28 28 28 36 031

امروز یکشنبه 5 خرداد 1398
سبد خرید0
 

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 سپاهان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 10:47

21.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

7,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1/2 سپاهان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 10:48

21.2

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

7,630 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "3/4 سپاهان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 10:47

26.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

7,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "3/4 سپاهان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 10:48

26.7

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

7,630 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1 سپاهان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 10:47

33.7

حالت: 6 متری

3

کارخانه

7,450 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1 سپاهان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 10:48

33.7

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

7,580 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1/4 1 سپاهان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 10:47

42.2

حالت: 6 متری

3

کارخانه

7,450 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1/4 1 سپاهان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 10:48

42.2

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

7,580 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1/2 1 سپاهان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 10:47

48.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

7,450 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1/2 1 سپاهان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 10:48

48.3

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

7,580 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "2 سپاهان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 10:48

60.3

حالت: 6 متری

3.5

کارخانه

7,450 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "2 سپاهان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 10:48

60.3

حالت: 6 متری

3.9

کارخانه

7,580 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

شرکت لوله و پروفیل سپنتا

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 سپنتا بروزرسانی: 26 ارديبهشت 1398 09:30

21.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

7,530 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1/2 سپنتا بروزرسانی: 26 ارديبهشت 1398 09:30

21.2

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

7,530 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "3/4 سپنتا بروزرسانی: 26 ارديبهشت 1398 09:30

26.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

7,530 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "3/4 سپنتا بروزرسانی: 26 ارديبهشت 1398 09:30

26.7

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

7,530 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1 سپنتا بروزرسانی: 26 ارديبهشت 1398 09:30

33.7

حالت: 6 متری

3

کارخانه

7,470 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1 سپنتا بروزرسانی: 26 ارديبهشت 1398 09:30

33.7

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

7,470 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1/4 1 سپنتا بروزرسانی: 26 ارديبهشت 1398 09:30

42.2

حالت: 6 متری

3

کارخانه

7,470 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز " 1/4 1 سپنتا بروزرسانی: 26 ارديبهشت 1398 09:30

42.2

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

7,470 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...