28 28 28 36 031

امروز دوشنبه 2 مهر 1397
 
فيلتر تنظيم دوباره

فولاد مبارکه اصفهان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد مبارکه بروزرسانی: 20 شهریور 1397 15:48
2
1000
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
4,850 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 20 شهریور 1397 15:48
2
1250
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
4,780 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 20 شهریور 1397 15:48
2.5
1250
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
4,680 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 31 شهریور 1397 15:30
3
1500
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
5,080 تومان ( 100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 26 شهریور 1397 10:14
4
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
4,965 تومان ( 245 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 20 شهریور 1397 15:48
5
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
4,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 01 مهر 1397 16:14
6
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
4,020 تومان ( 10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 6 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 01 مهر 1397 16:15
6
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
4,070 تومان ( -180 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 01 مهر 1397 16:14
8
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
4,020 تومان ( 10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 8 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 01 مهر 1397 16:15
8
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
4,070 تومان ( -180 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 01 مهر 1397 16:14
10
1500
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
4,020 تومان ( 10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 01 مهر 1397 16:16
10
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
4,070 تومان ( -180 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 01 مهر 1397 16:14
12
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
4,020 تومان ( 10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 01 مهر 1397 16:16
12
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
4,070 تومان ( -180 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 01 مهر 1397 16:14
15
1500
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
4,040 تومان ( -60 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 01 مهر 1397 16:16
15
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
4,090 تومان ( -160 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فولاد اکسین خوزستان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 8 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 01 مهر 1397 14:53
8
6000*2000
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
4,080 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 26 شهریور 1397 15:13
10
6000*2000
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
4,020 تومان ( -90 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 01 مهر 1397 14:53
12
6000*2000
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
4,080 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 01 مهر 1397 14:54
15
6000*2000
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
4,080 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

ورق سیاه

لیست قیمت ورق سیاه

,

قیمت ورق سیاه

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...