28 28 28 36 031

امروز دوشنبه 1 بهمن 1397

اخبار لحظه ای

30 دی, 17:04
قیمت ورق گالوانیزه صنایع هفت الماس بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 16:58
قیمت ورق گالوانیزه خودرو چهار محال بختیاری 30 تومان کاهش یافت.
30 دی, 16:57
قیمت ورق سیاه مجتمع فولاد سبا بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 16:56
قیمت ورق سیاه MMK روسیه بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 16:54
قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال 30 تومان کاهش یافت.
30 دی, 16:53
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 16:52
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 16:49
قیمت ورق سیاه قطعات فولادی 30 تومان کاهش یافت.
30 دی, 16:47
قیمت میلگرد آجدار فولاد هیربد زرندیه افزایش یافت.
30 دی, 16:44
قیمت ورق سیاه مجتمع فولاد گیلان اعلام گردید.
30 دی, 16:39
قیمت لوله داربستی سپاهان بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 16:38
قیمت لوله صنعتی سپاهان بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 16:35
قیمت نبشی صبا منظومه 30 تومان افزایش یافت.
30 دی, 16:29
قیمت میلگرد آجدار شمس سپهر بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 16:25
قیمت میلگرد آجدار هشترود بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 16:22
قیمت میلگرد آجدار فولاد قائم رازی 60 تومان افزایش یافت.
30 دی, 16:18
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 16:14
قیمت نبشی فولاد کوهپایه بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 16:12
قیمت نبشی سدید کاوه قم افزایش یافت.
30 دی, 16:10
قیمت لوله و پروفیل یاران 100 تومان کاهش یافت.
30 دی, 16:07
قیمت لوله و پروفیل یاران بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 16:05
قیمت لوله و پروفیل صدرا تهران 40 تومان کاهش یافت.
30 دی, 16:00
قیمت نبشی فایکو 50 تومان افزایش یافت.
30 دی, 15:57
قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 15:54
قیمت تیرآهن فایکو افزایش یافت.
30 دی, 15:42
قیمت نبشی مهر سهند بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 15:40
قیمت ناودانی مهر سهند بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 15:39
قیمت لوله و پروفیل میلاد یزد بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 15:38
قیمت لوله و پروفیل یزد بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 15:37
قیمت ناودانی فولاد فراد 50 تومان کاهش یافت.
30 دی, 15:34
قیمت میلگرد آجدار بافق یزد 40 تومان کاهش یافت.
30 دی, 15:31
قیمت میلگرد آجدار بافق یزد بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 15:29
قیمت پروفیل Z اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 15:27
قیمت لوله و پروفیل اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 15:25
قیمت ورق سیاه فولاد کاویان افزایش یافت.
30 دی, 15:23
قیمت ورق سیاه اکسین خوزستان افزایش یافت.
30 دی, 15:21
قیمت ورق سیاه سبا بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 15:20
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 15:18
قیمت تیرآهن بنگاه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 15:17
قیمت میلگرد آجدار زاگرس شهركرد بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 15:15
قیمت کلاف آجدار نطنز بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 15:15
قیمت کلاف ساده نطنز بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 14:14
قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 14:09
قیمت نبشی فولاد نستا بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 14:07
قیمت نبشی ظهوریان مشهد 20 تومان کاهش یافت.
30 دی, 14:01
قیمت نبشی فولاد کبکان بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 14:00
قیمت نبشی فولاد الماس یزد بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 14:00
قیمت ناودانی فولاد الماس یزد بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 13:59
قیمت ناودانی گروه صنعتی شکفته بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 13:58
قیمت نبشی صنعتی شکفته بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 13:01
قیمت میلگرد آجدار فایکو 10 تومان کاهش یافت.
30 دی, 12:39
قیمت لوله و پروفیل مشهد بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 12:36
قیمت میلگرد آجدار پرشین فولاد بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 12:34
قیمت پروفیل ستونی نیکان پروفیل 10 تومان کاهش یافت.
30 دی, 12:30
قیمت میلگرد آجدار کرمان بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 12:29
قیمت میلگرد آجدار بردسیر کرمان بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 12:25
قیمت میلگرد آجدار خرمدشت تاکستان بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 12:23
قیمت ناودانی البرز غرب بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 12:22
قیمت نبشی فولاد البرز غرب بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 12:16
قیمت تیرآهن ظفر بناب بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 12:15
قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 12:12
قیمت میلگرد آجدار نورد آریان فولاد بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 12:08
قیمت ناودانی آریان فولاد بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 12:08
قیمت نبشی نورد آریان فولاد بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 12:05
قیمت تیرآهن نورد آریان فولاد کاهش یافت.
30 دی, 12:02
قیمت میلگرد آجدار نیشابور 20 تومان کاهش یافت.
30 دی, 12:00
قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر خزر بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 11:58
قیمت میلگرد آجدار ابهر 10 تومان افزایش یافت.
30 دی, 11:49
قیمت میلگرد آجدار سپهر ایرانیان بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 11:49
قیمت نبشی سپهر ایرانیان بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 11:48
قیمت ناودانی نورد سجاد بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 11:47
قیمت میلگرد آجدار نورد سمنان بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 11:45
قیمت میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 11:43
قیمت میلگرد آجدار میلگرد کرمانشاه بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 11:41
قیمت تیرآهن کرمانشاه بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 11:39
قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 11:34
قیمت ورق سیاه امید البرز بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 11:34
قیمت لوله و پروفیل امید البرز بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 11:31
قیمت میلگرد آجدار حسن رود گیلان 10 تومان افزایش یافت.
30 دی, 11:26
قیمت میلگرد آجدار آذر فولاد امین تیکمه داش بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 11:24
قیمت میلگرد آجدار راستین آستارا بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 11:21
قیمت ناودانی نورد مگا استیل ایوانکی 20 تومان افزایش یافت.
30 دی, 11:18
قیمت نبشی مگا استیل ایوانکی 20 تومان افزایش یافت.
30 دی, 11:16
قیمت نبشی فولاد اشتهارد 20 تومان افزایش یافت.
30 دی, 11:10
قیمت میلگرد آجدار سیرجان حدید جنوب بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 11:09
قیمت میلگرد آجدار فولاد ایوان بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 10:55
قیمت میلگرد آجدار مهیار اردبیل بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 10:46
قیمت لوله گالوانیزه صنعتی سپاهان بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 10:45
قیمت لوله گاز رسانی سپاهان بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 10:43
قیمت لوله و پروفیل هیربد زرندیه 50 تومان کاهش یافت.
30 دی, 10:42
قیمت لوله و پروفیل کیان پرشیا 50 تومان افزایش یافت.
30 دی, 10:41
قیمت لوله و پروفیل جهان پارس 50 تومان کاهش یافت.
30 دی, 10:37
قیمت لوله و پروفیل جهان پارس بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 10:36
قیمت لوله و پروفیل تهران شرق بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 10:28
قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان بدون تغییر باقی ماند.
30 دی, 10:23
قیمت میلگرد آجدار میانه 20 تومان افزایش یافت.
30 دی, 09:35
قیمت میلگرد آجدار فولاد راد همدان بدون تغییر باقی ماند.

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...