28 28 28 36 031

امروز دوشنبه 2 مهر 1397
 
فيلتر تنظيم دوباره

تعاونی فولاد علویجه

نام کالا قيمت
پروفیل 2*10*20 فولاد علویجه بروزرسانی: 07 مرداد 1397 11:46
20*10
حالت: 6 متری
2
کارخانه
4,900 تومان ( 300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2*20*20 فولاد علویجه بروزرسانی: 07 مرداد 1397 11:46
20*20
حالت: 6 متری
2
کارخانه
4,800 تومان ( 300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2*20*30 فولاد علویجه بروزرسانی: 07 مرداد 1397 11:46
30*20
حالت: 6 متری
2
کارخانه
4,800 تومان ( 300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2.5*20*30 فولاد علویجه بروزرسانی: 07 مرداد 1397 11:46
30*20
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
4,770 تومان ( 300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2*30*30 فولاد علویجه بروزرسانی: 07 مرداد 1397 11:46
30*30
حالت: 6 متری
2
کارخانه
4,800 تومان ( 300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2*20*40 فولاد علویجه بروزرسانی: 07 مرداد 1397 11:46
40*20
حالت: 6 متری
2
کارخانه
4,800 تومان ( 300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2*40*40 فولاد علویجه بروزرسانی: 07 مرداد 1397 11:46
40*40
حالت: 6 متری
2
کارخانه
4,800 تومان ( 300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

گروه صنعتی پرشین فولاد آریا

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*40 پرشین فولاد آریا بروزرسانی: 23 آذر 1396 11:05
40*40
حالت: 6 متری
2
کارخانه
2,950 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2*30*50 پرشین فولاد آریا بروزرسانی: 23 آذر 1396 11:05
50*30
حالت: 6 متری
2
کارخانه
2,950 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2*40*80 پرشین فولاد آریا بروزرسانی: 23 آذر 1396 11:05
80*40
حالت: 6 متری
2
کارخانه
2,950 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فولاد هیربد زرندیه

نام کالا قيمت
پروفیل 2*30*30 فولاد هیربد بروزرسانی: 26 شهریور 1397 11:13
30*30
حالت: 6 متری
2
کارخانه
6,000 تومان ( 500 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2*40*40 فولاد هیربد بروزرسانی: 26 شهریور 1397 11:13
40*40
حالت: 6 متری
2
کارخانه
6,000 تومان ( 500 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2*40*80 فولاد هیربد بروزرسانی: 26 شهریور 1397 11:13
80*40
حالت: 6 متری
2
کارخانه
6,000 تومان ( 500 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

شرکت صنعتی نیکان پروفیل

نام کالا قيمت
پروفیل ستونی 2.6*135*135 نیکان پروفیل بروزرسانی: 07 مرداد 1397 11:44
135*135
حالت: 12 متری
2.6
کارخانه
4,760 تومان ( 300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل ستونی 2.8*135*135 نیکان پروفیل بروزرسانی: 07 مرداد 1397 11:44
135*135
حالت: 12 متری
2.8
کارخانه
4,760 تومان ( 300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل ستونی 3*135*135 نیکان پروفیل بروزرسانی: 07 مرداد 1397 11:44
135*135
حالت: 12 متری
3
کارخانه
4,760 تومان ( 300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل ستونی 3.5*135*135 نیکان پروفیل بروزرسانی: 07 مرداد 1397 11:44
135*135
حالت: 12 متری
3.5
کارخانه
4,760 تومان ( 300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل ستونی 3.8*135*135 نیکان پروفیل بروزرسانی: 07 مرداد 1397 11:44
135*135
حالت: 12 متری
3.8
کارخانه
4,760 تومان ( 300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل ستونی 4*135*135 نیکان پروفیل بروزرسانی: 07 مرداد 1397 11:44
135*135
حالت: 12 متری
4
کارخانه
4,760 تومان ( 300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

شرکت کالوپ

نام کالا قيمت
پروفیل 6*140*140 کالوپ بروزرسانی: 03 مرداد 1397 10:55
140*140
حالت: 12 متری
6
کارخانه
3,515 تومان ( 100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی و ساختمانی

,
پروفیل قوطی صنعتی
,
لیست قیمت پروفیل صنعتی
,
وزن پروفیل صنعتی
,
قیمت قوطی صنعتی
,
سایت قوطی
,
قیمت پروفیل اصفهان

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...