28 28 28 36 031

امروز پنجشنبه 1 فروردین 1398
 
فيلتر تنظيم دوباره

فولاد مبارکه اصفهان

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 21 اسفند 1397 15:00
0.5
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
10,000 تومان ( 10,000 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 21 اسفند 1397 15:00
0.5
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
10,000 تومان ( 2,400 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 21 اسفند 1397 15:00
0.6
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
9,700 تومان ( 2,200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 21 اسفند 1397 15:00
0.6
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
9,700 تومان ( 2,200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فولاد امیرکبیر کاشان

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 11:22
0.5
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
9,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 11:22
0.5
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
9,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 11:22
0.6
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
9,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 11:22
0.6
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
9,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 11:22
0.7
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
9,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 11:22
0.7
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
9,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 11:22
0.8
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 11:22
0.8
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 11:22
0.9
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 11:22
0.9
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 11:22
1
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 11:22
1
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 11:22
1.25
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 11:22
1.25
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 11:22
1.5
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

ورق خودرو چهار محال بختیاری

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 23 اسفند 1397 13:41
0.5
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

ورق گالوانیزه

لیست قیمت ورق گالوانیزه

,

قیمت ورق گالوانیزه

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...