28 28 28 36 031

امروز پنجشنبه 1 فروردین 1398
 
فيلتر تنظيم دوباره

لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 26 اسفند 1397 11:33
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
5,900 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 26 اسفند 1397 11:33
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
5,900 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 26 اسفند 1397 11:33
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
5,900 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 26 اسفند 1397 11:33
فابریک
حالت: 6.6 متری
2
کارخانه
5,900 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

پرشین فولاد آریا

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پرشین فولاد آریا بروزرسانی: 22 دی 1397 12:46
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم

فولاد هیربد زرندیه

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد هیربد بروزرسانی: 15 اسفند 1397 11:08
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
5,980 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد هیربد بروزرسانی: 15 اسفند 1397 11:08
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
5,980 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد هیربد بروزرسانی: 15 اسفند 1397 11:08
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
5,980 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

لوله و پروفیل نیکان پروفیل

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 نیکان پروفیل بروزرسانی: 26 اسفند 1397 11:30
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
5,900 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل سپری 507 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل بروزرسانی: 26 اسفند 1397 11:30
فابریک
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
5,720 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 نیکان پروفیل بروزرسانی: 26 اسفند 1397 11:30
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
5,900 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل بروزرسانی: 26 اسفند 1397 11:29
فابریک
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
5,700 تومان ( 30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 نیکان پروفیل بروزرسانی: 26 اسفند 1397 11:30
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
5,900 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل بروزرسانی: 26 اسفند 1397 11:30
فابریک
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
5,720 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 نیکان پروفیل بروزرسانی: 26 اسفند 1397 11:30
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
5,900 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2.5 نیکان پروفیل بروزرسانی: 26 اسفند 1397 11:30
فابریک
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
5,700 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

لوله و پروفیل فولادی اصفهان

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 11:25
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
5,880 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 11:25
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
5,880 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 11:25
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
5,880 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

لوله و پروفیل صابری

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری بروزرسانی: 25 اسفند 1397 14:33
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

پروفیل در و پنجره

انواع پروفیل پنجره

,

قیمت پروفیل در و پنجره

,

پروفیل درب و پنجره

,

پروفیل آهنی پنجره

,

قیمت پروفیل درب و پنجره آهنی

,

قیمت آهن در و پنجره

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...