28 28 28 36 031

امروز یکشنبه 31 تیر 1397

آخرین تغییرات قیمت میلگرد

میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 3,840 تومان ( 60 تومان )
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 3,840 تومان ( 60 تومان )
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 3,630 تومان ( 60 تومان )
بیشتر

آخرین تغییرات قیمت ورق

ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 3,400 تومان ( 100 تومان )
ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 3,400 تومان ( 100 تومان )
ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 3,400 تومان ( 100 تومان )
بیشتر

آخرین تغییرات قیمت تیرآهن

تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان انبار آهن پخش 545,000 تومان ( 0 تومان )
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان انبار آهن پخش 645,000 تومان ( 0 تومان )
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان انبار آهن پخش 785,000 تومان ( 0 تومان )
بیشتر

آخرین تغییرات قیمت قوطی و پروفیل

پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد علویجه تعاونی فولاد علویجه 3,950 تومان ( 170 تومان )
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد علویجه تعاونی فولاد علویجه 3,950 تومان ( 170 تومان )
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد علویجه تعاونی فولاد علویجه 3,950 تومان ( 170 تومان )
بیشتر

آخرین تغییرات قیمت لوله

لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 اصفهان شرکت لوله و قوطی اصفهان 3,730 تومان ( 370 تومان )
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 اصفهان شرکت لوله و قوطی اصفهان 3,700 تومان ( 400 تومان )
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 3 اصفهان شرکت لوله و قوطی اصفهان 3,700 تومان ( 380 تومان )
بیشتر

آخرین تغییرات قیمت ناودانی

ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 3,570 تومان ( 80 تومان )
ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 3,570 تومان ( 80 تومان )
ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 3,600 تومان ( 80 تومان )
بیشتر

آخرین تغییرات قیمت نبشی

نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 3,570 تومان ( 70 تومان )
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 3,570 تومان ( 70 تومان )
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 3,560 تومان ( 70 تومان )
بیشتر

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...