28 28 28 36 031

امروز جمعه 1 تیر 1397
 
فيلتر تنظيم دوباره

فولاد مبارکه اصفهان

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 06 خرداد 1397 16:00
0.5
1250
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
4,120 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 23 فروردين 1397 13:11
0.5
1000
حالت: رول
ST37
کارخانه
3,950 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 12 خرداد 1397 15:09
0.6
1000
حالت: رول
ST37
کارخانه
4,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 12 خرداد 1397 15:09
0.6
1250
حالت: رول
ST37
کارخانه
4,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فولاد امیرکبیر کاشان

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 31 خرداد 1397 09:43
0.5
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
4,320 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 31 خرداد 1397 09:43
0.5
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
4,320 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 31 خرداد 1397 09:43
0.6
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
4,260 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 31 خرداد 1397 09:43
0.6
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
4,290 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 31 خرداد 1397 09:43
0.7
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
4,220 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 31 خرداد 1397 09:43
0.7
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
4,220 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 31 خرداد 1397 09:43
0.8
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
4,180 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 31 خرداد 1397 09:43
0.8
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
4,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 31 خرداد 1397 09:43
0.9
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
4,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 31 خرداد 1397 09:43
0.9
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
4,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 31 خرداد 1397 09:43
1
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
4,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 31 خرداد 1397 09:43
1
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
4,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 31 خرداد 1397 09:43
1.25
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
4,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 31 خرداد 1397 09:43
1.25
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
4,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 31 خرداد 1397 09:43
1.5
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
4,170 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

ورق خودرو چهار محال بختیاری

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 31 خرداد 1397 09:45
0.5
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
4,270 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

ورق گالوانیزه

لیست قیمت ورق گالوانیزه

,

قیمت ورق گالوانیزه

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...