28 28 28 36 031

امروز دوشنبه 1 بهمن 1397
 
فيلتر تنظيم دوباره

فولاد مبارکه اصفهان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد مبارکه بروزرسانی: 30 دی 1397 16:52
2
1000
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
5,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 30 دی 1397 16:52
2
1250
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
4,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 10 آذر 1397 14:09
2.5
1250
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
4,460 تومان ( -5,200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 30 دی 1397 16:18
3
1500
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
4,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 3 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 30 دی 1397 16:32
3
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
4,620 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 30 دی 1397 16:18
4
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
4,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 4 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 30 دی 1397 16:33
4
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
4,720 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 30 دی 1397 16:18
5
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
4,330 تومان ( 30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 5 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 30 دی 1397 16:35
5
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
4,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 30 دی 1397 16:18
6
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
4,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 6 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 29 دی 1397 10:08
6
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 30 دی 1397 16:18
8
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
4,300 تومان ( 120 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 8 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 29 دی 1397 15:26
8
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
4,230 تومان ( -10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 30 دی 1397 16:18
10
1500
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
4,300 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 29 دی 1397 15:26
10
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
4,310 تومان ( -10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 30 دی 1397 16:18
12
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
4,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 29 دی 1397 15:26
12
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
4,280 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 30 دی 1397 16:18
15
1500
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
4,200 تومان ( 30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 29 دی 1397 15:26
15
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
4,250 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فولاد اکسین خوزستان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 8 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 30 دی 1397 15:21
8
6000*2000
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
4,480 تومان ( 100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

ورق سیاه

لیست قیمت ورق سیاه

,

قیمت ورق سیاه

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...