28 28 28 36 031

امروز دوشنبه 1 بهمن 1397
 
فيلتر تنظيم دوباره

فولاد مبارکه اصفهان

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 12 دی 1397 11:56
0.5
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 20 شهریور 1397 14:22
0.5
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,600 تومان ( 2,750 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 20 شهریور 1397 14:22
0.6
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,500 تومان ( 2,650 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 20 شهریور 1397 14:22
0.6
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,500 تومان ( 2,680 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فولاد امیرکبیر کاشان

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 26 دی 1397 16:15
0.5
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,800 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 26 دی 1397 16:15
0.5
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,800 تومان ( 90 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 29 دی 1397 16:35
0.6
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,260 تومان ( 30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 29 دی 1397 16:35
0.6
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,290 تومان ( 30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 29 دی 1397 16:35
0.7
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 29 دی 1397 16:35
0.7
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,110 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 29 دی 1397 16:36
0.8
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,090 تومان ( 30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 29 دی 1397 16:35
0.8
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
6,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 29 دی 1397 16:35
0.9
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 29 دی 1397 16:35
0.9
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
6,980 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 29 دی 1397 16:36
1
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,020 تومان ( 30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 29 دی 1397 16:37
1
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
6,960 تومان ( 30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 29 دی 1397 16:35
1.25
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
6,930 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 29 دی 1397 16:37
1.25
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
6,990 تومان ( 30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 29 دی 1397 16:35
1.5
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
6,930 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

ورق خودرو چهار محال بختیاری

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 26 دی 1397 16:18
0.5
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,700 تومان ( 40 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

ورق گالوانیزه

لیست قیمت ورق گالوانیزه

,

قیمت ورق گالوانیزه

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...