28 28 28 36 031

امروز پنجشنبه 24 آبان 1397
 
فيلتر تنظيم دوباره

فولاد مبارکه اصفهان

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 20 شهریور 1397 14:22
0.5
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,600 تومان ( 2,780 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 20 شهریور 1397 14:22
0.5
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,600 تومان ( 2,750 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 20 شهریور 1397 14:22
0.6
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,500 تومان ( 2,650 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 20 شهریور 1397 14:22
0.6
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,500 تومان ( 2,680 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فولاد امیرکبیر کاشان

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 23 آبان 1397 16:06
0.5
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
10,190 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 23 آبان 1397 16:09
0.5
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
9,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 23 آبان 1397 16:09
0.6
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
9,390 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 23 آبان 1397 16:09
0.6
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
9,550 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 23 آبان 1397 16:07
0.7
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,990 تومان ( 60 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 23 آبان 1397 16:09
0.7
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,970 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 23 آبان 1397 16:09
0.8
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,990 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 23 آبان 1397 16:09
0.8
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,790 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 23 آبان 1397 16:09
0.9
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,940 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 23 آبان 1397 16:09
0.9
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,890 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 23 آبان 1397 16:09
1
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,840 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 23 آبان 1397 16:08
1
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,890 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 23 آبان 1397 16:09
1.25
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,790 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 23 آبان 1397 16:09
1.25
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,890 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 23 آبان 1397 16:09
1.5
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
9,020 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

ورق خودرو چهار محال بختیاری

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 23 آبان 1397 16:25
0.5
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
9,720 تومان ( 100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

ورق گالوانیزه

لیست قیمت ورق گالوانیزه

,

قیمت ورق گالوانیزه

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...