28 28 28 36 031

امروز جمعه 1 تیر 1397
 
فيلتر تنظيم دوباره

شرکت پروفیل آسیا

نام کالا قيمت
پروفیل زد 2.5*Z_180 آسیا بروزرسانی: 31 خرداد 1397 10:17
180
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
3,330 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل زد 3*Z_180 آسیا بروزرسانی: 31 خرداد 1397 10:17
180
حالت: 6 متری
3
کارخانه
3,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل آبرو یکطرفه 180ضخامت 2.5 آسیا بروزرسانی: 31 خرداد 1397 10:17
180
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
3,430 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل آبرو دو طرفه 180 ضخامت 2.5 آسیا بروزرسانی: 31 خرداد 1397 10:17
180
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
3,430 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2.5*C_180 آسیا بروزرسانی: 31 خرداد 1397 10:17
180
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
3,330 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل آبرو دو طرفه 180 ضخامت 3 آسیا بروزرسانی: 31 خرداد 1397 10:17
180
حالت: 6 متری
3
کارخانه
3,320 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل زد 2*Z_180 آسیا بروزرسانی: 31 خرداد 1397 10:17
180
حالت: 6 متری
2
کارخانه
3,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل زد 3*Z_200 آسیا بروزرسانی: 31 خرداد 1397 10:17
200
حالت: 6 متری
3
کارخانه
3,220 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 3*C_200 آسیا بروزرسانی: 31 خرداد 1397 10:17
200
حالت: 6 متری
3
کارخانه
3,220 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل زد 2*Z_200 آسیا بروزرسانی: 31 خرداد 1397 10:17
200
حالت: 6 متری
2
کارخانه
3,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل زد 2.5*Z_200 آسیا بروزرسانی: 31 خرداد 1397 10:17
200
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
3,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل زد 3*Z_220 آسیا بروزرسانی: 31 خرداد 1397 10:17
220
حالت: 6 متری
3
کارخانه
3,220 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 3*C_220 آسیا بروزرسانی: 31 خرداد 1397 10:17
220
حالت: 6 متری
3
کارخانه
3,220 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل زد 2*Z_220 آسیا بروزرسانی: 31 خرداد 1397 10:17
220
حالت: 6 متری
2
کارخانه
3,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل زد 2.5*Z_220 آسیا بروزرسانی: 31 خرداد 1397 10:17
220
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
3,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

شرکت فولاد پروفیل مشهد

نام کالا قيمت
پروفیل زد 2*Z_180 پانچ شده فولاد پروفیل مشهد بروزرسانی: 31 خرداد 1397 13:02
180
حالت: 6 متری
2
کارخانه
3,500 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل زد 2*Z_200 پانچ شده فولاد پروفیل مشهد بروزرسانی: 31 خرداد 1397 13:02
200
حالت: 6 متری
2
کارخانه
3,500 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل زد 2*Z_220 پانچ شده فولاد پروفیل مشهد بروزرسانی: 31 خرداد 1397 13:02
220
حالت: 6 متری
2
کارخانه
3,500 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

پروفیل مقاطع باز

مقاطع باز

,

قیمت پروفیل مقاطع باز

,

قیمت پروفیل

,

لیست قیمت پروفیل مقاطع باز

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...