مرتب سازی براساس بازگشت
 

لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد علویجه
بروزرسانی: 02 بهمن 1401 10:39

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد علویجه
بروزرسانی: 02 بهمن 1401 10:39

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد علویجه
بروزرسانی: 02 بهمن 1401 10:39

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 فولاد علویجه
بروزرسانی: 02 بهمن 1401 10:39

فابریک

حالت: 6.6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

پرشین فولاد آریا

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پرشین فولاد آریا
بروزرسانی: 08 بهمن 1398 15:47

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

نورد و پروفیل ساوه

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 ساوه
بروزرسانی: 07 فروردين 1402 13:39

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

39,970 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل سپری 507 ضخامت 2.5 ساوه
بروزرسانی: 07 فروردين 1402 13:39

فابریک

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

39,270 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 ساوه
بروزرسانی: 07 فروردين 1402 13:39

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

39,970 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2.5 ساوه
بروزرسانی: 07 فروردين 1402 13:39

فابریک

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

39,270 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 ساوه
بروزرسانی: 07 فروردين 1402 13:39

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

39,970 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2.5 ساوه
بروزرسانی: 07 فروردين 1402 13:39

فابریک

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

39,270 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 ساوه
بروزرسانی: 07 فروردين 1402 13:39

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

39,970 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2.5 ساوه
بروزرسانی: 07 فروردين 1402 13:39

فابریک

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

39,270 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

لوله و پروفیل نیکان پروفیل

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 نیکان پروفیل
بروزرسانی: 07 فروردين 1402 15:03

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

35,970 تومان -700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل سپری 507 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل
بروزرسانی: 07 فروردين 1402 15:03

فابریک

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

35,870 تومان -700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 نیکان پروفیل
بروزرسانی: 07 فروردين 1402 15:03

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

35,970 تومان -700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل
بروزرسانی: 07 فروردين 1402 15:03

فابریک

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

35,870 تومان -700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 نیکان پروفیل
بروزرسانی: 07 فروردين 1402 15:03

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

35,970 تومان -700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل
بروزرسانی: 07 فروردين 1402 15:03

فابریک

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

35,870 تومان -700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 نیکان پروفیل
بروزرسانی: 07 فروردين 1402 15:03

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

35,970 تومان -700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش