28 28 28 36 031

امروز جمعه 1 تیر 1397
 
فيلتر تنظيم دوباره

فولاد مبارکه اصفهان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد مبارکه بروزرسانی: 22 خرداد 1397 14:11
2
1000
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
2,980 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 22 خرداد 1397 14:11
2
1250
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
2,980 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 22 خرداد 1397 14:11
2.5
1250
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
3,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 31 خرداد 1397 13:42
3
1500
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
3,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 31 خرداد 1397 13:42
4
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
3,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 31 خرداد 1397 13:42
5
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
3,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 31 خرداد 1397 13:42
6
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
3,050 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 6 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 20 خرداد 1397 14:58
6
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
3,000 تومان ( 30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 31 خرداد 1397 13:42
8
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
3,050 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 8 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 31 خرداد 1397 13:43
8
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
3,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 31 خرداد 1397 13:42
10
1500
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
3,030 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 31 خرداد 1397 13:43
10
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
3,050 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 31 خرداد 1397 13:43
12
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
3,030 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 31 خرداد 1397 13:43
12
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
3,080 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 31 خرداد 1397 13:42
15
1500
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
3,030 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 31 خرداد 1397 13:43
15
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
3,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فولاد اکسین خوزستان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 8 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 31 خرداد 1397 13:47
8
6000*2000
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
3,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 31 خرداد 1397 13:47
10
6000*2000
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
3,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 31 خرداد 1397 13:47
12
6000*2000
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
3,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 31 خرداد 1397 13:47
15
6000*2000
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
3,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

ورق سیاه

لیست قیمت ورق سیاه

,

قیمت ورق سیاه

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...