فروشگاه اینترنتی آهن پخش

آخرین تغییرات قیمت میلگرد

میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 16,100 تومان -50 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 16,200 تومان -150 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 16,000 تومان -100 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-08-28
              [1] => 16450
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-08-30
              [1] => 16150
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-09-02
              [1] => 16100
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-08-28
              [1] => 16600
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-08-30
              [1] => 16350
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-09-02
              [1] => 16200
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-08-28
              [1] => 16250
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-08-30
              [1] => 16100
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-09-02
              [1] => 16000
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت تیرآهن

تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان بنگاه اصفهان 2,750,000 تومان 0 تومان
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان بنگاه اصفهان 3,400,000 تومان 0 تومان
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان بنگاه اصفهان 4,200,000 تومان 0 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-09-01
              [1] => 2780000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-09-02
              [1] => 2750000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-09-03
              [1] => 2750000
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-09-01
              [1] => 3450000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-09-02
              [1] => 3400000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-09-03
              [1] => 3400000
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-09-01
              [1] => 4230000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-09-02
              [1] => 4200000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-09-03
              [1] => 4200000
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت نبشی

نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز تماس بگیرید
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 17,300 تومان -300 تومان
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 17,100 تومان -300 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-08-08
              [1] => 17600
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-08-09
              [1] => 17600
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-08-10
              [1] => 0
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-09-01
              [1] => 17600
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-09-03
              [1] => 17600
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-09-05
              [1] => 17300
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-09-01
              [1] => 17400
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-09-03
              [1] => 17400
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-09-05
              [1] => 17100
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت قوطی و پروفیل

پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد علویجه لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه 20,000 تومان -200 تومان
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد علویجه لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه 20,000 تومان -200 تومان
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد علویجه لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه 20,000 تومان -200 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد علویجه
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-05-26
              [1] => 20200
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-05-29
              [1] => 20200
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-05-30
              [1] => 20000
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد علویجه
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-05-26
              [1] => 20200
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-05-29
              [1] => 20200
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-05-30
              [1] => 20000
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد علویجه
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-05-26
              [1] => 20200
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-05-29
              [1] => 20200
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-05-30
              [1] => 20000
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت لوله

لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 اصفهان شرکت لوله و قوطی اصفهان تماس بگیرید
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 اصفهان شرکت لوله و قوطی اصفهان تماس بگیرید
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 3 اصفهان شرکت لوله و قوطی اصفهان تماس بگیرید
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1398-04-23
              [1] => 6350
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1398-04-24
              [1] => 0
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-01-16
              [1] => 0
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1398-04-23
              [1] => 6300
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1398-04-24
              [1] => 0
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-01-16
              [1] => 0
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 3 اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1398-04-23
              [1] => 6300
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1398-04-24
              [1] => 0
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-01-16
              [1] => 0
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت ناودانی

ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 17,900 تومان -100 تومان
ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز تماس بگیرید
ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز تماس بگیرید
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-09-02
              [1] => 18200
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-09-03
              [1] => 18000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-09-05
              [1] => 17900
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-04-18
              [1] => 19200
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-04-20
              [1] => 19200
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-04-21
              [1] => 0
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-06-27
              [1] => 17400
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-06-28
              [1] => 0
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-07-19
              [1] => 0
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت ورق

ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 20,300 تومان 0 تومان
ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 20,300 تومان 0 تومان
ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 20,300 تومان 0 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه 
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-08-30
              [1] => 20300
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-09-01
              [1] => 20300
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-09-03
              [1] => 20300
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه 
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-08-30
              [1] => 20300
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-09-01
              [1] => 20300
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-09-03
              [1] => 20300
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه 
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-08-30
              [1] => 20300
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-09-01
              [1] => 20300
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-09-03
              [1] => 20300
            )

        )

      [visible] => 
    )

)