سبد خرید شما خالی می باشد.
0سبد خرید

فروشگاه اینترنتی آهن پخش

آخرین تغییرات قیمت میلگرد

میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 11,800 تومان ( 11,800 تومان )
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 11,800 تومان ( 11,800 تومان )
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 10,800 تومان ( -100 تومان )
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-09-04
              [1] => 11100
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-09-06
              [1] => 0
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-09-12
              [1] => 11800
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-09-08
              [1] => 10800
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-09-09
              [1] => 0
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-09-12
              [1] => 11800
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-09-11
              [1] => 10950
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-09-12
              [1] => 10900
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-09-13
              [1] => 10800
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت تیرآهن

تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان بنگاه اصفهان 1,950,000 تومان ( 0 تومان )
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان بنگاه اصفهان 2,350,000 تومان ( 0 تومان )
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان بنگاه اصفهان 2,550,000 تومان ( 0 تومان )
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-09-11
              [1] => 1980000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-09-12
              [1] => 1950000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-09-13
              [1] => 1950000
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-09-11
              [1] => 2280000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-09-12
              [1] => 2350000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-09-13
              [1] => 2350000
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-09-11
              [1] => 2580000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-09-12
              [1] => 2550000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-09-13
              [1] => 2550000
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت نبشی

نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 10,900 تومان ( 0 تومان )
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 10,800 تومان ( 0 تومان )
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 10,800 تومان ( 0 تومان )
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-09-10
              [1] => 10400
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-09-12
              [1] => 10900
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-09-13
              [1] => 10900
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-09-10
              [1] => 10300
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-09-12
              [1] => 10800
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-09-13
              [1] => 10800
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-09-10
              [1] => 10400
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-09-12
              [1] => 10800
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-09-13
              [1] => 10800
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت قوطی و پروفیل

پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد علویجه لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه 18,800 تومان ( 600 تومان )
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد علویجه لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه 18,800 تومان ( 600 تومان )
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد علویجه لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه 18,800 تومان ( 600 تومان )
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد علویجه
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-09-06
              [1] => 18500
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-09-08
              [1] => 18200
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-09-12
              [1] => 18800
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد علویجه
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-09-06
              [1] => 18500
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-09-08
              [1] => 18200
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-09-12
              [1] => 18800
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد علویجه
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-09-06
              [1] => 18500
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-09-08
              [1] => 18200
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-09-12
              [1] => 18800
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت لوله

لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 اصفهان شرکت لوله و قوطی اصفهان تماس بگیرید
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 اصفهان شرکت لوله و قوطی اصفهان تماس بگیرید
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 3 اصفهان شرکت لوله و قوطی اصفهان تماس بگیرید
نمودار تغییرات قیمت موجود نیست
بیشتر
 

آخرین تغییرات قیمت ناودانی

ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز تماس بگیرید
ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 11,000 تومان ( 0 تومان )
ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 11,000 تومان ( 0 تومان )
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-08-19
              [1] => 13000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-08-20
              [1] => 0
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-08-24
              [1] => 0
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-09-10
              [1] => 10600
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-09-12
              [1] => 11000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-09-13
              [1] => 11000
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-09-10
              [1] => 10500
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-09-12
              [1] => 11000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-09-13
              [1] => 11000
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت ورق

ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 14,950 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 14,950 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 14,950 تومان ( 0 تومان )
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه 
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-09-11
              [1] => 14500
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-09-12
              [1] => 14950
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-09-13
              [1] => 14950
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه 
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-09-11
              [1] => 14700
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-09-12
              [1] => 14950
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-09-13
              [1] => 14950
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه 
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1399-09-11
              [1] => 14700
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1399-09-12
              [1] => 14950
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-09-13
              [1] => 14950
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...