28 28 28 36 031

امروز شنبه 31 شهریور 1397
 
فيلتر تنظيم دوباره

تعاونی فولاد علویجه

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 07 مرداد 1397 11:46
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
4,800 تومان ( 300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 07 مرداد 1397 11:46
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
4,800 تومان ( 300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 07 مرداد 1397 11:46
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
4,800 تومان ( 300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 07 مرداد 1397 11:46
فابریک
حالت: 6.6 متری
2
کارخانه
4,800 تومان ( 300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

گروه صنعتی پرشین فولاد آریا

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پرشین فولاد آریا بروزرسانی: 23 آذر 1396 11:05
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
2,950 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فولاد هیربد زرندیه

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد هیربد بروزرسانی: 10 شهریور 1397 11:54
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
5,500 تومان ( 190 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد هیربد بروزرسانی: 10 شهریور 1397 11:54
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
5,500 تومان ( 190 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد هیربد بروزرسانی: 10 شهریور 1397 11:54
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
5,500 تومان ( 190 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

شرکت صنعتی نیکان پروفیل

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 نیکان پروفیل بروزرسانی: 07 مرداد 1397 11:44
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
4,800 تومان ( 300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل سپری 507 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل بروزرسانی: 07 مرداد 1397 11:44
فابریک
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
4,770 تومان ( 300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 نیکان پروفیل بروزرسانی: 07 مرداد 1397 11:44
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
4,800 تومان ( 300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل بروزرسانی: 07 مرداد 1397 11:44
فابریک
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
4,770 تومان ( 300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 نیکان پروفیل بروزرسانی: 07 مرداد 1397 11:44
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
4,800 تومان ( 300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل بروزرسانی: 07 مرداد 1397 11:44
فابریک
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
4,770 تومان ( 300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 نیکان پروفیل بروزرسانی: 07 مرداد 1397 11:44
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
4,800 تومان ( 300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2.5 نیکان پروفیل بروزرسانی: 07 مرداد 1397 11:44
فابریک
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
4,770 تومان ( 300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

شرکت پروفیل فولادی اصفهان

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان بروزرسانی: 10 شهریور 1397 14:35
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
5,230 تومان ( 30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان بروزرسانی: 10 شهریور 1397 14:35
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
5,230 تومان ( 30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان بروزرسانی: 10 شهریور 1397 14:35
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
5,230 تومان ( 30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

شرکت نورد لوله و پروفیل صابری

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری بروزرسانی: 05 شهریور 1397 12:23
فابریک
حالت: 6 متری
2
کارخانه
5,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

پروفیل در و پنجره

انواع پروفیل پنجره

,

قیمت پروفیل در و پنجره

,

پروفیل درب و پنجره

,

پروفیل آهنی پنجره

,

قیمت پروفیل درب و پنجره آهنی

,

قیمت آهن در و پنجره

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...