28 28 28 36 031

امروز پنجشنبه 1 فروردین 1398
 
فيلتر تنظيم دوباره

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 23 اسفند 1397 09:17
21.2
حالت: 6 متری
2
کارخانه
6,130 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 23 اسفند 1397 09:17
26.7
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
5,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 23 اسفند 1397 09:17
33.7
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
5,760 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"1/4 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 23 اسفند 1397 09:17
42.2
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
5,760 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 23 اسفند 1397 09:17
48.3
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
5,760 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"2 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 23 اسفند 1397 09:17
60.3
حالت: 6 متری
3
کارخانه
5,760 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"1/2 2 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 23 اسفند 1397 09:17
76
حالت: 6 متری
3
کارخانه
5,760 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"3 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 23 اسفند 1397 09:17
88.9
حالت: 6 متری
3
کارخانه
5,760 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"4 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 23 اسفند 1397 09:17
114.3
حالت: 6 متری
3
کارخانه
5,760 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"5 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 23 اسفند 1397 09:17
141.3
حالت: 6 متری
4
کارخانه
5,760 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"6 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 23 اسفند 1397 09:17
168.3
حالت: 6 متری
4
کارخانه
5,760 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"8 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 23 اسفند 1397 09:17
219.1
حالت: 6 متری
4
کارخانه
5,760 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فولاد هیربد زرندیه

نام کالا قيمت
لوله صنعتی " 2 ضخامت 2 فولاد هیربد بروزرسانی: 15 اسفند 1397 11:08
60.3
حالت: 6 متری
2
کارخانه
5,980 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی " 3 ضخامت 2 فولاد هیربد بروزرسانی: 15 اسفند 1397 11:08
88.9
حالت: 6 متری
2
کارخانه
5,980 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی " 4 ضخامت 2 فولاد هیربد بروزرسانی: 15 اسفند 1397 11:08
114.3
حالت: 6 متری
2
کارخانه
5,980 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

لوله و پروفیل فولادی اصفهان

نام کالا قيمت
لوله صنعتی "1/4 1 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 11:25
42.2
حالت: 6 متری
2
کارخانه
5,880 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.5 پروفیل فولادی اصفهان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 11:25
60.3
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
5,630 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

شرکت لوله و قوطی اصفهان

نام کالا قيمت
لوله صنعتی "1 ضخامت 3 اصفهان بروزرسانی: 26 اسفند 1397 10:22
33.7
حالت: 6 متری
3
کارخانه
5,850 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی "1 ضخامت 2 اصفهان بروزرسانی: 26 اسفند 1397 10:22
33.7
حالت: 6 متری
2
کارخانه
6,050 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 اصفهان بروزرسانی: 26 اسفند 1397 10:22
33.7
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
5,850 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

لوله صنعتی

قیمت لوله فولادی

,

لیست قیمت لوله فولادی

,

قیمت لوله صنعتی

,

فروش لوله فولادی اصفهان

,

وزن لوله فولادی

,

لوله فولادی

,

لیست قیمت انواع لوله

,

قیمت لوله صنعتی

,

قيمت داربست

,

لیست قیمت لوله درز مستقیم

,

خرید و فروش آنلاین لوله

,

لوله درزدار

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...