28 28 28 36 031

امروز پنجشنبه 1 فروردین 1398
 
فيلتر تنظيم دوباره

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله تست شده "1/2 2 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 08:24
76
حالت: 6 متری
4
کارخانه
5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "1/2 2 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 08:24
76
حالت: 6 متری
3
کارخانه
5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "3 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 08:24
88.9
حالت: 6 متری
4
کارخانه
5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "3 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 08:24
88.9
حالت: 6 متری
3
کارخانه
5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "4 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 08:24
114.3
حالت: 6 متری
4
کارخانه
5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "4 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 08:24
114.3
حالت: 6 متری
3
کارخانه
5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "5 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 08:24
141.3
حالت: 6 متری
3
کارخانه
5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "5 ضخامت 5 سپاهان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 08:24
141.3
حالت: 6 متری
5
کارخانه
5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "6 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 08:24
168.3
حالت: 6 متری
3
کارخانه
5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "6 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 08:24
168.3
حالت: 6 متری
4
کارخانه
5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "8 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 08:24
219.1
حالت: 6 متری
4
کارخانه
5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "8 ضخامت 6 سپاهان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 08:24
219.1
حالت: 6 متری
6
کارخانه
5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

کالوپ

نام کالا قيمت
لوله آبرسانی "6 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ بروزرسانی: 21 اسفند 1397 15:07
168.3
حالت: 12 متری
6
کارخانه
6,130 تومان ( 1,000 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "8 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ بروزرسانی: 21 اسفند 1397 15:07
219.1
حالت: 12 متری
6
کارخانه
6,060 تومان ( 1,000 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "10 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ بروزرسانی: 21 اسفند 1397 15:07
273.1
حالت: 12 متری
6
کارخانه
6,060 تومان ( 1,000 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "12 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ بروزرسانی: 21 اسفند 1397 15:07
323.9
حالت: 12 متری
6
کارخانه
5,910 تومان ( 1,000 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "14 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ بروزرسانی: 21 اسفند 1397 15:07
355.6
حالت: 12 متری
6
کارخانه
5,910 تومان ( 1,000 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "16 درز اسپیرال 6 کالوپ بروزرسانی: 21 اسفند 1397 15:07
406.4
حالت: 12 متری
6
کارخانه
6,260 تومان ( 1,000 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "18 درز اسپیرال 6 کالوپ بروزرسانی: 21 اسفند 1397 15:08
457
حالت: 12 متری
6
کارخانه
6,120 تومان ( 860 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "20 درز اسپیرال 6 کالوپ بروزرسانی: 21 اسفند 1397 15:08
508
حالت: 12 متری
6
کارخانه
6,120 تومان ( 860 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...