28 28 28 36 031

امروز دوشنبه 28 اسفند 1396
 
فيلتر تنظيم دوباره

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
21.2
حالت: 6 متری
2
کارخانه
3,070 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
26.7
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
3,120 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
33.7
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
3,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"1/4 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
42.2
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
3,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
48.3
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
3,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"2 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
60.3
حالت: 6 متری
3
کارخانه
3,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"1/2 2 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
76
حالت: 6 متری
3
کارخانه
3,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"3 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
88.9
حالت: 6 متری
3
کارخانه
3,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"4 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
114.3
حالت: 6 متری
3
کارخانه
3,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"5 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
141.3
حالت: 6 متری
4
کارخانه
3,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"6 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
168.3
حالت: 6 متری
4
کارخانه
3,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"8 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
219.1
حالت: 6 متری
4
کارخانه
3,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فولاد هیربد زرندیه

نام کالا قيمت
لوله صنعتی " 2 ضخامت 2 فولاد هیربد بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:17
60.3
حالت: 6 متری
2
کارخانه
3,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی " 3 ضخامت 2 فولاد هیربد بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:17
88.9
حالت: 6 متری
2
کارخانه
3,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی " 4 ضخامت 2 فولاد هیربد بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:17
114.3
حالت: 6 متری
2
کارخانه
3,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

شرکت پروفیل فولادی اصفهان

نام کالا قيمت
لوله صنعتی "1/4 1 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:38
42.2
حالت: 6 متری
2
کارخانه
2,990 تومان ( -10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.5 پروفیل فولادی اصفهان بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:38
60.3
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
2,960 تومان ( -10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

شرکت لوله و قوطی اصفهان

نام کالا قيمت
لوله صنعتی "1 ضخامت 3 اصفهان بروزرسانی: 26 اسفند 1396 10:55
33.7
حالت: 6 متری
3
کارخانه
2,950 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی "1 ضخامت 2 اصفهان بروزرسانی: 26 اسفند 1396 10:55
33.7
حالت: 6 متری
2
کارخانه
2,950 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 اصفهان بروزرسانی: 26 اسفند 1396 10:55
33.7
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
2,950 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

لوله صنعتی

قیمت لوله فولادی

,

لیست قیمت لوله فولادی

,

قیمت لوله صنعتی

,

فروش لوله فولادی اصفهان

,

وزن لوله فولادی

,

لوله فولادی

,

لیست قیمت انواع لوله

,

قیمت لوله صنعتی

,

قيمت داربست

,

لیست قیمت لوله درز مستقیم

,

خرید و فروش آنلاین لوله

,

لوله درزدار

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...