28 28 28 36 031

امروز دوشنبه 1 بهمن 1397
 
فيلتر تنظيم دوباره

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله تست شده "1/2 2 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 09 ارديبهشت 1397 11:09
76
حالت: 6 متری
4
کارخانه
3,536 تومان ( 501 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "1/2 2 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 09 ارديبهشت 1397 11:09
76
حالت: 6 متری
3
کارخانه
3,536 تومان ( 501 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "3 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 09 ارديبهشت 1397 11:09
88.9
حالت: 6 متری
4
کارخانه
3,536 تومان ( 501 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "3 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 09 ارديبهشت 1397 11:09
88.9
حالت: 6 متری
3
کارخانه
3,536 تومان ( 501 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "4 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 09 ارديبهشت 1397 11:09
114.3
حالت: 6 متری
4
کارخانه
3,536 تومان ( 501 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "4 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 09 ارديبهشت 1397 11:09
114.3
حالت: 6 متری
3
کارخانه
3,536 تومان ( 501 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "5 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 09 ارديبهشت 1397 11:09
141.3
حالت: 6 متری
3
کارخانه
3,551 تومان ( 501 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "5 ضخامت 5 سپاهان بروزرسانی: 09 ارديبهشت 1397 11:09
141.3
حالت: 6 متری
5
کارخانه
3,541 تومان ( 441 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "6 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 09 ارديبهشت 1397 11:09
168.3
حالت: 6 متری
3
کارخانه
3,551 تومان ( 501 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "6 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 09 ارديبهشت 1397 11:09
168.3
حالت: 6 متری
4
کارخانه
3,541 تومان ( 491 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "8 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 09 ارديبهشت 1397 11:09
219.1
حالت: 6 متری
4
کارخانه
3,541 تومان ( 456 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "8 ضخامت 6 سپاهان بروزرسانی: 09 ارديبهشت 1397 11:09
219.1
حالت: 6 متری
6
کارخانه
3,541 تومان ( 391 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

کالوپ

نام کالا قيمت
لوله آبرسانی "6 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ بروزرسانی: 27 دی 1397 11:39
168.3
حالت: 12 متری
6
کارخانه
5,130 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "8 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ بروزرسانی: 09 دی 1397 11:55
219.1
حالت: 12 متری
6
کارخانه
5,060 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "10 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ بروزرسانی: 27 دی 1397 11:38
273.1
حالت: 12 متری
6
کارخانه
5,060 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "12 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ بروزرسانی: 27 دی 1397 11:38
323.9
حالت: 12 متری
6
کارخانه
4,910 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "14 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ بروزرسانی: 27 دی 1397 11:39
355.6
حالت: 12 متری
6
کارخانه
4,910 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "16 درز اسپیرال 6 کالوپ بروزرسانی: 14 مهر 1397 11:20
406.4
حالت: 12 متری
6
کارخانه
5,260 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "18 درز اسپیرال 6 کالوپ بروزرسانی: 14 مهر 1397 11:20
457
حالت: 12 متری
6
کارخانه
5,260 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "20 درز اسپیرال 6 کالوپ بروزرسانی: 14 مهر 1397 11:20
508
حالت: 12 متری
6
کارخانه
5,260 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...