28 28 28 36 031

امروز شنبه 25 آبان 1398
سبد خرید0
 

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله گاز روکار"1/2 سپاهان بروزرسانی: 23 آبان 1398 09:53

21.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله توکار گاز "1/2 سپاهان بروزرسانی: 23 آبان 1398 09:53

21.2

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

6,530 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز روکار "3/4 سپاهان بروزرسانی: 23 آبان 1398 09:53

26.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله توکارگاز "3/4 سپاهان بروزرسانی: 23 آبان 1398 09:53

26.7

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

6,530 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز روکار "1 سپاهان بروزرسانی: 23 آبان 1398 09:53

33.7

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله توکارگاز "1 سپاهان بروزرسانی: 23 آبان 1398 09:53

33.7

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,480 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز روکار"1/4 1 سپاهان بروزرسانی: 23 آبان 1398 09:53

42.2

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله توکار گاز "1/4 1 سپاهان بروزرسانی: 23 آبان 1398 09:53

42.2

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,480 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز روکار"1/2 1 سپاهان بروزرسانی: 23 آبان 1398 09:53

48.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله توکار گاز "1/2 1 سپاهان بروزرسانی: 23 آبان 1398 09:53

48.3

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,480 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز روکار"2 سپاهان بروزرسانی: 23 آبان 1398 09:53

60.3

حالت: 6 متری

3.5

کارخانه

6,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله توکار گاز "2 سپاهان بروزرسانی: 23 آبان 1398 09:53

60.3

حالت: 6 متری

3.9

کارخانه

6,480 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

شرکت لوله و پروفیل سپنتا

نام کالا قيمت
لوله گاز روکار"1/2 سپنتا بروزرسانی: 18 آبان 1398 09:24

21.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,440 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله توکار گاز "1/2 سپنتا بروزرسانی: 18 آبان 1398 09:24

21.2

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

6,440 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز روکار"3/4 سپنتا بروزرسانی: 18 آبان 1398 09:24

26.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,440 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله توکار گاز "3/4 سپنتا بروزرسانی: 18 آبان 1398 09:24

26.7

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

6,440 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز روکار"1 سپنتا بروزرسانی: 18 آبان 1398 09:24

33.7

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,410 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله توکار گاز "1 سپنتا بروزرسانی: 18 آبان 1398 09:24

33.7

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,410 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز روکار"1/4 1 سپنتا بروزرسانی: 18 آبان 1398 09:24

42.2

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,410 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله توکار گاز " 1/4 1 سپنتا بروزرسانی: 18 آبان 1398 09:24

42.2

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,410 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...

اسکما پرسش و پاسخ نبشی