فروشگاه اینترنتی آهن پخش

آخرین تغییرات قیمت میلگرد

میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 26,970 تومان -500 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 27,470 تومان -500 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 26,970 تومان -500 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1402-01-06
              [1] => 27570
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1402-01-07
              [1] => 27470
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1402-01-08
              [1] => 26970
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1402-01-06
              [1] => 27770
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1402-01-07
              [1] => 27970
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1402-01-08
              [1] => 27470
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1402-01-06
              [1] => 27670
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1402-01-07
              [1] => 27470
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1402-01-08
              [1] => 26970
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت تیرآهن

تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان بنگاه اصفهان 5,000,000 تومان 0 تومان
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان بنگاه اصفهان 6,900,000 تومان 0 تومان
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان بنگاه اصفهان 6,700,000 تومان 100,000 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-12-23
              [1] => 5000000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-12-24
              [1] => 5000000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-12-25
              [1] => 5000000
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-12-23
              [1] => 6900000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-12-24
              [1] => 6900000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-12-25
              [1] => 6900000
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-12-23
              [1] => 6400000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-12-24
              [1] => 6600000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-12-25
              [1] => 6700000
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت نبشی

نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز تماس بگیرید
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 27,670 تومان 0 تومان
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 28,070 تومان 0 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-11-25
              [1] => 24770
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-12-01
              [1] => 28970
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-12-02
              [1] => 0
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-12-23
              [1] => 27670
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-12-24
              [1] => 27670
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-12-25
              [1] => 27670
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-12-23
              [1] => 28070
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-12-24
              [1] => 28070
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-12-25
              [1] => 28070
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت قوطی و پروفیل

پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد علویجه لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه تماس بگیرید
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد علویجه لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه تماس بگیرید
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد علویجه لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه تماس بگیرید
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد علویجه
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-10-26
              [1] => 29970
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-10-27
              [1] => 29970
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-11-02
              [1] => 0
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد علویجه
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-10-26
              [1] => 29970
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-10-27
              [1] => 29970
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-11-02
              [1] => 0
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد علویجه
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-10-26
              [1] => 29900
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-10-27
              [1] => 29900
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-11-02
              [1] => 0
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت لوله

لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 اصفهان شرکت لوله و قوطی اصفهان تماس بگیرید
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 اصفهان شرکت لوله و قوطی اصفهان تماس بگیرید
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 3 اصفهان شرکت لوله و قوطی اصفهان تماس بگیرید
نمودار تغییرات قیمت موجود نیست
بیشتر
		

آخرین تغییرات قیمت ناودانی

ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 28,970 تومان 0 تومان
ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز تماس بگیرید
ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 28,970 تومان 0 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-12-23
              [1] => 28970
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-12-24
              [1] => 28970
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-12-25
              [1] => 28970
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-04-20
              [1] => 19200
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-04-21
              [1] => 0
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-10-01
              [1] => 0
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-12-23
              [1] => 28970
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-12-24
              [1] => 28970
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-12-25
              [1] => 28970
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت ورق

ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 43,670 تومان 0 تومان
ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 34,670 تومان 0 تومان
ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 34,670 تومان 0 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه 
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-12-22
              [1] => 43770
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-12-24
              [1] => 43670
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-12-25
              [1] => 43670
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه 
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-12-22
              [1] => 34770
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-12-24
              [1] => 34670
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-12-25
              [1] => 34670
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه 
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-12-22
              [1] => 34770
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-12-24
              [1] => 34670
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-12-25
              [1] => 34670
            )

        )

      [visible] => 
    )

)