فروشگاه اینترنتی آهن پخش

آخرین تغییرات قیمت میلگرد

میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 16,350 تومان 0 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 16,400 تومان 0 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 16,050 تومان -50 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-08-29
              [1] => 16950
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1400-08-30
              [1] => 16350
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1400-09-02
              [1] => 16350
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-08-29
              [1] => 16250
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1400-08-30
              [1] => 16400
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1400-09-02
              [1] => 16400
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-08-29
              [1] => 16050
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1400-08-30
              [1] => 16100
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1400-09-02
              [1] => 16050
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت تیرآهن

تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان بنگاه اصفهان 2,500,000 تومان 0 تومان
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان بنگاه اصفهان 2,990,000 تومان 0 تومان
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان بنگاه اصفهان 3,590,000 تومان 0 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-09-01
              [1] => 2500000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1400-09-02
              [1] => 2500000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1400-09-04
              [1] => 2500000
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-09-01
              [1] => 2990000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1400-09-02
              [1] => 2990000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1400-09-04
              [1] => 2990000
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-09-01
              [1] => 3590000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1400-09-02
              [1] => 3590000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1400-09-04
              [1] => 3590000
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت نبشی

نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 17,200 تومان 0 تومان
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 17,000 تومان 0 تومان
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 17,000 تومان 0 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-09-01
              [1] => 17200
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1400-09-02
              [1] => 17200
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1400-09-03
              [1] => 17200
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-09-01
              [1] => 17000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1400-09-02
              [1] => 17000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1400-09-03
              [1] => 17000
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-09-01
              [1] => 17000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1400-09-02
              [1] => 17000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1400-09-03
              [1] => 17000
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت قوطی و پروفیل

پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد علویجه لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه 26,500 تومان 0 تومان
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد علویجه لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه 26,500 تومان 0 تومان
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد علویجه لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه 26,500 تومان 0 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد علویجه
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-08-30
              [1] => 26700
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1400-09-01
              [1] => 26500
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1400-09-03
              [1] => 26500
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد علویجه
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-08-30
              [1] => 26700
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1400-09-01
              [1] => 26500
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1400-09-03
              [1] => 26500
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد علویجه
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-08-30
              [1] => 26700
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1400-09-01
              [1] => 26500
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1400-09-03
              [1] => 26500
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت لوله

لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 اصفهان شرکت لوله و قوطی اصفهان تماس بگیرید
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 اصفهان شرکت لوله و قوطی اصفهان تماس بگیرید
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 3 اصفهان شرکت لوله و قوطی اصفهان تماس بگیرید
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1398-04-23
              [1] => 6350
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1398-04-24
              [1] => 0
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-01-16
              [1] => 0
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1398-04-23
              [1] => 6300
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1398-04-24
              [1] => 0
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-01-16
              [1] => 0
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 3 اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1398-04-23
              [1] => 6300
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1398-04-24
              [1] => 0
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1399-01-16
              [1] => 0
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت ناودانی

ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز تماس بگیرید
ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 17,600 تومان -50 تومان
ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز 17,700 تومان -50 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-08-12
              [1] => 17700
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1400-08-13
              [1] => 0
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1400-08-23
              [1] => 0
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-09-02
              [1] => 17650
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1400-09-03
              [1] => 17650
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1400-09-04
              [1] => 17600
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-09-02
              [1] => 17750
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1400-09-03
              [1] => 17750
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1400-09-04
              [1] => 17700
            )

        )

      [visible] => 
    )

)

آخرین تغییرات قیمت ورق

ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 24,300 تومان -100 تومان
ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 24,700 تومان -100 تومان
ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 24,900 تومان -200 تومان
بیشتر
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه 
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-09-02
              [1] => 24400
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1400-09-03
              [1] => 24400
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1400-09-04
              [1] => 24300
            )

        )

      [color] => #961111
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه 
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-09-02
              [1] => 24800
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1400-09-03
              [1] => 24800
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1400-09-04
              [1] => 24700
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه 
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-09-02
              [1] => 25100
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1400-09-03
              [1] => 25100
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1400-09-04
              [1] => 24900
            )

        )

      [visible] => 
    )

)
عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...