28 28 28 36 031

امروز یکشنبه 5 خرداد 1398
سبد خرید0
 

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله گالوانیز 1/2 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 10:48

21.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

10,180 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 3/4 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 10:48

26.7

حالت: 6 متری

2

کارخانه

10,180 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 10:48

33.7

حالت: 6 متری

2

کارخانه

10,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 10:48

33.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

10,070 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 10:48

42.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

10,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 10:48

42.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

10,050 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 10:48

48.3

حالت: 6 متری

2

کارخانه

10,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 10:48

48.3

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

10,050 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 2 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 10:48

60.3

حالت: 6 متری

2

کارخانه

10,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

گروه صنعتی درپاد تبریز

نام کالا قيمت
لوله گالوانیزه "1/2 ضخامت 2 درپاد بروزرسانی: 14 اسفند 1397 09:40

21.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "3/4 ضخامت 2 درپاد بروزرسانی: 25 مهر 1396 11:58

26.7

حالت: 6 متری

2

کارخانه

4,300 تومان ( 150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیزه "1 ضخامت 2.5 درپاد بروزرسانی: 25 مهر 1396 11:59

33.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

4,200 تومان ( 150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیزه "1/4 1 ضخامت 2.5 درپاد بروزرسانی: 25 مهر 1396 11:59

42.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

4,200 تومان ( 150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیزه "1/2 1 ضخامت 3 درپاد بروزرسانی: 25 مهر 1396 11:59

48.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

4,200 تومان ( 150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیزه "2 ضخامت 3 درپاد بروزرسانی: 25 مهر 1396 11:59

60.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

4,200 تومان ( 150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیزه "1/2 2 ضخامت 3 درپاد بروزرسانی: 25 مهر 1396 11:59

76

حالت: 6 متری

3

کارخانه

4,200 تومان ( 150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیزه "3 ضخامت 4 درپاد بروزرسانی: 25 مهر 1396 11:59

88.9

حالت: 6 متری

4

کارخانه

4,200 تومان ( 150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیزه "4 ضخامت 4 درپاد بروزرسانی: 25 مهر 1396 11:59

114.3

حالت: 6 متری

4

کارخانه

4,200 تومان ( 150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

لوله و پروفیل فولادی اصفهان

نام کالا قيمت
لوله گالوانیز " 1 پروفیل فولادی اصفهان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 11:25

33.7

حالت: 6 متری

2

کارخانه

8,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز " 1/4 1 پروفیل فولادی اصفهان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 11:25

42.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

8,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...