28 28 28 36 031

امروز پنجشنبه 1 فروردین 1398
 
فيلتر تنظيم دوباره

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 سپاهان بروزرسانی: 23 اسفند 1397 09:18
21.2
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
6,420 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "1/2 سپاهان بروزرسانی: 23 اسفند 1397 09:18
21.2
حالت: 6 متری
2.8
کارخانه
6,550 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "3/4 سپاهان بروزرسانی: 23 اسفند 1397 09:18
26.7
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
6,420 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "3/4 سپاهان بروزرسانی: 23 اسفند 1397 09:18
26.7
حالت: 6 متری
2.8
کارخانه
6,550 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "1 سپاهان بروزرسانی: 23 اسفند 1397 09:18
33.7
حالت: 6 متری
3
کارخانه
6,370 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "1 سپاهان بروزرسانی: 23 اسفند 1397 09:18
33.7
حالت: 6 متری
3.4
کارخانه
6,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "1/4 1 سپاهان بروزرسانی: 23 اسفند 1397 09:18
42.2
حالت: 6 متری
3
کارخانه
6,370 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "1/4 1 سپاهان بروزرسانی: 23 اسفند 1397 09:18
42.2
حالت: 6 متری
3.4
کارخانه
6,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "1/2 1 سپاهان بروزرسانی: 23 اسفند 1397 09:18
48.3
حالت: 6 متری
3
کارخانه
6,370 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "1/2 1 سپاهان بروزرسانی: 23 اسفند 1397 09:18
48.3
حالت: 6 متری
3.4
کارخانه
6,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "2 سپاهان بروزرسانی: 23 اسفند 1397 09:18
60.3
حالت: 6 متری
3.5
کارخانه
6,370 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "2 سپاهان بروزرسانی: 23 اسفند 1397 09:18
60.3
حالت: 6 متری
3.9
کارخانه
6,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

شرکت لوله و پروفیل سپنتا

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 سپنتا بروزرسانی: 25 اسفند 1397 09:12
21.2
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
6,740 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "1/2 سپنتا بروزرسانی: 25 اسفند 1397 09:12
21.2
حالت: 6 متری
2.8
کارخانه
6,740 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "3/4 سپنتا بروزرسانی: 25 اسفند 1397 09:12
26.7
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
6,660 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "3/4 سپنتا بروزرسانی: 25 اسفند 1397 09:12
26.7
حالت: 6 متری
2.8
کارخانه
6,740 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "1 سپنتا بروزرسانی: 25 اسفند 1397 09:12
33.7
حالت: 6 متری
3
کارخانه
6,690 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "1 سپنتا بروزرسانی: 25 اسفند 1397 09:12
33.7
حالت: 6 متری
3.4
کارخانه
6,690 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "1/4 1 سپنتا بروزرسانی: 25 اسفند 1397 09:12
42.2
حالت: 6 متری
3
کارخانه
6,690 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز " 1/4 1 سپنتا بروزرسانی: 25 اسفند 1397 09:12
42.2
حالت: 6 متری
3.4
کارخانه
6,690 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...