28 28 28 36 031

امروز پنجشنبه 24 آبان 1397
 
فيلتر تنظيم دوباره

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 23 آبان 1397 12:50
21.2
حالت: 6 متری
2
کارخانه
6,490 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 23 آبان 1397 12:50
26.7
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
6,310 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 23 آبان 1397 12:50
33.7
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
6,280 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"1/4 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 23 آبان 1397 12:50
42.2
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
6,280 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 23 آبان 1397 12:50
48.3
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
6,280 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"2 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 23 آبان 1397 12:50
60.3
حالت: 6 متری
3
کارخانه
6,280 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"1/2 2 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 23 آبان 1397 12:50
76
حالت: 6 متری
3
کارخانه
6,280 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"3 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 23 آبان 1397 12:50
88.9
حالت: 6 متری
3
کارخانه
6,280 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"4 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 23 آبان 1397 12:50
114.3
حالت: 6 متری
3
کارخانه
6,280 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"5 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 06 آبان 1397 11:02
141.3
حالت: 6 متری
4
کارخانه
5,690 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"6 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 06 آبان 1397 11:02
168.3
حالت: 6 متری
4
کارخانه
5,690 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"8 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 06 آبان 1397 11:03
219.1
حالت: 6 متری
4
کارخانه
5,690 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فولاد هیربد زرندیه

نام کالا قيمت
لوله صنعتی " 2 ضخامت 2 فولاد هیربد بروزرسانی: 10 شهریور 1397 11:54
60.3
حالت: 6 متری
2
کارخانه
5,500 تومان ( 190 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی " 3 ضخامت 2 فولاد هیربد بروزرسانی: 10 شهریور 1397 11:54
88.9
حالت: 6 متری
2
کارخانه
5,500 تومان ( 190 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی " 4 ضخامت 2 فولاد هیربد بروزرسانی: 10 شهریور 1397 11:54
114.3
حالت: 6 متری
2
کارخانه
5,500 تومان ( 190 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

شرکت پروفیل فولادی اصفهان

نام کالا قيمت
لوله صنعتی "1/4 1 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان بروزرسانی: 26 مهر 1397 12:05
42.2
حالت: 6 متری
2
کارخانه
6,180 تومان ( 950 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.5 پروفیل فولادی اصفهان بروزرسانی: 26 مهر 1397 12:05
60.3
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
5,850 تومان ( 750 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

شرکت لوله و قوطی اصفهان

نام کالا قيمت
لوله صنعتی "1 ضخامت 3 اصفهان بروزرسانی: 27 شهریور 1397 11:38
33.7
حالت: 6 متری
3
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی "1 ضخامت 2 اصفهان بروزرسانی: 27 شهریور 1397 11:38
33.7
حالت: 6 متری
2
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 اصفهان بروزرسانی: 27 شهریور 1397 11:38
33.7
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

لوله صنعتی

قیمت لوله فولادی

,

لیست قیمت لوله فولادی

,

قیمت لوله صنعتی

,

فروش لوله فولادی اصفهان

,

وزن لوله فولادی

,

لوله فولادی

,

لیست قیمت انواع لوله

,

قیمت لوله صنعتی

,

قيمت داربست

,

لیست قیمت لوله درز مستقیم

,

خرید و فروش آنلاین لوله

,

لوله درزدار

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...