28 28 28 36 031

امروز پنجشنبه 1 فروردین 1398
 
فيلتر تنظيم دوباره

فولاد مبارکه اصفهان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد مبارکه بروزرسانی: 23 اسفند 1397 12:52
2
1000
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 23 اسفند 1397 12:52
2
1250
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 23 اسفند 1397 12:52
2.5
1250
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 25 اسفند 1397 14:59
3
1500
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
5,960 تومان ( 10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 3 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 22 اسفند 1397 13:53
3
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 25 اسفند 1397 14:59
4
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
5,960 تومان ( 5,960 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 4 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 23 اسفند 1397 12:53
4
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 25 اسفند 1397 14:59
5
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
5,890 تومان ( 5,890 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 5 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 23 اسفند 1397 12:53
5
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 25 اسفند 1397 14:59
6
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
6,060 تومان ( 10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 6 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 23 اسفند 1397 12:53
6
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 23 اسفند 1397 12:53
8
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 8 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 25 اسفند 1397 14:58
8
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 25 اسفند 1397 14:59
10
1500
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
6,080 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 23 اسفند 1397 12:53
10
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 23 اسفند 1397 12:53
12
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
6,080 تومان ( 180 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 23 اسفند 1397 12:53
12
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
6,100 تومان ( 200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 23 اسفند 1397 12:54
15
1500
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 23 اسفند 1397 12:54
15
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم

فولاد اکسین خوزستان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 8 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 25 اسفند 1397 14:53
8
6000*2000
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
5,470 تومان ( 5,470 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

ورق سیاه

لیست قیمت ورق سیاه

,

قیمت ورق سیاه

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...