پروفیل مقاطع باز

پروفیل آسیا

نام کالا
اطلاعات کالا
قیمت با ارزش افزوده
آبرو یکطرفه 180ضخامت 2.5 آسیا
بروزرسانی: 12 ارديبهشت 1402 16:16

180

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
آبرو دو طرفه 180 ضخامت 2.5 آسیا
بروزرسانی: 12 ارديبهشت 1402 16:15

180

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
آبرو دو طرفه 180 ضخامت 3 آسیا
بروزرسانی: 12 ارديبهشت 1402 16:15

180

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل زد 2.5*Z_180 آسیا
بروزرسانی: 18 خرداد 1402 13:15

180

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

35,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل زد 3*Z_180 آسیا
بروزرسانی: 18 خرداد 1402 13:15

180

حالت: 6 متری

3

کارخانه

35,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2.5*C_180 آسیا
بروزرسانی: 12 ارديبهشت 1402 16:15

180

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل زد 2*Z_180 آسیا
بروزرسانی: 16 خرداد 1402 14:28

180

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل زد 3*Z_200 آسیا
بروزرسانی: 18 خرداد 1402 13:15

200

حالت: 6 متری

3

کارخانه

35,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 3*C_200 آسیا
بروزرسانی: 12 ارديبهشت 1402 16:15

200

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل زد 2*Z_200 آسیا
بروزرسانی: 16 خرداد 1402 14:28

200

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل زد 2.5*Z_200 آسیا
بروزرسانی: 12 ارديبهشت 1402 16:15

200

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل زد 3*Z_220 آسیا
بروزرسانی: 18 خرداد 1402 13:15

220

حالت: 6 متری

3

کارخانه

35,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 3*C_220 آسیا
بروزرسانی: 12 ارديبهشت 1402 16:15

220

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل زد 2*Z_220 آسیا
بروزرسانی: 16 خرداد 1402 14:28

220

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل زد 2.5*Z_220 آسیا
بروزرسانی: 18 خرداد 1402 13:16

220

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

35,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

لوله و پروفیل مشهد

نام کالا
اطلاعات کالا
قیمت با ارزش افزوده
پروفیل زد 2*Z_180 پانچ شده فولاد پروفیل مشهد
بروزرسانی: 02 بهمن 1400 14:37

180

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل زد 2*Z_200 پانچ شده فولاد پروفیل مشهد
بروزرسانی: 04 آذر 1399 16:53

200

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل زد 2*Z_220 پانچ شده فولاد پروفیل مشهد
بروزرسانی: 04 آذر 1399 16:53

220

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم