28 28 28 36 031

امروز سه شنبه 26 شهریور 1398
سبد خرید0
 

فولاد مبارکه اصفهان

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:22

0.5

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

9,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:22

0.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

9,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:22

0.6

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:22

0.6

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فولاد امیرکبیر کاشان

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:20

0.5

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

9,100 تومان ( -120 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:20

0.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

9,100 تومان ( -110 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:20

0.6

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,300 تومان ( -110 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:20

0.6

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,300 تومان ( -110 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:20

0.7

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,200 تومان ( -110 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:20

0.7

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,200 تومان ( -120 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:20

0.8

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,200 تومان ( -110 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:20

0.8

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,200 تومان ( -120 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:20

0.9

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,200 تومان ( -10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:20

0.9

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,200 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:20

1

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,200 تومان ( -10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:20

1

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,200 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:20

1.25

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,200 تومان ( -10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:20

1.25

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,200 تومان ( -10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:20

1.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,200 تومان ( -10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

ورق خودرو چهار محال بختیاری

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:15

0.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,400 تومان ( 3,050 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری

ورق گالوانیزه

لیست قیمت ورق گالوانیزه

,

قیمت ورق گالوانیزه

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...