مرتب سازی براساس بازگشت
 

قوطی ستونی

قیمت قوطی ستونی

قوطی ستونی قوطی پروفیلی بوده که در شکل مربع یا مستطیل به سطح مقطع بسته تولید می گردد. این قوطی ها دارای طول و ضخامت مختلف هستند. طول این قوطی ها اصولا 6 یا 12 متر و ضخامتشان 3 تا 4 میل می باشد. قیمت قوطی ستونی براساس ضخامت و طول آن ها متغیر است و براساس وزن محاسبه می گردد.

قیمت پروفیل

نورد و پروفیل ساوه

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
پروفیل ستونی 2.6*135*135 ساوه
بروزرسانی: 31 تیر 1400 08:59

135*135

حالت: 12 متری

2.6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل ستونی 2.8*135*135 ساوه
بروزرسانی: 19 آذر 1400 21:34

135*135

حالت: 12 متری

2.8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل ستونی 4*135*135 ساوه
بروزرسانی: 31 تیر 1400 08:53

135*135

حالت: 12 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل ستونی 3.8*135*135 ساوه
بروزرسانی: 31 تیر 1400 08:53

135*135

حالت: 12 متری

3.8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل ستونی 3.5*135*135 ساوه
بروزرسانی: 31 تیر 1400 08:54

135*135

حالت: 12 متری

3.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل ستونی 3*135*135 ساوه
بروزرسانی: 31 تیر 1400 08:54

135*135

حالت: 12 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

لوله و پروفیل نیکان پروفیل

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
پروفیل ستونی 2.6*135*135 نیکان پروفیل
بروزرسانی: 13 بهمن 1401 11:39

135*135

حالت: 12 متری

2.6

کارخانه

31,870 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل ستونی 2.8*135*135 نیکان پروفیل
بروزرسانی: 13 بهمن 1401 11:39

135*135

حالت: 12 متری

2.8

کارخانه

31,870 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل ستونی 3*135*135 نیکان پروفیل
بروزرسانی: 13 بهمن 1401 11:39

135*135

حالت: 12 متری

3

کارخانه

31,870 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل ستونی 3.5*135*135 نیکان پروفیل
بروزرسانی: 13 بهمن 1401 11:39

135*135

حالت: 12 متری

3.5

کارخانه

31,870 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل ستونی 3.8*135*135 نیکان پروفیل
بروزرسانی: 13 بهمن 1401 11:39

135*135

حالت: 12 متری

3.8

کارخانه

31,870 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل ستونی 4*135*135 نیکان پروفیل
بروزرسانی: 13 بهمن 1401 11:39

135*135

حالت: 12 متری

4

کارخانه

31,870 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

لوله و پروفیل حداد گستر کچو

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
پروفیل ستونی 4*135*135 فولاد گستر حداد
بروزرسانی: 19 تیر 1400 11:26

135*135

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

لوله و پروفیل کچو

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
پروفیل ستونی 3*130*130 تولید صنعتی کچو
بروزرسانی: 11 بهمن 1401 16:39

130*130

حالت: 12 متری

3

کارخانه

31,400 تومان 1,300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل ستونی 3.5*130*130 تولید صنعتی کچو
بروزرسانی: 11 بهمن 1401 16:39

130*130

حالت: 12 متری

3.5

کارخانه

31,400 تومان 1,300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل ستونی 3.2*130*130 تولید صنعتی کچو
بروزرسانی: 11 بهمن 1401 16:39

130*130

حالت: 12 متری

3.2

کارخانه

29,550 تومان 1,300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل ستونی 3.3*130*130 تولید صنعتی کچو
بروزرسانی: 11 بهمن 1401 16:39

130*130

حالت: 12 متری

3.3

کارخانه

29,550 تومان 1,300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل ستونی 3.8*130*130 تولید صنعتی کچو
بروزرسانی: 11 بهمن 1401 16:39

130*130

حالت: 12 متری

3.8

کارخانه

29,550 تومان 1,300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل ستونی 4*130*130 تولید صنعتی کچو
بروزرسانی: 11 بهمن 1401 16:39

130*130

حالت: 12 متری

4

کارخانه

29,250 تومان 1,300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

کارخانه لوله و پروفیل فولاد آپادانا

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
پروفیل ستونی 4*135*135 فولادی آپادانا
بروزرسانی: 13 بهمن 1401 11:31

135*135

حالت: 12 متری

4

کارخانه

32,270 تومان 200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش