28 28 28 36 031

امروز دوشنبه 28 اسفند 1396
 
فيلتر تنظيم دوباره

شرکت پروفیل آسیا

نام کالا قيمت
پروفیل زد 2.5*Z_180 آسیا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 10:24
180
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
2,920 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل زد 3*Z_180 آسیا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 10:24
180
حالت: 6 متری
3
کارخانه
2,870 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل آبرو یکطرفه 180ضخامت 2.5 آسیا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 10:24
180
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
3,020 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل آبرو دو طرفه 180 ضخامت 2.5 آسیا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 10:24
180
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
3,020 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2.5*C_180 آسیا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 10:24
180
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
2,920 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل آبرو دو طرفه 180 ضخامت 3 آسیا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 10:25
180
حالت: 6 متری
3
کارخانه
3,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل زد 2*Z_180 آسیا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 10:25
180
حالت: 6 متری
2
کارخانه
2,970 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل زد 3*Z_200 آسیا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 10:24
200
حالت: 6 متری
3
کارخانه
2,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 3*C_200 آسیا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 10:25
200
حالت: 6 متری
3
کارخانه
2,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل زد 2*Z_200 آسیا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 10:25
200
حالت: 6 متری
2
کارخانه
2,970 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل زد 2.5*Z_200 آسیا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 10:25
200
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
2,950 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل زد 3*Z_220 آسیا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 10:24
220
حالت: 6 متری
3
کارخانه
2,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 3*C_220 آسیا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 10:25
220
حالت: 6 متری
3
کارخانه
2,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل زد 2*Z_220 آسیا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 10:25
220
حالت: 6 متری
2
کارخانه
2,970 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل زد 2.5*Z_220 آسیا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 10:25
220
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
2,950 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

شرکت فولاد پروفیل مشهد

نام کالا قيمت
پروفیل زد 2*Z_180 پانچ شده فولاد پروفیل مشهد بروزرسانی: 24 اسفند 1396 09:50
180
حالت: 6 متری
2
کارخانه
3,010 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل زد 2*Z_200 پانچ شده فولاد پروفیل مشهد بروزرسانی: 24 اسفند 1396 09:50
200
حالت: 6 متری
2
کارخانه
3,010 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل زد 2*Z_220 پانچ شده فولاد پروفیل مشهد بروزرسانی: 24 اسفند 1396 09:50
220
حالت: 6 متری
2
کارخانه
3,010 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

پروفیل مقاطع باز

مقاطع باز

,

قیمت پروفیل مقاطع باز

,

قیمت پروفیل

,

لیست قیمت پروفیل مقاطع باز

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...