28 28 28 36 031

امروز پنجشنبه 24 آبان 1397
 
فيلتر تنظيم دوباره

تعاونی فولاد علویجه

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 09 آبان 1397 10:36
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 09 آبان 1397 10:36
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 09 آبان 1397 10:36
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 09 آبان 1397 10:36
فابریک
حالت: 6.6 متری
2
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم

پرشین فولاد آریا

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پرشین فولاد آریا بروزرسانی: 23 آذر 1396 11:05
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
2,950 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فولاد هیربد زرندیه

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد هیربد بروزرسانی: 10 شهریور 1397 11:54
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
5,500 تومان ( 190 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد هیربد بروزرسانی: 10 شهریور 1397 11:54
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
5,500 تومان ( 190 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد هیربد بروزرسانی: 10 شهریور 1397 11:54
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
5,500 تومان ( 190 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

شرکت صنعتی نیکان پروفیل

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 نیکان پروفیل بروزرسانی: 09 آبان 1397 10:36
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل سپری 507 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل بروزرسانی: 09 آبان 1397 10:36
فابریک
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 نیکان پروفیل بروزرسانی: 09 آبان 1397 10:36
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل بروزرسانی: 09 آبان 1397 10:36
فابریک
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 نیکان پروفیل بروزرسانی: 09 آبان 1397 10:36
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل بروزرسانی: 09 آبان 1397 10:36
فابریک
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 نیکان پروفیل بروزرسانی: 09 آبان 1397 10:36
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2.5 نیکان پروفیل بروزرسانی: 09 آبان 1397 10:36
فابریک
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم

شرکت پروفیل فولادی اصفهان

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان بروزرسانی: 26 مهر 1397 12:05
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
6,180 تومان ( 950 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان بروزرسانی: 26 مهر 1397 12:05
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
6,180 تومان ( 950 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان بروزرسانی: 26 مهر 1397 12:05
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
6,180 تومان ( 950 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

لوله و پروفیل صابری

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری بروزرسانی: 23 آبان 1397 13:35
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
6,380 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

پروفیل در و پنجره

انواع پروفیل پنجره

,

قیمت پروفیل در و پنجره

,

پروفیل درب و پنجره

,

پروفیل آهنی پنجره

,

قیمت پروفیل درب و پنجره آهنی

,

قیمت آهن در و پنجره

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...