28 28 28 36 031

امروز پنجشنبه 24 آبان 1397
 
فيلتر تنظيم دوباره

فولاد مبارکه اصفهان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد مبارکه بروزرسانی: 20 شهریور 1397 15:48
2
1000
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
4,850 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 20 شهریور 1397 15:48
2
1250
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
4,780 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 18 مهر 1397 15:40
2.5
1250
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
5,200 تومان ( 520 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 23 آبان 1397 15:17
3
1500
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
5,280 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 23 آبان 1397 15:17
4
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
5,280 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 23 آبان 1397 15:17
5
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
4,600 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 23 آبان 1397 15:21
6
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
4,280 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 6 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 23 آبان 1397 15:20
6
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
4,310 تومان ( -90 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 23 آبان 1397 15:21
8
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
4,280 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 8 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 23 آبان 1397 15:20
8
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
4,310 تومان ( 4,310 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 23 آبان 1397 15:21
10
1500
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
4,300 تومان ( -30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 23 آبان 1397 15:20
10
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
4,330 تومان ( -70 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 23 آبان 1397 15:21
12
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
4,280 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 23 آبان 1397 15:20
12
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
4,310 تومان ( -90 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 23 آبان 1397 15:21
15
1500
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
4,280 تومان ( -70 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 23 آبان 1397 15:20
15
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
4,310 تومان ( -40 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فولاد اکسین خوزستان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 8 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 23 آبان 1397 15:23
8
6000*2000
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
4,350 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 05 آبان 1397 15:41
10
6000*2000
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
4,350 تومان ( -4,260 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 23 آبان 1397 15:24
12
6000*2000
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
4,350 تومان ( -30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 23 آبان 1397 15:24
15
6000*2000
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
4,300 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

ورق سیاه

لیست قیمت ورق سیاه

,

قیمت ورق سیاه

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...