فروشگاه اینترنتی آهن پخش

آخرین تغییرات قیمت میلگرد

میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 12,900 تومان -200 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 12,800 تومان -100 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-10-27
              [1] => 13350
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-10-29
              [1] => 13100
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-10-30
              [1] => 12900
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-10-29
              [1] => 13100
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-10-30
              [1] => 12900
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-11-01
              [1] => 12800
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-10-29
              [1] => 12900
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-10-30
              [1] => 12700
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-11-01
              [1] => 0
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت تیرآهن

تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان بنگاه اصفهان تماس بگیرید
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان بنگاه اصفهان 2,600,000 تومان 0 تومان
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان بنگاه اصفهان 3,000,000 تومان -50,000 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-10-24
              [1] => 2100000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-10-27
              [1] => 2050000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-10-29
              [1] => 0
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-10-29
              [1] => 2600000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-10-30
              [1] => 2600000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-11-02
              [1] => 2600000
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-10-29
              [1] => 3050000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-10-30
              [1] => 3050000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-11-02
              [1] => 3000000
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت نبشی

نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 12,950 تومان 0 تومان
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 12,950 تومان 0 تومان
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 12,950 تومان 0 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-10-30
              [1] => 13250
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-11-01
              [1] => 12950
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-11-02
              [1] => 12950
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-10-30
              [1] => 13250
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-11-01
              [1] => 12950
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-11-02
              [1] => 12950
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-10-30
              [1] => 13250
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-11-01
              [1] => 12950
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-11-02
              [1] => 12950
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت قوطی و پروفیل

پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد علویجه لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه 23,700 تومان 23,700 تومان
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد علویجه لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه 23,700 تومان 23,700 تومان
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد علویجه لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه 23,700 تومان 23,700 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد علویجه
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-09-17
              [1] => 19100
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-09-24
              [1] => 0
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-10-17
              [1] => 23700
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد علویجه
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-09-17
              [1] => 19100
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-09-24
              [1] => 0
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-10-17
              [1] => 23700
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد علویجه
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-09-17
              [1] => 19100
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-09-24
              [1] => 0
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-10-17
              [1] => 23700
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت لوله

لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 اصفهان شرکت لوله و قوطی اصفهان تماس بگیرید
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 اصفهان شرکت لوله و قوطی اصفهان تماس بگیرید
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 3 اصفهان شرکت لوله و قوطی اصفهان تماس بگیرید
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1398-04-23
              [1] => 6350
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1398-04-24
              [1] => 0
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-01-16
              [1] => 0
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1398-04-23
              [1] => 6300
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1398-04-24
              [1] => 0
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-01-16
              [1] => 0
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 3 اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1398-04-23
              [1] => 6300
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1398-04-24
              [1] => 0
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-01-16
              [1] => 0
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت ناودانی

ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 13,050 تومان 0 تومان
ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 13,050 تومان 0 تومان
ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 13,050 تومان 0 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-10-30
              [1] => 13350
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-11-01
              [1] => 13050
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-11-02
              [1] => 13050
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-10-30
              [1] => 13350
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-11-01
              [1] => 13050
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-11-02
              [1] => 13050
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-10-30
              [1] => 13350
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-11-01
              [1] => 13050
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-11-02
              [1] => 13050
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت ورق

ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 16,800 تومان 850 تومان
ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 17,200 تومان 600 تومان
ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 17,200 تومان 700 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه 
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-10-29
              [1] => 16800
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-10-30
              [1] => 15950
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-11-01
              [1] => 16800
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه 
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-10-29
              [1] => 17100
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-10-30
              [1] => 16600
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-11-01
              [1] => 17200
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه 
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-10-29
              [1] => 17100
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-10-30
              [1] => 16500
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-11-01
              [1] => 17200
            )

        )

      [visible] => 
    )

)
عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...