مرتب سازی براساس بازگشت
 

ذوب آهن اصفهان

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
ناودانی 14 بلند ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 10 اسفند 1398 10:56

14

حالت: 12 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 16 بلند ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 10 اسفند 1398 10:56

16

حالت: 12 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 18 بلند ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 20 بهمن 1401 11:47

18

حالت: 12 متری

کارخانه

26,700 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فولاد ناب تبریز

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
ناودانی 8 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 01 دی 1401 11:00

8

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 25 اسفند 1401 10:38

10

حالت: 6 متری

کارخانه

28,970 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 10 طول 12 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 01 دی 1401 11:00

10

حالت: 12 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 01 دی 1401 11:00

12

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 12 طول 12 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 01 دی 1401 11:00

12

حالت: 12 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 14 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 25 اسفند 1401 10:38

14

حالت: 6 متری

کارخانه

28,970 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 14 طول 12 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 25 اسفند 1401 10:38

14

حالت: 12 متری

کارخانه

28,970 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 25 اسفند 1401 10:38

16

حالت: 6 متری

انبار اصفهان

28,970 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 16 طول 12 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 25 اسفند 1401 10:38

16

حالت: 12 متری

کارخانه

28,970 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

صنایع فولاد کوهپایه

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
ناودانی 5 سبک اسپیرال اصفهان
بروزرسانی: 24 خرداد 1401 11:20

5

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 5 سنگین اسپیرال اصفهان
بروزرسانی: 23 اسفند 1401 10:36

5

حالت: 6 متری

کارخانه

31,120 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 6 سبک اسپیرال اصفهان
بروزرسانی: 11 مرداد 1401 10:54

6

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 6 سنگین اسپیرال اصفهان
بروزرسانی: 23 اسفند 1401 10:36

6

حالت: 6 متری

کارخانه

29,720 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

صبا فولاد منظومه

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
ناودانی 6 سبک صبا فولاد منظومه اصفهان
بروزرسانی: 22 مرداد 1398 09:30

6

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 6 سنگین صبا فولاد منظومه اصفهان
بروزرسانی: 12 شهریور 1398 14:40

6

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 8 سبک صبا فولاد منظومه اصفهان
بروزرسانی: 12 شهریور 1398 14:40

8

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

نورد آریان فولاد

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
ناودانی 10 نورد آریان فولاد
بروزرسانی: 10 بهمن 1401 12:43

10

حالت: 6 متری

کارخانه

18,950 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش