فروشگاه اینترنتی آهن پخش

آخرین تغییرات قیمت میلگرد

میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 15,400 تومان -300 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 15,700 تومان -100 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 15,700 تومان -200 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-03-26
              [1] => 15700
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1400-03-27
              [1] => 15700
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1400-03-30
              [1] => 15400
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-03-26
              [1] => 15800
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1400-03-27
              [1] => 15800
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1400-03-30
              [1] => 15700
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-03-26
              [1] => 15900
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1400-03-27
              [1] => 15900
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1400-03-30
              [1] => 15700
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت تیرآهن

تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان بنگاه اصفهان 2,400,000 تومان -20,000 تومان
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان بنگاه اصفهان 2,940,000 تومان -30,000 تومان
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان بنگاه اصفهان 3,620,000 تومان -30,000 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-03-27
              [1] => 2450000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1400-03-29
              [1] => 2420000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1400-03-30
              [1] => 2400000
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-03-27
              [1] => 2970000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1400-03-29
              [1] => 2970000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1400-03-30
              [1] => 2940000
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-03-27
              [1] => 3650000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1400-03-29
              [1] => 3650000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1400-03-30
              [1] => 3620000
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت نبشی

نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز تماس بگیرید
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 15,650 تومان -150 تومان
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز تماس بگیرید
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-03-02
              [1] => 15050
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1400-03-03
              [1] => 15050
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1400-03-04
              [1] => 0
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-03-27
              [1] => 15800
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1400-03-29
              [1] => 15800
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1400-03-30
              [1] => 15650
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-02-19
              [1] => 14050
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1400-02-20
              [1] => 14050
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1400-02-21
              [1] => 0
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت قوطی و پروفیل

پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد علویجه لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه 24,200 تومان -100 تومان
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد علویجه لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه 24,200 تومان -100 تومان
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد علویجه لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه 24,200 تومان -100 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد علویجه
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-03-25
              [1] => 24300
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1400-03-29
              [1] => 24300
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1400-03-30
              [1] => 24200
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد علویجه
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-03-25
              [1] => 24300
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1400-03-29
              [1] => 24300
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1400-03-30
              [1] => 24200
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد علویجه
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-03-25
              [1] => 24300
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1400-03-29
              [1] => 24300
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1400-03-30
              [1] => 24200
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت لوله

لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 اصفهان شرکت لوله و قوطی اصفهان تماس بگیرید
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 اصفهان شرکت لوله و قوطی اصفهان تماس بگیرید
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 3 اصفهان شرکت لوله و قوطی اصفهان تماس بگیرید
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1398-04-23
              [1] => 6350
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1398-04-24
              [1] => 0
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-01-16
              [1] => 0
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1398-04-23
              [1] => 6300
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1398-04-24
              [1] => 0
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-01-16
              [1] => 0
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 3 اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1398-04-23
              [1] => 6300
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1398-04-24
              [1] => 0
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-01-16
              [1] => 0
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت ناودانی

ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 15,650 تومان -150 تومان
ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 15,650 تومان -150 تومان
ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 15,650 تومان -150 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-03-27
              [1] => 15800
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1400-03-29
              [1] => 15800
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1400-03-30
              [1] => 15650
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-03-27
              [1] => 15800
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1400-03-29
              [1] => 15800
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1400-03-30
              [1] => 15650
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-03-27
              [1] => 15800
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1400-03-29
              [1] => 15800
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1400-03-30
              [1] => 15650
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت ورق

ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 26,600 تومان -100 تومان
ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 25,200 تومان -100 تومان
ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 25,200 تومان 100 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه 
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-03-27
              [1] => 26700
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1400-03-29
              [1] => 26700
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1400-03-30
              [1] => 26600
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه 
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-03-27
              [1] => 25300
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1400-03-29
              [1] => 25300
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1400-03-30
              [1] => 25200
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه 
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-03-27
              [1] => 25100
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1400-03-29
              [1] => 25100
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1400-03-30
              [1] => 25200
            )

        )

      [visible] => 
    )

)
عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...