فروشگاه اینترنتی آهن پخش

آخرین تغییرات قیمت میلگرد

میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 17,850 تومان -50 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-02-24
              [1] => 18500
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-02-25
              [1] => 18300
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-02-27
              [1] => 0
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-02-28
              [1] => 18000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-02-29
              [1] => 18000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-02-31
              [1] => 0
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-02-28
              [1] => 18000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-02-29
              [1] => 17900
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-02-31
              [1] => 17850
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت تیرآهن

تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان بنگاه اصفهان 2,710,000 تومان 0 تومان
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان بنگاه اصفهان 3,150,000 تومان 0 تومان
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان بنگاه اصفهان 3,770,000 تومان 0 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-02-26
              [1] => 2740000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-02-28
              [1] => 2710000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-02-31
              [1] => 2710000
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-02-26
              [1] => 3180000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-02-28
              [1] => 3150000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-02-31
              [1] => 3150000
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-02-26
              [1] => 3840000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-02-28
              [1] => 3770000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-02-31
              [1] => 3770000
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت نبشی

نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 19,000 تومان 0 تومان
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 18,800 تومان 0 تومان
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز تماس بگیرید
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-02-28
              [1] => 19000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-02-29
              [1] => 19000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-02-31
              [1] => 19000
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-02-28
              [1] => 18800
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-02-29
              [1] => 18800
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-02-31
              [1] => 18800
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-02-11
              [1] => 18700
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-02-12
              [1] => 18700
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-02-15
              [1] => 0
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت قوطی و پروفیل

پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد علویجه لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه 26,200 تومان 0 تومان
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد علویجه لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه 26,200 تومان 0 تومان
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد علویجه لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه 26,200 تومان 0 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد علویجه
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-02-28
              [1] => 26200
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-02-29
              [1] => 26200
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-02-31
              [1] => 26200
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد علویجه
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-02-28
              [1] => 26200
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-02-29
              [1] => 26200
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-02-31
              [1] => 26200
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد علویجه
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-02-28
              [1] => 26200
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-02-29
              [1] => 26200
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-02-31
              [1] => 26200
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت لوله

لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 اصفهان شرکت لوله و قوطی اصفهان تماس بگیرید
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 اصفهان شرکت لوله و قوطی اصفهان تماس بگیرید
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 3 اصفهان شرکت لوله و قوطی اصفهان تماس بگیرید
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1398-04-23
              [1] => 6350
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1398-04-24
              [1] => 0
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-01-16
              [1] => 0
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1398-04-23
              [1] => 6300
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1398-04-24
              [1] => 0
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-01-16
              [1] => 0
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 3 اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1398-04-23
              [1] => 6300
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1398-04-24
              [1] => 0
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-01-16
              [1] => 0
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت ناودانی

ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز تماس بگیرید
ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 20,500 تومان 0 تومان
ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 20,400 تومان 0 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-02-11
              [1] => 20050
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-02-12
              [1] => 20050
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-02-15
              [1] => 0
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-02-28
              [1] => 20500
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-02-29
              [1] => 20500
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-02-31
              [1] => 20500
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-02-28
              [1] => 20400
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-02-29
              [1] => 20400
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-02-31
              [1] => 20400
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت ورق

ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 24,100 تومان 0 تومان
ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 24,200 تومان 0 تومان
ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 24,200 تومان 0 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه 
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-02-28
              [1] => 24300
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-02-29
              [1] => 24100
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-02-31
              [1] => 24100
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه 
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-02-28
              [1] => 24400
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-02-29
              [1] => 24200
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-02-31
              [1] => 24200
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه 
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-02-28
              [1] => 24400
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-02-29
              [1] => 24200
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-02-31
              [1] => 24200
            )

        )

      [visible] => 
    )

)
عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...