28 28 28 36 031

امروز پنجشنبه 1 فروردین 1398
 
فيلتر تنظيم دوباره

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله گالوانیز 1/2 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 23 اسفند 1397 09:13
21.2
حالت: 6 متری
2
کارخانه
10,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیز 3/4 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 23 اسفند 1397 09:13
26.7
حالت: 6 متری
2
کارخانه
10,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیز 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 23 اسفند 1397 09:13
33.7
حالت: 6 متری
2
کارخانه
10,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیز 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 23 اسفند 1397 09:13
33.7
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
10,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 23 اسفند 1397 09:13
42.2
حالت: 6 متری
2
کارخانه
10,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 23 اسفند 1397 09:13
42.2
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
10,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 23 اسفند 1397 09:13
48.3
حالت: 6 متری
2
کارخانه
10,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 23 اسفند 1397 09:13
48.3
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
10,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیز 2 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 23 اسفند 1397 09:13
60.3
حالت: 6 متری
2
کارخانه
10,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

گروه صنعتی درپاد تبریز

نام کالا قيمت
لوله گالوانیزه "1/2 ضخامت 2 درپاد بروزرسانی: 14 اسفند 1397 09:40
21.2
حالت: 6 متری
2
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "3/4 ضخامت 2 درپاد بروزرسانی: 25 مهر 1396 11:58
26.7
حالت: 6 متری
2
کارخانه
4,300 تومان ( 150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "1 ضخامت 2.5 درپاد بروزرسانی: 25 مهر 1396 11:59
33.7
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
4,200 تومان ( 150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "1/4 1 ضخامت 2.5 درپاد بروزرسانی: 25 مهر 1396 11:59
42.2
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
4,200 تومان ( 150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "1/2 1 ضخامت 3 درپاد بروزرسانی: 25 مهر 1396 11:59
48.3
حالت: 6 متری
3
کارخانه
4,200 تومان ( 150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "2 ضخامت 3 درپاد بروزرسانی: 25 مهر 1396 11:59
60.3
حالت: 6 متری
3
کارخانه
4,200 تومان ( 150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "1/2 2 ضخامت 3 درپاد بروزرسانی: 25 مهر 1396 11:59
76
حالت: 6 متری
3
کارخانه
4,200 تومان ( 150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "3 ضخامت 4 درپاد بروزرسانی: 25 مهر 1396 11:59
88.9
حالت: 6 متری
4
کارخانه
4,200 تومان ( 150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "4 ضخامت 4 درپاد بروزرسانی: 25 مهر 1396 11:59
114.3
حالت: 6 متری
4
کارخانه
4,200 تومان ( 150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

لوله و پروفیل فولادی اصفهان

نام کالا قيمت
لوله گالوانیز " 1 پروفیل فولادی اصفهان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 11:25
33.7
حالت: 6 متری
2
کارخانه
8,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیز " 1/4 1 پروفیل فولادی اصفهان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 11:25
42.2
حالت: 6 متری
2
کارخانه
8,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...