28 28 28 36 031

امروز دوشنبه 1 بهمن 1397
 
فيلتر تنظيم دوباره

گروه صنعتی درپاد تبریز

نام کالا قيمت
لوله مبلی 13 ضخامت 0.7 درپاد بروزرسانی: 10 بهمن 1396 14:30
13
حالت: 6 متری
0.7
کارخانه
3,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مبلی 16 ضخامت 0.7 درپاد بروزرسانی: 13 مهر 1396 11:38
16
حالت: 6 متری
0.7
کارخانه
3,230 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مبلی 18 ضخامت 0.7 درپاد بروزرسانی: 13 مهر 1396 11:38
18
حالت: 6 متری
0.7
کارخانه
3,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مبلی 20 ضخامت 0.7 درپاد بروزرسانی: 13 مهر 1396 11:38
20
حالت: 6 متری
0.7
کارخانه
3,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مبلی 32 ضخامت 0.7 درپاد بروزرسانی: 13 مهر 1396 11:38
32
حالت: 6 متری
0.7
کارخانه
3,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

شرکت لوله و پروفیل سپنتا

نام کالا قيمت
لوله مبلی 13 ضخامت 1 سپنتا بروزرسانی: 27 دی 1397 09:48
13
حالت: 6 متری
1
کارخانه
6,580 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مبلی 16 ضخامت 1 سپنتا بروزرسانی: 27 دی 1397 09:48
16
حالت: 6 متری
1
کارخانه
6,580 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مبلی 18 ضخامت 1 سپنتا بروزرسانی: 27 دی 1397 09:48
18
حالت: 6 متری
1
کارخانه
6,580 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مبلی 20 ضخامت 1 سپنتا بروزرسانی: 27 دی 1397 09:48
20
حالت: 6 متری
1
کارخانه
6,580 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مبلی 25 ضخامت 1 سپنتا بروزرسانی: 27 دی 1397 09:48
25
حالت: 6 متری
1
کارخانه
6,580 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مبلی 28 ضخامت 1 سپنتا بروزرسانی: 27 دی 1397 09:48
28
حالت: 6 متری
1
کارخانه
6,580 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...