28 28 28 36 031

امروز دوشنبه 19 آذر 1397
 
فيلتر تنظيم دوباره

ایران پارس

نام کالا قيمت
پشم شیشه 1 اینچ فویل آلومینیوم ایران پارس بروزرسانی: 18 آذر 1397 14:43
D12
15m*1.2m
رول
کارخانه
4,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: مترمربع
پشم شیشه 2 اینچ فویل آلومینیوم ایران پارس بروزرسانی: 18 آذر 1397 14:43
D8
15m*1.2m
رول
کارخانه
4,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: مترمربع
پشم شیشه 1 اینچ فویل متالایز ایران پارس بروزرسانی: 18 آذر 1397 14:43
D10
15m*1.2m
رول
کارخانه
4,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: مترمربع
پشم شیشه 2 اینچ فویل متالایز ایران پارس بروزرسانی: 18 آذر 1397 14:43
D12
15m*1.2m
رول
کارخانه
4,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: مترمربع

آریانا پارس

نام کالا قيمت
پشم شیشه 1 اینچ فویل آلومینیوم آریانا پارس بروزرسانی: 18 آذر 1397 14:43
D10
15m*1.2m
رول
کارخانه
4,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: مترمربع
پشم شیشه 2 اینچ فویل آلومینیوم آریانا پارس بروزرسانی: 18 آذر 1397 14:43
D8
15m*1.2m
رول
کارخانه
4,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: مترمربع
پشم شیشه 1 اینچ فویل متالایز آریانا پارس بروزرسانی: 18 آذر 1397 14:43
D12
15m*1.2m
رول
کارخانه
4,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: مترمربع
پشم شیشه 2 اینچ فویل متالایز آریانا پارس بروزرسانی: 18 آذر 1397 14:43
D8
15m*1.2m
رول
کارخانه
4,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: مترمربع

پشم شیشه ایران

نام کالا قيمت
پشم شیشه 1 اینچ فویل آلومینیوم ایران بروزرسانی: 18 آذر 1397 14:43
D10
15m*1.2m
رول
کارخانه
4,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: مترمربع
پشم شیشه 2 اینچ فویل آلومینیوم ایران بروزرسانی: 18 آذر 1397 14:43
D10
15m*1.2m
رول
کارخانه
4,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: مترمربع

پشم شیشه

پشم شیشه

فیلترها

کارخانه
ضخامت
محل بارگیری
حالت
روکش
دانسیته
تنظيم دوباره

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...