قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
قیمت میلگرد آجدار قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان 600 تومان افزایش یافت.
به روز رسانی04 تیر, ساعت 13:42
فولاد کاوه تیکمه داش
قیمت میلگرد آجدار فولاد کاوه تیکمه داش 300 تومان افزایش یافت.
به روز رسانی04 تیر, ساعت 13:40
میانه فولاد آذربایجان
قیمت میلگرد آجدار میانه فولاد آذربایجان 400 تومان افزایش یافت.
به روز رسانی04 تیر, ساعت 13:34
فولاد بافق یزد
قیمت میلگرد آجدار فولاد بافق یزد 100 تومان افزایش یافت.
به روز رسانی04 تیر, ساعت 13:18
فولاد ناب تبریز
قیمت ناودانی فولاد ناب تبریز 400 تومان افزایش یافت.
به روز رسانی04 تیر, ساعت 13:17
فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی فولاد ناب تبریز 600 تومان افزایش یافت.
به روز رسانی04 تیر, ساعت 13:16
قیمت میلگرد قائم رازی اصفهان
قیمت میلگرد آجدار قیمت میلگرد قائم رازی اصفهان 700 تومان افزایش یافت.
به روز رسانی04 تیر, ساعت 13:12
فولاد سرمد ابرکوه
قیمت میلگرد آجدار فولاد سرمد ابرکوه 550 تومان افزایش یافت.
به روز رسانی04 تیر, ساعت 13:05
شرکت فولاد کیان ابهر
قیمت میلگرد آجدار شرکت فولاد کیان ابهر 500 تومان افزایش یافت.
به روز رسانی04 تیر, ساعت 13:01
جهان فولاد غرب
قیمت قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی04 تیر, ساعت 12:56
فولاد شاهین بناب
قیمت میلگرد آجدار فولاد شاهین بناب بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی04 تیر, ساعت 12:45
قیمت لوله بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی04 تیر, ساعت 12:41
نورد آریان فولاد
قیمت میلگرد آجدار نورد آریان فولاد 300 تومان افزایش یافت.
به روز رسانی04 تیر, ساعت 12:38
فولاد البرز ایرانیان فایکو
قیمت قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان فایکو 500 تومان افزایش یافت.
به روز رسانی04 تیر, ساعت 12:35
مجتمع فولاد ارگ تبریز
قیمت میلگرد آجدار مجتمع فولاد ارگ تبریز 200 تومان افزایش یافت.
به روز رسانی04 تیر, ساعت 12:34
قیمت میلگرد ساده بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی04 تیر, ساعت 12:29
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش
قیمت میلگرد آجدار صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش 500 تومان افزایش یافت.
به روز رسانی04 تیر, ساعت 12:27
صبا فولاد منظومه
قیمت نبشی صبا فولاد منظومه بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی04 تیر, ساعت 12:24
نورد آریان فولاد
قیمت نبشی نورد آریان فولاد 500 تومان افزایش یافت.
به روز رسانی04 تیر, ساعت 12:23
فولاد آناهیتا گیلان
قیمت میلگرد آجدار فولاد آناهیتا گیلان 400 تومان افزایش یافت.
به روز رسانی04 تیر, ساعت 12:17
سیرجان حدید جنوب
قیمت میلگرد آجدار سیرجان حدید جنوب 200 تومان افزایش یافت.
به روز رسانی04 تیر, ساعت 12:16
قیمت میلگرد راد همدان
قیمت میلگرد آجدار قیمت میلگرد راد همدان 320 تومان افزایش یافت.
به روز رسانی04 تیر, ساعت 12:15
شرکت فولاد سپهر ایرانیان
قیمت نبشی شرکت فولاد سپهر ایرانیان 300 تومان افزایش یافت.
به روز رسانی04 تیر, ساعت 12:08
شرکت فولاد سپهر ایرانیان
قیمت میلگرد آجدار شرکت فولاد سپهر ایرانیان 300 تومان افزایش یافت.
به روز رسانی04 تیر, ساعت 12:07
صنایع فولاد کوهپایه
قیمت ناودانی صنایع فولاد کوهپایه بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی04 تیر, ساعت 12:04
صنایع فولاد کوهپایه
قیمت نبشی صنایع فولاد کوهپایه بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی04 تیر, ساعت 12:04
فولاد نصر آذربایجان
قیمت ناودانی فولاد نصر آذربایجان بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی04 تیر, ساعت 12:03
فولاد و نورد هشترود
قیمت میلگرد آجدار فولاد و نورد هشترود 600 تومان افزایش یافت.
به روز رسانی04 تیر, ساعت 12:02
مجتمع فولاد ظفر بناب
قیمت میلگرد آجدار مجتمع فولاد ظفر بناب 550 تومان افزایش یافت.
به روز رسانی04 تیر, ساعت 11:58
سیرجان حدید جنوب
قیمت میلگرد آجدار سیرجان حدید جنوب 100 تومان افزایش یافت.
به روز رسانی04 تیر, ساعت 11:56