28 28 28 36 031

امروز پنجشنبه 23 آبان 1398
سبد خرید0

اخبار لحظه ای

23 آبان, 13:05
قیمت نبشی سپاهان اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 12:55
قیمت ورق سیاه فولاد سبا بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 12:54
قیمت نبشی شکفته بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 12:52
قیمت لوله و پروفیل حداد گستر کچو 100 تومان افزایش یافت.
23 آبان, 12:50
قیمت لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه 100 تومان افزایش یافت.
23 آبان, 12:44
قیمت میلگرد آجدار فولاد روهینا جنوب دزفول بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 12:44
قیمت میلگرد آجدار فولاد هیربد زرندیه بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 12:43
قیمت ورق فولاد سبا بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 12:41
قیمت ورق فولاد مبارکه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 12:32
قیمت میلگرد آجدار آذر فولاد امین تیکمه داش بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 12:29
قیمت نبشی فولاد ظهوریان مشهد بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 12:27
قیمت ورق کرکره گالوانیزه خودرو چهار محال بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 12:24
قیمت ورق کرکره گالوانیزه تاراز چهار محال بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 12:23
قیمت ورق کرکره گالوانیزه امیر کبیر کاشان بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 12:21
قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 12:20
قیمت ورق رنگی فولاد بهمن بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 12:19
قیمت میلگرد آجدار فولاد آتیه خلیج فارس بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 12:18
قیمت میلگرد آجدار فولاد کاوه تیکمه داش بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 12:16
قیمت نبشی فولاد جاوید بناب بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 12:13
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 12:11
قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 12:09
قیمت ورق گالوانیزه پوشش دار تاراز چهارمحال بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 12:06
قیمت ورق گالوانیزه خودرو چهار محال بختیاری بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 12:02
قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 12:00
قیمت میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا 20 تومان افزایش یافت.
23 آبان, 11:57
قیمت تیرآهن فولاد یزد بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 11:55
قیمت میلگرد آجدار فولاد قائم رازی بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 11:53
قیمت میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 11:51
قیمت میلگرد آجدار فولاد کیان ابهر 40 تومان افزایش یافت.
23 آبان, 11:48
قیمت کلاف ساده فولاد نطنز بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 11:45
قیمت توری مرغی اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 11:44
قیمت لوله و پروفیل صبح پارسیان 110 تومان افزایش یافت.
23 آبان, 11:43
قیمت نبشی آونگان نوید مرکزی بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 11:41
قیمت تیرآهن فایکو بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 11:40
قیمت نبشی فولاد نستا بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 11:39
قیمت میلگرد آجدار فولاد شاهین بناب بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 11:37
قیمت میلگرد آجدار فولاد معراج کردکوی بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 11:36
قیمت پروفیل مقاطع باز آسیا 50 تومان افزایش یافت.
23 آبان, 11:33
قیمت میلگرد آجدار زاگرس شهركرد بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 11:31
قیمت میلگرد آجدار فولاد بافق یزد بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 11:30
قیمت میلگرد آجدار سیما فولاد جهان بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 11:29
قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 11:25
قیمت تیرآهن فولاد ظفر بناب بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 11:24
قیمت میلگرد آجدار فولاد ظفر بناب بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 11:21
قیمت پروفیل پرشین فولاد آریا 50 تومان افزایش یافت.
23 آبان, 11:19
قیمت میلگرد آجدار پرشین فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 11:18
قیمت میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 11:14
قیمت لوله و پروفیل امید البرز 150 تومان افزایش یافت.
23 آبان, 11:13
قیمت لوله و پروفیل موکریان 150 تومان افزایش یافت.
23 آبان, 11:10
قیمت نبشی فولاد ماهان سپاهان بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 11:09
قیمت فولاد مهر سهند 40 تومان افزایش یافت.
23 آبان, 11:07
قیمت میلگرد آجدار فولاد کیان کاشان بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 11:05
قیمت شرکت پروفیل پایا اصفهان 100 تومان افزایش یافت.
23 آبان, 11:03
قیمت میلگرد آجدار نورد کرمان بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 11:01
قیمت لوله و پروفیل جهان پارس 100 تومان افزایش یافت.
23 آبان, 10:59
قیمت میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 10:58
قیمت میلگرد آجدار فولاد بردسیر کرمان 10 تومان افزایش یافت.
23 آبان, 10:54
قیمت میلگرد آجدار فولاد حسن رود گیلان بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 10:53
قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 10:52
قیمت میلگرد آجدار مهیار اردبیل بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 10:51
قیمت میلگرد آجدار فولاد سرمد ابرکوه 10 تومان افزایش یافت.
23 آبان, 10:49
قیمت لوله آبرسانی کالوپ بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 10:45
قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 10:43
قیمت پیچ سر مته تایوان بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 10:41
قیمت کارتن پلاست قم بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 10:40
قیمت کارتن پلاست اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 10:39
قیمت پشم شیشه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 10:38
قیمت میلگرد آجدار فولاد آناهیتا گیلان بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 10:36
قیمت میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 10:34
قیمت کلاف ساده فولاد سازان امیر آباد بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 10:33
قیمت میلگرد آجدار فولاد ارگ تبریز بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 10:32
قیمت میلگرد آجدار فولاد شاهرود بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 10:30
قیمت میلگرد آجدار فولاد و نورد هشترود بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 10:29
قیمت نبشی نورد آریان فولاد بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 10:08
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 10:06
قیمت میلگرد آجدار فولاد نیشابور بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 10:04
قیمت میلگرد آجدار سیرجان حدید جنوب بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 10:03
قیمت میلگرد آجدار فولاد میانه بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 10:02
قیمت میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 10:02
قیمت میلگرد آجدار فولاد ابهر بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 10:01
قیمت میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 09:59
قیمت لوله صنعتی و ساختمانی سپاهان بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 09:56
قیمت لوله گالوانیزه سپاهان بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 09:55
قیمت لوله گاز رسانی لوله و پروفیل کچو 100تومان افزایش یافت.
23 آبان, 09:53
قیمت لوله گاز رسانی سپاهان بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 09:51
قیمت تیرآهن بنگاه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 09:48
قیمت میلگرد آجدار فولاد راد همدان بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 09:46
قیمت تیرآهن فولاد ناب تبریز بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 09:45
قیمت ناودانی فولاد ناب تبریز بدون تغییر باقی ماند.
23 آبان, 09:45
قیمت نبشی فولاد ناب تبریز بدون تغییر باقی ماند.

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...

اسکما پرسش و پاسخ نبشی