28 28 28 36 031

امروز جمعه 1 تیر 1397

اخبار لحظه ای

13:56
قیمت ورق رنگی صنایع هفت الماس بدون تغییر باقی ماند.
13:55
قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
13:51
قیمت ورق سیاه فولاد کاویان بدون تغییر باقی ماند.
13:48
قیمت ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان بدون تغییر باقی ماند.
13:47
قیمت ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان بدون تغییر باقی ماند.
13:45
قیمت ورق سیاه مجتمع فولاد سبا بدون تغییر باقی ماند.
13:43
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
13:40
قیمت تیرآهن انبار آهن پخش بدون تغییر باقی ماند.
13:31
قیمت لوله و پروفیل کیان پرشیا 50 تومان افزایش یافت.
13:29
قیمت میلگرد آجدار صنایع فولاد کاوه تیکمه داش 60 تومان افزایش یافت.
13:25
قیمت میلگرد آجدار فولاد زمرد 50 تومان افزایش یافت.
13:21
قیمت کلاف ساده فولاد نطنز بدون تغییر باقی ماند.
13:19
قیمت میلگرد آجدار فولاد هیربد زرندیه 30 تومان افزایش یافت.
13:17
قیمت میلگرد آجدار سیما جهان فولاد ( فولاد کرمانشاه ) 10 تومان افزایش یافت.
13:16
قیمت لوله و پروفیل تهران شرق 70 تومان افزایش یافت.
13:14
قیمت پروفیل موکریان 50 تومان افزایش یافت.
13:12
قیمت ناودانی جویا نورد فولاد تهران _صنایع تولیدی نورد گرم فلز بدون تغییر باقی ماند.
13:11
قیمت نبشی جویا نورد فولاد تهران _صنایع تولیدی نورد گرم فلز بدون تغییر باقی ماند.
13:09
قیمت نبشی شرکت فولاد جاوید بناب بدون تغییر باقی ماند.
13:07
قیمت تیرآهن شرکت پروفیل صنعت ماهان 30 تومان افزایش یافت.
13:05
قیمت میلگرد آجدار الماس تاکستان 30 تومان افزایش یافت.
13:03
قیمت پروفیل مشهد 50 تومان افزایش یافت.
13:02
قیمت پروفیل مشهد 50 تومان افزایش یافت.
13:00
قیمت پروفیل صنعتی و ساختمانی شرکت پروفیل یزد 50 تومان افزایش یافت.
13:00
قیمت پروفیل صنعتی و ساختمانی صنایع نورد میلاد یزد 50 تومان افزایش یافت.
12:54
قیمت نبشی فولاد اصفهان ( سپاهان اصفهان ) بدون تغییر باقی ماند.
12:52
قیمت ناودانی نورد آریان فولاد 50 تومان افزایش یافت.
12:46
قیمت نبشی نورد آریان فولاد 50 تومان افزایش یافت.
12:41
قیمت تیرآهن نورد آریان فولاد بدون تغییر باقی ماند.
12:39
قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب ( فولاد کرمانشاه ) بدون تغییر باقی ماند.
12:37
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
12:36
قیمت تیرآهن نورد کوثر اهواز بدون تغییر باقی ماند.
12:35
قیمت تیرآهن گروه صنعتی فولاد یزد بدون تغییر باقی ماند.
12:34
قیمت میلگرد آجدار گروه بازرگانی در شاهین تبریز بدون تغییر باقی ماند.
12:33
قیمت میلگرد آجدار گروه بازرگانی در شاهین تبریز بدون تغییر باقی ماند.
12:31
قیمت میلگرد آجدار گروه صنعتی درپاد تبریز بدون تغییر باقی ماند.
12:26
قیمت میلگرد آجدار صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش بدون تغییر باقی ماند.
12:23
قیمت میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان 40 تومان افزایش یافت.
12:22
قیمت میلگرد آجدار شرکت فولاد قزوین 40 تومان افزایش یافت.
12:21
قیمت میلگرد آجدار مجتمع جهان فولاد سیرجان بدون تغییر باقی ماند.
12:18
قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل 40 تومان افزایش یافت.
12:13
قیمت میلگرد آجدار شرکت فولاد کیان ابهر 40 تومان افزایش یافت.
12:12
قیمت میلگرد آجدار فولاد آناهیتا گیلان 50 تومان افزایش یافت.
12:08
قیمت میلگرد آجدار فولاد بافق 20 تومان افزایش یافت.
12:06
قیمت میلگرد آجدار شرکت آذر چلیک تبریز 10 تومان افزایش یافت.
12:04
قیمت میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر بدون تغییر باقی ماند.
12:03
قیمت میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب بدون تغییر باقی ماند.
12:01
قیمت میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس شهركرد 20 تومان افزایش یافت.
11:58
قیمت میلگرد آجدار مجتمع فولاد کویر 50 تومان افزایش یافت.
11:55
قیمت میلگرد آجدار شرکت فولاد سپهر ایرانیان 20 تومان افزایش یافت.
11:51
قیمت میلگرد آجدار مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان بدون تغییر باقی ماند.
11:49
قیمت میلگرد آجدار صنایع فولاد کرمان بردسیر بدون تغییر باقی ماند.
11:45
قیمت میلگرد آجدار نورد آریان فولاد 80 تومان افزایش یافت.
11:40
قیمت میلگرد آجدار سیما جهان فولاد ( فولاد کرمانشاه ) بدون تغییر باقی ماند.
11:38
قیمت میلگرد آجدار مجتمع فولاد ارگ تبریز 90 تومان افزایش یافت.
11:34
قیمت میلگرد آجدار شرکت نورد فولاد گیلان (حسن رود ) 40 تومان افزایش یافت.
11:31
قیمت میلگرد آجدار مجتمع فولاد ظفر بناب 40 تومان افزایش یافت.
11:28
قیمت میلگرد آجدار شرکت آذر چلیک تبریز 20 تومان افزایش یافت.
11:26
قیمت میلگرد آجدار شركت فولاد سیادن ابهر ( فولاد خلیج فارس ) 40 تومان افزایش یافت.
11:25
قیمت میلگرد آجدار گروه صنعتی پرشین فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
11:24
قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب 10 تومان افزایش یافت.
11:23
قیمت میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر 20 تومان افزایش یافت.
10:55
قیمت میلگرد آجدار فولاد آذربایجان (میانه) 50 تومان افزایش یافت.
10:51
قیمت لوله و پروفیل جهان پروفیل پارس 70 تومان افزایش یافت.
10:49
قیمت لوله و پروفیل صابری 50 تومان افزایش یافت.
10:45
قیمت محصولات شرکت لوله و پروفیل امید البرز 80 تومان افزایش یافت.
10:44
قیمت پروفیل صنعتی و ساختمانی شرکت کارخانجات نورد لوله یاران 50 تومان افزایش یافت.
10:43
قیمت لوله صنعتی و ساختمانی شرکت کارخانجات نورد لوله یاران 50 تومان افزایش یافت.
10:41
قیمت لوله داربستی شرکت کارخانجات نورد لوله یاران 50 تومان افزایش یافت.
10:40
قیمت پروفیل صبح پارسیان 30 تومان افزایش یافت.
10:37
قیمت میلگرد آجدار مجتمع فولاد ایوان بدون تغییر باقی ماند.
10:31
قیمت میلگرد آجدار مجتمع فولاد شاهرود بدون تغییر باقی ماند.
10:30
قیمت پروفیل پترو فولاد بدون تغییر باقی ماند.
10:17
قیمت پروفیل Z اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
10:15
قیمت پروفیل صنعتی و ساختمانی اصفهان 10 تومان کاهش یافت.
10:13
قیمت میلگرد آجدار مجتمع فولاد خراسان 10 تومان افزایش یافت.
09:48
قیمت میلگرد آجدار فولاد راد همدان 60 تومان افزایش یافت.
09:47
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد بدون تغییر باقی ماند.
09:45
قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد بدون تغییر باقی ماند.
09:44
قیمت ورق گالوانیزه صنایع هفت الماس بدون تغییر باقی ماند.
09:43
قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان بدون تغییر باقی ماند.
09:43
قیمت لوله گاز رسانی شرکت تولیدی صنعتی کچو بدون تغییر باقی ماند.
09:42
قیمت لوله گاز رسانی گروه صنعتی سپاهان بدون تغییر باقی ماند.
09:41
قیمت لوله صنعتی و ساختمانی گروه صنعتی سپاهان بدون تغییر باقی ماند.
09:40
قیمت لوله داربستی گروه صنعتی سپاهان بدون تغییر باقی ماند.
09:18
قیمت لوله و پروفیل سپنتا بدون تغییر باقی ماند.
09:14
قیمت تیرآهن فولاد ناب تبریز بدون تغییر باقی ماند.
09:12
قیمت ناودانی فولاد ناب تبریز بدون تغییر باقی ماند.
09:10
قیمت نبشی فولاد ناب تبریز بدون تغییر باقی ماند.

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...