28 28 28 36 031

امروز دوشنبه 28 اسفند 1396
 
فيلتر تنظيم دوباره

فولاد مبارکه اصفهان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد مبارکه بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:41
2
1000
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
2,810 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 20 اسفند 1396 13:24
2
1250
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
2,810 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 06 اسفند 1396 14:06
2.5
1250
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
2,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 24 اسفند 1396 12:39
3
1500
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
2,860 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 24 اسفند 1396 12:39
4
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
2,860 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 13 اسفند 1396 15:18
5
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
2,680 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 24 اسفند 1396 12:39
6
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
2,860 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 6 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 24 اسفند 1396 12:39
6
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
2,890 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 24 اسفند 1396 12:39
8
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
2,690 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 8 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 24 اسفند 1396 12:39
8
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
2,710 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 24 اسفند 1396 12:39
10
1500
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
2,690 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 24 اسفند 1396 12:39
10
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
2,710 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 24 اسفند 1396 12:39
12
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
2,690 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 24 اسفند 1396 12:39
12
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
2,720 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 24 اسفند 1396 12:39
15
1500
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
2,690 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 24 اسفند 1396 12:39
15
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
2,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فولاد اکسین خوزستان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 8 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:43
8
6000*2000
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
2,830 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:43
10
6000*2000
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
2,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:43
12
6000*2000
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
2,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:43
15
6000*2000
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
2,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

ورق سیاه

لیست قیمت ورق سیاه

,

قیمت ورق سیاه

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...