فاکتور رسمی

مجموعه آهن پخش در راستای ماموریت اجتماعی خویش برای کالاهای عرضه شده به شما مشتریان گرامی ، مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده ،  فاکتور رسمی صادر می نماید  .