مرتب سازی براساس بازگشت
 

لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد علویجه
بروزرسانی: 30 مرداد 1401 13:13

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

20,000 تومان -200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد علویجه
بروزرسانی: 30 مرداد 1401 13:13

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

20,000 تومان -200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد علویجه
بروزرسانی: 30 مرداد 1401 13:13

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

20,000 تومان -200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 فولاد علویجه
بروزرسانی: 30 مرداد 1401 13:13

فابریک

حالت: 6.6 متری

2

کارخانه

20,000 تومان -200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

پرشین فولاد آریا

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پرشین فولاد آریا
بروزرسانی: 08 بهمن 1398 15:47

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

فولاد هیربد زرندیه

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد هیربد
بروزرسانی: 01 اسفند 1398 12:54

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد هیربد
بروزرسانی: 01 اسفند 1398 12:54

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد هیربد
بروزرسانی: 01 اسفند 1398 12:54

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

نورد و پروفیل ساوه

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 ساوه
بروزرسانی: 09 آذر 1401 13:59

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

22,500 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل سپری 507 ضخامت 2.5 ساوه
بروزرسانی: 09 آذر 1401 13:59

فابریک

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

21,800 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 ساوه
بروزرسانی: 09 آذر 1401 13:59

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

22,500 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2.5 ساوه
بروزرسانی: 09 آذر 1401 13:59

فابریک

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

21,800 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 ساوه
بروزرسانی: 09 آذر 1401 13:59

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

22,500 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2.5 ساوه
بروزرسانی: 09 آذر 1401 13:59

فابریک

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

21,800 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 ساوه
بروزرسانی: 09 آذر 1401 13:59

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

22,500 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2.5 ساوه
بروزرسانی: 09 آذر 1401 13:59

فابریک

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

21,800 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

لوله و پروفیل نیکان پروفیل

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 نیکان پروفیل
بروزرسانی: 01 آذر 1401 12:37

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

21,700 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل سپری 507 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل
بروزرسانی: 01 آذر 1401 12:37

فابریک

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

21,600 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 نیکان پروفیل
بروزرسانی: 01 آذر 1401 12:37

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

21,700 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل
بروزرسانی: 01 آذر 1401 12:37

فابریک

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

21,600 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش