امروز یکشنبه 17 فروردین 1399
سبد خرید0

اخبار لحظه ای

17 فروردين, 14:34
قیمت تیرآهن نورد کوثر اهواز بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 14:10
قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 13:20
قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 13:12
قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل 50 تومان کاهش یافت.
17 فروردين, 13:10
قیمت میلگرد آجدار مهیار اردبیل 50 تومان کاهش یافت.
17 فروردين, 13:09
قیمت میلگرد آجدار فولاد سرمد ابرکوه بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 13:08
قیمت کلاف ساده فولاد نطنز بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 13:02
قیمت میلگرد آجدار نورد کوثر اهواز 30 تومان افزایش یافت.
17 فروردين, 12:57
قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 12:47
قیمت نبشی نورد آریان فولاد بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 12:46
قیمت میلگرد آجدار نورد آریان فولاد بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 12:38
قیمت میلگرد آجدار فولاد و نورد هشترود بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 12:37
قیمت میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 12:36
قیمت میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 12:34
قیمت ورق سیاه نورد و تولید قطعات فولادی بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 12:31
قیمت ورق رنگی نورد و لوله سمنان 200 تومان افزایش یافت.
17 فروردين, 12:30
قیمت ورق رنگی هفت الماس 200 تومان افزایش یافت.
17 فروردين, 12:30
قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان 100 تومان افزایش یافت.
17 فروردين, 12:29
قیمت ورق رنگی فولاد بهمن 200 تومان افزایش یافت.
17 فروردين, 12:29
قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 12:28
قیمت ورق گالوانیزه پوشش دار تاراز چهارمحال بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 12:28
قیمت ورق گالوانیزه خودرو چهار محال بختیاری بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 12:27
قیمت ورق کرکره گالوانیزه خودرو چهار محال بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 12:27
قیمت ورق کرکره گالوانیزه تاراز چهار محال بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 12:26
قیمت ورق کرکره گالوانیزه امیر کبیر کاشان بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 12:25
قیمت میلگرد آجدار فولاد کاوه تیکمه داش بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 12:20
قیمت لوله و پروفیل امید البرز بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 12:19
قیمت لوله و پروفیل یزد بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 12:19
قیمت میلگرد آجدار فولاد البرز غرب 20 تومان افزایش یافت.
17 فروردين, 12:09
قیمت میلگرد آجدار فولاد کیان ابهر بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 12:08
قیمت میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 12:06
قیمت میلگرد آجدار آذر فولاد امین تیکمه داش بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 12:06
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان 150 تومان کاهش یافت.
17 فروردين, 12:00
قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 12:00
قیمت میلگرد آجدار سیما فولاد جهان بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 12:00
قیمت میلگرد آجدار فولاد روهینا جنوب دزفول بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 11:59
قیمت میلگرد آجدار فولاد قائم رازی بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 11:58
قیمت میلگرد آجدار فولاد میانه بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 11:57
قیمت کلاف ساده فولاد سازان امیر آباد 30 تومان افزایش یافت.
17 فروردين, 11:56
قیمت میلگرد آجدار فولاد شاهرود بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 11:53
قیمت تیرآهن ماهان 5000 تومان کاهش یافت.
17 فروردين, 11:53
قیمت میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 11:52
قیمت میلگرد آجدار فولاد قزوین بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 11:47
قیمت میلگرد آجدار فولاد شاهرود بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 11:46
قیمت میلگرد آجدار کویر کاشان بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 11:42
قیمت تیرآهن فولاد ماهکار اشتهارد بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 11:41
قیمت لوله و پروفیل نیکان پروفیل بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 11:37
قیمت لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 11:33
قیمت میلگرد آجدار فولاد شاهین بناب بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 11:32
قیمت توری مرغی اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 11:32
قیمت پیچ سر مته تایوان بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 11:31
قیمت پشم شیشه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 11:31
قیمت کارتن پلاست اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 11:29
قیمت میلگرد آجدار فولاد حسن رود گیلان بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 11:28
قیمت میلگرد آجدار فولاد ظفر بناب بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 11:27
قیمت تیرآهن فولاد ظفر بناب بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 11:25
قیمت میلگرد آجدار فولاد فردوس باختر بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 11:23
قیمت کلاف آجدار نورد فولاد گلستان بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 11:23
قیمت میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان 150 تومان افزایش یافت.
17 فروردين, 11:22
قیمت میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 11:21
قیمت تیرآهن بنگاه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 11:20
قیمت ناودانی بنگاه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 11:20
قیمت نبشی بنگاه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 11:19
قیمت میلگرد آجدار بنگاه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 11:16
قیمت میلگرد آجدار فولاد نیشابور 50 تومان افزایش یافت.
17 فروردين, 11:15
قیمت نبشی فولاد سپهر ایرانیان بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 11:14
قیمت میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 11:13
قیمت میلگرد آجدار فولاد بافق یزد بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 11:12
قیمت لوله و پروفیل صدرا تهران بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 11:10
قیمت لوله و پروفیل موکریان بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 11:09
قیمت میلگرد آجدار فولاد کاوه اروند 20 تومان کاهش یافت.
17 فروردين, 11:09
قیمت میلگرد آجدار فولاد کیان کاشان بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 11:09
قیمت میلگرد آجدار فولاد ابهر بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 11:08
قیمت میلگرد آجدار فولاد آناهیتا گیلان بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 11:05
قیمت میلگرد آجدار نورد گرم سمنان بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 11:02
قیمت نبشی فولاد ناب تبریز بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 11:01
قیمت ناودانی فولاد ناب تبریز بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 10:47
قیمت لوله گالوانیزه سپاهان بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 10:36
قیمت لوله صنعتی و ساختمانی سپاهان بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 10:33
قیمت لوله و پروفیل جهان پارس بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 10:32
قیمت لوله و پروفیل تهران شرق بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 10:26
قیمت نبشی فولاد کوهپایه بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 10:24
قیمت ناودانی فولاد کوهپایه بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 10:09
قیمت میلگرد آجدار سیرجان حدید جنوب بدون تغییر باقی ماند.
17 فروردين, 09:42
قیمت میلگرد آجدار فولاد راد همدان بدون تغییر باقی ماند.

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...