مرتب سازی براساس بازگشت
 

کارتن پلاست

کارتن پلاست کاشان

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
کارتن پلاست 2mm کاشان
بروزرسانی: 24 شهریور 1401 11:30

2mm

حالت: رول

قرمز

2m*50m

300gr

کارخانه

پلی پروپیلن

13,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: مترمربع
سفارش
کارتن پلاست 3mm کاشان
بروزرسانی: 24 شهریور 1401 11:30

3mm

حالت: رول

قرمز

2m*50m

450gr

کارخانه

پلی پروپیلن

19,900 تومان 0 تومان
واحد فروش: مترمربع
سفارش
کارتن پلاست 4mm کاشان
بروزرسانی: 24 شهریور 1401 11:30

4mm

حالت: رول

قرمز

2m*50m

800gr

کارخانه

پلی پروپیلن

28,500 تومان 0 تومان
واحد فروش: مترمربع
سفارش

کارتن پلاست اصفهان

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
کارتن پلاست 2mm اصفهان
بروزرسانی: 24 شهریور 1401 11:30

2mm

حالت: رول

آبی

2m*50m

350gr

کارخانه

پلی پروپیلن

13,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: مترمربع
سفارش
کارتن پلاست 3mm اصفهان
بروزرسانی: 24 شهریور 1401 11:30

3mm

حالت: رول

آبی

2m*50m

450gr

کارخانه

پلی پروپیلن

19,900 تومان 0 تومان
واحد فروش: مترمربع
سفارش
کارتن پلاست 4mm اصفهان
بروزرسانی: 24 شهریور 1401 11:30

4mm

حالت: رول

آبی

2m*50m

800gr

کارخانه

پلی پروپیلن

28,500 تومان 0 تومان
واحد فروش: مترمربع
سفارش
کارتن پلاست 5mm اصفهان
بروزرسانی: 24 شهریور 1401 11:30

5mm

حالت: رول

آبی

2m*50m

1100gr

کارخانه

پلی پروپیلن

36,400 تومان 0 تومان
واحد فروش: مترمربع
سفارش
کارتن پلاست 6mm اصفهان
بروزرسانی: 24 شهریور 1401 11:30

6mm

آبی

2m*2m

1100gr

کارخانه

پلی پروپیلن

44,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: مترمربع
سفارش

کارتن پلاست قم

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
کارتن پلاست 2mm قم
بروزرسانی: 24 شهریور 1401 11:30

2mm

حالت: رول

قرمز

2m*50m

350gr

کارخانه

پلی پروپیلن

13,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: مترمربع
سفارش

کارتن پلاست پارس

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
کارتن پلاست 2mm پارس
بروزرسانی: 24 شهریور 1401 11:30

2mm

حالت: رول

قرمز

2m*50m

300gr

کارخانه

پلی پروپیلن

13,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: مترمربع
سفارش