28 28 28 36 031

امروز دوشنبه 28 اسفند 1396
 
فيلتر تنظيم دوباره

تعاونی فولاد علویجه

نام کالا قيمت
پروفیل 2*10*20 فولاد علویجه بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:58
20*10
حالت: 6 متری
2
کارخانه
3,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2*20*20 فولاد علویجه بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:58
20*20
حالت: 6 متری
2
کارخانه
3,020 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2*20*30 فولاد علویجه بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:58
30*20
حالت: 6 متری
2
کارخانه
3,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2.5*20*30 فولاد علویجه بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:58
30*20
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
2,970 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2*30*30 فولاد علویجه بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:58
30*30
حالت: 6 متری
2
کارخانه
3,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2*20*40 فولاد علویجه بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:58
40*20
حالت: 6 متری
2
کارخانه
3,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2*40*40 فولاد علویجه بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:58
40*40
حالت: 6 متری
2
کارخانه
3,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

گروه صنعتی پرشین فولاد آریا

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*40 پرشین فولاد آریا بروزرسانی: 23 آذر 1396 11:05
40*40
حالت: 6 متری
2
کارخانه
2,950 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2*30*50 پرشین فولاد آریا بروزرسانی: 23 آذر 1396 11:05
50*30
حالت: 6 متری
2
کارخانه
2,950 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2*40*80 پرشین فولاد آریا بروزرسانی: 23 آذر 1396 11:05
80*40
حالت: 6 متری
2
کارخانه
2,950 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فولاد هیربد زرندیه

نام کالا قيمت
پروفیل 2*30*30 فولاد هیربد بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:17
30*30
حالت: 6 متری
2
کارخانه
3,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2*40*40 فولاد هیربد بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:17
40*40
حالت: 6 متری
2
کارخانه
3,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2*40*80 فولاد هیربد بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:17
80*40
حالت: 6 متری
2
کارخانه
3,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

شرکت صنعتی نیکان پروفیل

نام کالا قيمت
پروفیل ستونی 2.6*135*135 نیکان پروفیل بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:57
135*135
حالت: 12 متری
2.6
کارخانه
2,870 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل ستونی 2.8*135*135 نیکان پروفیل بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:57
135*135
حالت: 12 متری
2.8
کارخانه
2,870 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل ستونی 3*135*135 نیکان پروفیل بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:57
135*135
حالت: 12 متری
3
کارخانه
2,870 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل ستونی 3.5*135*135 نیکان پروفیل بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:57
135*135
حالت: 12 متری
3.5
کارخانه
2,870 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل ستونی 3.8*135*135 نیکان پروفیل بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:57
135*135
حالت: 12 متری
3.8
کارخانه
2,870 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل ستونی 4*135*135 نیکان پروفیل بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:57
135*135
حالت: 12 متری
4
کارخانه
2,870 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

شرکت کالوپ

نام کالا قيمت
پروفیل 6*140*140 کالوپ بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:33
140*140
حالت: 12 متری
6
کارخانه
2,910 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی و ساختمانی

,
پروفیل قوطی صنعتی
,
لیست قیمت پروفیل صنعتی
,
وزن پروفیل صنعتی
,
قیمت قوطی صنعتی
,
سایت قوطی
,
قیمت پروفیل اصفهان

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...