کارتن پلاست

کارتن پلاست کاشان

نام کالا
اطلاعات کالا
قیمت با ارزش افزوده
کارتن پلاست 2mm کاشان
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1402 10:50

2mm

حالت: رول

قرمز

2m*50m

300gr

کارخانه

پلی پروپیلن

18,470 تومان 5,170 تومان
واحد فروش: مترمربع
سفارش
کارتن پلاست 3mm کاشان
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1402 10:50

3mm

حالت: رول

قرمز

2m*50m

450gr

کارخانه

پلی پروپیلن

21,870 تومان 1,970 تومان
واحد فروش: مترمربع
سفارش
کارتن پلاست 4mm کاشان
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1402 10:50

4mm

حالت: رول

قرمز

2m*50m

800gr

کارخانه

پلی پروپیلن

32,870 تومان 4,370 تومان
واحد فروش: مترمربع
سفارش

کارتن پلاست اصفهان

نام کالا
اطلاعات کالا
قیمت با ارزش افزوده
کارتن پلاست 2mm اصفهان
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1402 10:50

2mm

حالت: رول

آبی

2m*50m

350gr

کارخانه

پلی پروپیلن

18,470 تومان 5,170 تومان
واحد فروش: مترمربع
سفارش
کارتن پلاست 3mm اصفهان
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1402 10:50

3mm

حالت: رول

آبی

2m*50m

450gr

کارخانه

پلی پروپیلن

21,870 تومان 1,970 تومان
واحد فروش: مترمربع
سفارش
کارتن پلاست 4mm اصفهان
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1402 10:50

4mm

حالت: رول

آبی

2m*50m

800gr

کارخانه

پلی پروپیلن

32,870 تومان 4,370 تومان
واحد فروش: مترمربع
سفارش
کارتن پلاست 5mm اصفهان
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1402 10:48

5mm

حالت: رول

آبی

2m*50m

1100gr

کارخانه

پلی پروپیلن

تماس بگیریدواحد فروش: مترمربع
کارتن پلاست 6mm اصفهان
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1402 10:47

6mm

آبی

2m*2m

1100gr

کارخانه

پلی پروپیلن

تماس بگیریدواحد فروش: مترمربع

کارتن پلاست قم

نام کالا
اطلاعات کالا
قیمت با ارزش افزوده
کارتن پلاست 2mm قم
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1402 10:50

2mm

حالت: رول

قرمز

2m*50m

350gr

کارخانه

پلی پروپیلن

18,470 تومان 5,170 تومان
واحد فروش: مترمربع
سفارش

کارتن پلاست پارس

نام کالا
اطلاعات کالا
قیمت با ارزش افزوده
کارتن پلاست 2mm پارس
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1402 10:50

2mm

حالت: رول

قرمز

2m*50m

300gr

کارخانه

پلی پروپیلن

18,470 تومان 5,170 تومان
واحد فروش: مترمربع
سفارش