امروز دوشنبه 10 آذر 1399
سبد خرید0

اخبار لحظه ای

10 آذر, 18:14
قیمت ورق 0.5 بلند کرکره سبز ذوزنقه مبارکه بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 16:32
قیمت ورق گالوانیزه مجتمع فولادی روی اندود کاوه 700 تومان افزایش یافت.
10 آذر, 15:34
قیمت ورق رنگی گروه صنعتی فولاد بهمن بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 15:34
قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 15:29
قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 15:28
قیمت ورق گالوانیزه نورد و لوله سمنان 300 تومان افزایش یافت
10 آذر, 15:27
قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 15:26
قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 14:34
قیمت ورق گالوانیزه پوشش دار تاراز چهارمحال 200 تومان افزایش یافت.
10 آذر, 14:33
قیمت ورق گالوانیزه ورق خودرو چهار محال بختیاری 200 تومان افزایش یافت.
10 آذر, 14:25
قیمت ورق سیاه نورد و تولید قطعات فولادی 100 تومان کاهش یافت.
10 آذر, 14:21
قیمت لوله و پروفیل جهان پارس 600 تومان کاهش یافت.
10 آذر, 14:19
قیمت لوله و پروفیل یاران 400 تومان کاهش یافت.
10 آذر, 14:16
قیمت لوله و پروفیل صدرا تهران 400 تومان کاهش یافت.
10 آذر, 14:14
قیمت لوله و پروفیل حداد گستر کچو 800 تومان کاهش یافت.
10 آذر, 14:01
قیمت نبشی صبا فولاد منظومه 100 تومان افزایش یافت.
10 آذر, 14:00
قیمت نبشی فولاد ظهوریان مشهد بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 14:00
قیمت نبشی سدید کاوه قم 100 تومان کاهش یافت.
10 آذر, 13:59
قیمت نبشی فولاد الماس یزد 50 تومان افزایش یافت.
10 آذر, 13:58
قیمت ناودانی شرکت فولاد الماس یزد 50 تومان افزایش یافت.
10 آذر, 13:57
قیمت ناودانی شکفته 50 تومان افزایش یافت.
10 آذر, 13:56
قیمت نبشی شکفته 50 تومان افزایش یافت.
10 آذر, 13:55
قیمت نبشی فولاد جاوید بناب بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 13:55
قیمت نبشی فولاد جاوید بناب بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 13:54
قیمت نبشی آونگان نوید مرکزی بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 13:50
قیمت ناودانی فولاد البرز غرب بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 13:50
قیمت ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 13:49
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان 200 تومان افزایش یافت.
10 آذر, 13:46
قیمت لوله گاز رسانی لوله و پروفیل کچو بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 13:44
قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 13:43
قیمت ورق روغنی شرکت فولاد غرب آسیا 500 تومان کاهش یافت.
10 آذر, 13:28
قیمت میلگرد آجدار فولاد البرز غرب 500 تومان کاهش یافت.
10 آذر, 13:21
قیمت میلگرد آجدار فولاد کاوه تیکمه داش بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 13:17
قیمت میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس 20 تومان کاهش یافت.
10 آذر, 13:16
قیمت میلگرد آجدار زاگرس شهركرد بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 13:10
قیمت میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 13:10
قیمت میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 12:58
قیمت میلگرد آجدار در شاهین تبریز 150 تومان کاهش یافت.
10 آذر, 12:57
قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز 150 تومان کاهش یافت.
10 آذر, 12:56
قیمت کلاف آجدار کویر کاشان بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 12:56
قیمت میلگرد ساده کویر کاشان بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 12:56
قیمت میلگرد آجدار کویر کاشان بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 12:43
قیمت کلاف ساده کویر کاشان بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 12:42
قیمت میلگرد آجدار فولاد میانه 140 تومان کاهش یافت.
10 آذر, 12:41
قیمت میلگرد آجدار فولاد نیشابور 110 تومان کاهش یافت.
10 آذر, 12:39
قیمت کلاف آجدار فولاد الیگودرز 200 تومان کاهش یافت.
10 آذر, 12:38
قیمت کلاف ساده فولاد الیگودرز 200 تومان کاهش یافت.
10 آذر, 12:37
قیمت میلگرد آجدار فولاد بافق یزد بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 12:36
قیمت تیرآهن فایکو 100 تومان کاهش یافت.
10 آذر, 12:31
قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 50 تومان کاهش یافت.
10 آذر, 12:28
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان 200 تومان کاهش یافت.
10 آذر, 12:21
قیمت میلگرد آجدار پرشین فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 12:10
قیمت میلگرد آجدار شرکت فولاد کاوه اروند بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 12:10
قیمت میلگرد آجدار فولاد بردسیر کرمان بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 12:07
قیمت میلگرد آجدار سیما فولاد جهان بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 12:00
قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 11:57
قیمت ناودانی نورد مگا استیل ایوانکی بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 11:56
قیمت نبشی نورد مگا استیل ایوانکی بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 11:56
قیمت نبشی فولاد اشتهارد بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 11:55
قیمت نبشی فولاد ناب تبریز بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 11:55
قیمت ناودانی فولاد ناب تبریز بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 11:54
قیمت تیرآهن فولاد ناب تبریز 300 تومان افزایش یافت.
10 آذر, 11:48
قیمت پروفیل مقاطع باز پروفیل آسیا 100 تومان کاهش یافت.
10 آذر, 11:45
قیمت پیچ سر مته تایوان بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 11:44
قیمت توری مرغی اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 11:43
قیمت کارتن پلاست بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 11:41
قیمت میلگرد آجدار فولاد ظفر بناب 100 تومان کاهش یافت.
10 آذر, 11:40
قیمت تیرآهن فولاد ظفر بناب 100 تومان کاهش یافت.
10 آذر, 11:39
قیمت تیرآهن فولاد البرز غرب 250 تومان کاهش یافت.
10 آذر, 11:38
قیمت کلاف آجدار نورد فولاد گلستان 500 تومان کاهش یافت.
10 آذر, 11:37
قیمت میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان 200 تومان کاهش یافت.
10 آذر, 11:33
قیمت میلگرد آجدار فایکو بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 11:28
قیمت میلگرد آجدار فولاد کیان ابهر 200 تومان کاهش یافت.
10 آذر, 11:25
قیمت تیرآهن فولاد اشتهارد بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 11:25
قیمت تیرآهن فولاد ماهکار اشتهارد بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 11:24
قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 11:23
قیمت میلگرد آجدار فولاد ارگ تبریز 100 تومان کاهش یافت.
10 آذر, 11:22
قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 11:22
قیمت میلگرد آجدار مهیار اردبیل بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 11:13
قیمت نبشی نورد آریان فولاد بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 11:11
قیمت میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 11:11
قیمت ناودانی فولاد سپهر ایرانیان بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 11:11
قیمت نبشی فولاد سپهر ایرانیان بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 11:09
قیمت میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان 200 تومان کاهش یافت.
10 آذر, 11:04
قیمت میلگرد آجدار فولاد ابهر بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 11:03
قیمت میلگرد آجدار فولاد و نورد هشترود 50 تومان کاهش یافت.
10 آذر, 11:02
قیمت میلگرد آجدار فولاد حسن رود گیلان 50 تومان کاهش یافت.
10 آذر, 11:00
قیمت میلگرد آجدار فولاد آناهیتا گیلان بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 10:59
قیمت میلگرد ساده نورد فولاد آیین صنعت 200 تومان کاهش یافت.
10 آذر, 10:57
قیمت میلگرد آجدار فولاد شاهرود 150 تومان کاهش یافت.
10 آذر, 10:55
قیمت نبشی فولاد کوهپایه بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 10:54
قیمت ناودانی فولاد کوهپایه بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 10:52
قیمت کلاف ساده فولاد سازان امیر آباد 200 تومان کاهش یافت.
10 آذر, 10:47
قیمت میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 50 تومان کاهش یافت.
10 آذر, 10:45
قیمت میلگرد آجدار فولاد معراج کردکوی 250 تومان کاهش یافت.
10 آذر, 10:44
قیمت میلگرد آجدار فولاد روهینا جنوب دزفول 100 تومان کاهش یافت.
10 آذر, 10:38
قیمت ورق سیاه فولاد کاویان بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 10:35
قیمت میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 200 تومان کاهش یافت.
10 آذر, 10:34
قیمت میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 10:34
قیمت میلگرد آجدار مجتمع فولاد کیان کاشان 300 تومان کاهش یافت.
10 آذر, 10:21
قیمت میلگرد آجدار سیرجان حدید جنوب بدون تغییر باقی ماند.
10 آذر, 10:15
قیمت میلگرد آجدار فولاد راد همدان 200 تومان کاهش یافت.
10 آذر, 10:15
قیمت میلگرد آجدار فولاد فردوس باختر بدون تغییر باقی ماند.

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...