مرتب سازی براساس بازگشت
 

قوطی ستونی

نورد و پروفیل ساوه

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
پروفیل ستونی 2.6*135*135 ساوه
بروزرسانی: 31 تیر 1400 08:59

135*135

حالت: 12 متری

2.6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل ستونی 2.8*135*135 ساوه
بروزرسانی: 31 تیر 1400 08:58

135*135

حالت: 12 متری

2.8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل ستونی 4*135*135 ساوه
بروزرسانی: 31 تیر 1400 08:53

135*135

حالت: 12 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل ستونی 3.8*135*135 ساوه
بروزرسانی: 31 تیر 1400 08:53

135*135

حالت: 12 متری

3.8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل ستونی 3.5*135*135 ساوه
بروزرسانی: 31 تیر 1400 08:54

135*135

حالت: 12 متری

3.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل ستونی 3*135*135 ساوه
بروزرسانی: 31 تیر 1400 08:54

135*135

حالت: 12 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

لوله و پروفیل نیکان پروفیل

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
پروفیل ستونی 2.6*135*135 نیکان پروفیل
بروزرسانی: 21 تیر 1400 15:50

135*135

حالت: 12 متری

2.6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل ستونی 2.8*135*135 نیکان پروفیل
بروزرسانی: 21 تیر 1400 15:50

135*135

حالت: 12 متری

2.8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل ستونی 3*135*135 نیکان پروفیل
بروزرسانی: 21 تیر 1400 15:50

135*135

حالت: 12 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل ستونی 3.5*135*135 نیکان پروفیل
بروزرسانی: 21 تیر 1400 15:50

135*135

حالت: 12 متری

3.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل ستونی 3.8*135*135 نیکان پروفیل
بروزرسانی: 21 تیر 1400 15:50

135*135

حالت: 12 متری

3.8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل ستونی 4*135*135 نیکان پروفیل
بروزرسانی: 21 تیر 1400 15:50

135*135

حالت: 12 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

لوله و پروفیل حداد گستر کچو

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
پروفیل ستونی 4*135*135 فولاد گستر حداد
بروزرسانی: 19 تیر 1400 11:26

135*135

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

لوله و پروفیل کچو

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
پروفیل ستونی 3*130*130 تولید صنعتی کچو
بروزرسانی: 12 مرداد 1400 15:40

130*130

حالت: 12 متری

3

کارخانه

25,100 تومان 1,300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل ستونی 3.5*130*130 تولید صنعتی کچو
بروزرسانی: 12 مرداد 1400 15:40

130*130

حالت: 12 متری

3.5

کارخانه

25,100 تومان 1,300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل ستونی 3.2*130*130 تولید صنعتی کچو
بروزرسانی: 12 مرداد 1400 15:40

130*130

حالت: 12 متری

3.2

کارخانه

25,100 تومان 1,300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل ستونی 3.3*130*130 تولید صنعتی کچو
بروزرسانی: 12 مرداد 1400 15:40

130*130

حالت: 12 متری

3.3

کارخانه

25,100 تومان 1,300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل ستونی 3.8*130*130 تولید صنعتی کچو
بروزرسانی: 12 مرداد 1400 15:40

130*130

حالت: 12 متری

3.8

کارخانه

25,100 تومان 1,300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل ستونی 4*130*130 تولید صنعتی کچو
بروزرسانی: 12 مرداد 1400 15:40

130*130

حالت: 12 متری

4

کارخانه

25,100 تومان 300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

کارخانه لوله و پروفیل فولاد آپادانا

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
پروفیل ستونی 4*135*135 فولادی آپادانا
بروزرسانی: 23 اسفند 1397 12:25

135*135

حالت: 12 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...