فروشگاه اینترنتی آهن پخش

آخرین تغییرات قیمت میلگرد

میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 12,600 تومان -150 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 12,500 تومان -150 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 12,500 تومان -450 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-12-12
              [1] => 12750
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-12-13
              [1] => 12750
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-12-14
              [1] => 12600
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-12-12
              [1] => 12650
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-12-13
              [1] => 12650
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-12-14
              [1] => 12500
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-12-12
              [1] => 12950
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-12-13
              [1] => 12950
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-12-14
              [1] => 12500
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت تیرآهن

تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان بنگاه اصفهان 1,950,000 تومان -30,000 تومان
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان بنگاه اصفهان 2,450,000 تومان -30,000 تومان
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان بنگاه اصفهان 2,900,000 تومان 0 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-12-11
              [1] => 1980000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-12-12
              [1] => 1980000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-12-13
              [1] => 1950000
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-12-11
              [1] => 2480000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-12-12
              [1] => 2480000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-12-13
              [1] => 2450000
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-12-11
              [1] => 2880000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-12-12
              [1] => 2900000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-12-13
              [1] => 2900000
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت نبشی

نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 13,000 تومان 0 تومان
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 13,000 تومان 0 تومان
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 13,000 تومان 0 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-12-12
              [1] => 13000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-12-13
              [1] => 13000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-12-14
              [1] => 13000
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-12-12
              [1] => 13000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-12-13
              [1] => 13000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-12-14
              [1] => 13000
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-12-12
              [1] => 13000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-12-13
              [1] => 13000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-12-14
              [1] => 13000
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت قوطی و پروفیل

پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد علویجه لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه 22,300 تومان -200 تومان
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد علویجه لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه 22,300 تومان -200 تومان
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد علویجه لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه 22,300 تومان -200 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد علویجه
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-12-09
              [1] => 22400
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-12-11
              [1] => 22500
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-12-12
              [1] => 22300
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد علویجه
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-12-09
              [1] => 22400
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-12-11
              [1] => 22500
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-12-12
              [1] => 22300
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد علویجه
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-12-09
              [1] => 22400
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-12-11
              [1] => 22500
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-12-12
              [1] => 22300
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت لوله

لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 اصفهان شرکت لوله و قوطی اصفهان تماس بگیرید
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 اصفهان شرکت لوله و قوطی اصفهان تماس بگیرید
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 3 اصفهان شرکت لوله و قوطی اصفهان تماس بگیرید
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1398-04-23
              [1] => 6350
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1398-04-24
              [1] => 0
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-01-16
              [1] => 0
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1398-04-23
              [1] => 6300
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1398-04-24
              [1] => 0
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-01-16
              [1] => 0
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 3 اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1398-04-23
              [1] => 6300
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1398-04-24
              [1] => 0
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-01-16
              [1] => 0
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت ناودانی

ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 13,100 تومان 0 تومان
ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 13,100 تومان 0 تومان
ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 13,100 تومان 0 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-12-12
              [1] => 13100
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-12-13
              [1] => 13100
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-12-14
              [1] => 13100
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-12-12
              [1] => 13100
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-12-13
              [1] => 13100
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-12-14
              [1] => 13100
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-12-12
              [1] => 13100
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-12-13
              [1] => 13100
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-12-14
              [1] => 13100
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت ورق

ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 18,900 تومان 0 تومان
ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 18,900 تومان -200 تومان
ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 18,900 تومان -300 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه 
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-12-11
              [1] => 18900
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-12-12
              [1] => 18900
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-12-13
              [1] => 18900
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه 
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-12-11
              [1] => 19000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-12-12
              [1] => 19100
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-12-13
              [1] => 18900
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه 
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-12-11
              [1] => 19200
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-12-12
              [1] => 19200
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-12-13
              [1] => 18900
            )

        )

      [visible] => 
    )

)
عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...