مرتب سازی براساس بازگشت
 

پیچ

MAX تایوان

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
پیچ 2 سانتی سرمته شیروانی MAX تایوان
بروزرسانی: 24 شهریور 1401 11:30

2cm

7mm

آلیاژ گرم نسوز

تایوان

اصفهان

1200

920 تومان 0 تومان
واحد فروش: عدد
سفارش
پیچ 2.5 سانتی سرمته شیروانی MAX تایوان
بروزرسانی: 24 شهریور 1401 11:30

2.5cm

7mm

آلیاژ گرم نسوز

تایوان

اصفهان

1200

860 تومان 0 تومان
واحد فروش: عدد
سفارش
پیچ 3 سانتی سرمته شیروانی MAX تایوان
بروزرسانی: 24 شهریور 1401 11:30

3cm

7mm

آلیاژ گرم نسوز

تایوان

اصفهان

1200

970 تومان 0 تومان
واحد فروش: عدد
سفارش
پیچ 4 سانتی سرمته شیروانی MAX تایوان
بروزرسانی: 24 شهریور 1401 11:30

4cm

7mm

آلیاژ گرم نسوز

تایوان

اصفهان

1200

1,110 تومان 0 تومان
واحد فروش: عدد
سفارش
پیچ 5 سانتی سرمته شیروانی MAX تایوان
بروزرسانی: 24 شهریور 1401 11:30

5cm

7mm

آلیاژ گرم نسوز

تایوان

اصفهان

1200

1,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: عدد
سفارش