی

نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 17,400 تومان 0 تومان
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 17,400 تومان 0 تومان
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 17,200 تومان 0 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-05-20
              [1] => 17400
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-05-22
              [1] => 17400
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-05-23
              [1] => 17400
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-05-20
              [1] => 17400
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-05-22
              [1] => 17400
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-05-23
              [1] => 17400
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-05-20
              [1] => 17200
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-05-22
              [1] => 17200
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-05-23
              [1] => 17200
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت قوطی و پروفیل

پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد علویجه لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه 20,800 تومان 100 تومان
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد علویجه لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه 20,800 تومان 100 تومان
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد علویجه لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه 20,800 تومان 100 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد علویجه
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-05-20
              [1] => 20700
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-05-22
              [1] => 20700
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-05-23
              [1] => 20800
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد علویجه
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-05-20
              [1] => 20700
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-05-22
              [1] => 20700
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-05-23
              [1] => 20800
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد علویجه
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-05-20
              [1] => 20700
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-05-22
              [1] => 20700
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-05-23
              [1] => 20800
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت لوله

لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 اصفهان شرکت لوله و قوطی اصفهان تماس بگیرید
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 اصفهان شرکت لوله و قوطی اصفهان تماس بگیرید
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 3 اصفهان شرکت لوله و قوطی اصفهان تماس بگیرید
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1398-04-23
              [1] => 6350
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1398-04-24
              [1] => 0
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-01-16
              [1] => 0
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1398-04-23
              [1] => 6300
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1398-04-24
              [1] => 0
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-01-16
              [1] => 0
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 3 اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1398-04-23
              [1] => 6300
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1398-04-24
              [1] => 0
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-01-16
              [1] => 0
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت ناودانی

ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز تماس بگیرید
ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز تماس بگیرید
ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 17,900 تومان 0 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-04-18
              [1] => 19200
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-04-20
              [1] => 19200
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-04-21
              [1] => 0
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-04-18
              [1] => 19200
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-04-20
              [1] => 19200
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-04-21
              [1] => 0
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-05-20
              [1] => 17900
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-05-22
              [1] => 17900
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-05-23
              [1] => 17900
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت ورق

ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 20,000 تومان 400 تومان
ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 20,000 تومان 400 تومان
ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 19,900 تومان 400 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه 
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-05-12
              [1] => 19600
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-05-13
              [1] => 19600
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-05-20
              [1] => 20000
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه 
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-05-12
              [1] => 19600
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-05-13
              [1] => 19600
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-05-20
              [1] => 20000
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه 
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-05-12
              [1] => 19500
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-05-13
              [1] => 19500
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-05-20
              [1] => 19900
            )

        )

      [visible] => 
    )

)
عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...