امروز دوشنبه 28 بهمن 1398
سبد خرید0
 

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله گاز روکار"1/2 سپاهان بروزرسانی: 27 بهمن 1398 11:28

21.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

9,270 تومان ( 9,270 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله توکار گاز "1/2 سپاهان بروزرسانی: 27 بهمن 1398 11:28

21.2

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

10,250 تومان ( 10,250 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز روکار "3/4 سپاهان بروزرسانی: 27 بهمن 1398 11:28

26.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

9,270 تومان ( 9,270 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله توکارگاز "3/4 سپاهان بروزرسانی: 27 بهمن 1398 11:28

26.7

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

10,250 تومان ( 10,250 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز روکار "1 سپاهان بروزرسانی: 27 بهمن 1398 11:28

33.7

حالت: 6 متری

3

کارخانه

9,250 تومان ( 9,250 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله توکارگاز "1 سپاهان بروزرسانی: 27 بهمن 1398 11:28

33.7

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

10,200 تومان ( 10,200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز روکار"1/4 1 سپاهان بروزرسانی: 27 بهمن 1398 11:28

42.2

حالت: 6 متری

3

کارخانه

9,250 تومان ( 9,250 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله توکار گاز "1/4 1 سپاهان بروزرسانی: 27 بهمن 1398 11:28

42.2

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

10,200 تومان ( 10,200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز روکار"1/2 1 سپاهان بروزرسانی: 27 بهمن 1398 11:28

48.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

9,250 تومان ( 9,250 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله توکار گاز "1/2 1 سپاهان بروزرسانی: 27 بهمن 1398 11:28

48.3

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

10,200 تومان ( 10,200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز روکار"2 سپاهان بروزرسانی: 27 بهمن 1398 11:28

60.3

حالت: 6 متری

3.5

کارخانه

9,250 تومان ( 9,250 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله توکار گاز "2 سپاهان بروزرسانی: 27 بهمن 1398 11:28

60.3

حالت: 6 متری

3.9

کارخانه

10,200 تومان ( 10,200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

شرکت لوله و پروفیل سپنتا

نام کالا قيمت
لوله گاز روکار"1/2 سپنتا بروزرسانی: 19 بهمن 1398 16:29

21.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله توکار گاز "1/2 سپنتا بروزرسانی: 08 بهمن 1398 15:52

21.2

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز روکار"3/4 سپنتا بروزرسانی: 19 بهمن 1398 16:29

26.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله توکار گاز "3/4 سپنتا بروزرسانی: 08 بهمن 1398 15:52

26.7

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز روکار"1 سپنتا بروزرسانی: 19 بهمن 1398 16:30

33.7

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله توکار گاز "1 سپنتا بروزرسانی: 08 بهمن 1398 15:52

33.7

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز روکار"1/4 1 سپنتا بروزرسانی: 19 بهمن 1398 16:30

42.2

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله توکار گاز " 1/4 1 سپنتا بروزرسانی: 08 بهمن 1398 15:52

42.2

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...