28 28 28 36 031

امروز دوشنبه 28 اسفند 1396
 
فيلتر تنظيم دوباره

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله تست شده "1/2 2 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
76
حالت: 6 متری
4
کارخانه
3,035 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "1/2 2 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
76
حالت: 6 متری
3
کارخانه
3,035 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "3 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
88.9
حالت: 6 متری
4
کارخانه
3,035 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "3 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
88.9
حالت: 6 متری
3
کارخانه
3,035 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "4 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
114.3
حالت: 6 متری
4
کارخانه
3,035 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "4 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
114.3
حالت: 6 متری
3
کارخانه
3,035 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "5 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
141.3
حالت: 6 متری
3
کارخانه
3,050 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "5 ضخامت 5 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
141.3
حالت: 6 متری
5
کارخانه
3,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "6 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
168.3
حالت: 6 متری
3
کارخانه
3,050 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "6 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
168.3
حالت: 6 متری
4
کارخانه
3,050 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "8 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
219.1
حالت: 6 متری
4
کارخانه
3,085 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "8 ضخامت 6 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
219.1
حالت: 6 متری
6
کارخانه
3,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

شرکت کالوپ

نام کالا قيمت
لوله آبرسانی "6 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:33
168.3
حالت: 12 متری
6
کارخانه
3,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "8 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:34
219.1
حالت: 12 متری
6
کارخانه
3,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "10 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:33
273.1
حالت: 12 متری
6
کارخانه
3,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "12 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:33
323.9
حالت: 12 متری
6
کارخانه
3,050 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "14 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:33
355.6
حالت: 12 متری
6
کارخانه
3,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "16 درز اسپیرال 6 کالوپ بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:33
406.4
حالت: 12 متری
6
کارخانه
3,260 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "18 درز اسپیرال 6 کالوپ بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:33
457
حالت: 12 متری
6
کارخانه
3,260 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "20 درز اسپیرال 6 کالوپ بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:33
508
حالت: 12 متری
6
کارخانه
3,260 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...