28 28 28 36 031

امروز شنبه 31 شهریور 1397

اخبار لحظه ای

16:19
قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه افزایش یافت.
16:01
قیمت لوله گاز رسانی کچو بدون تغییر باقی ماند.
15:59
قیمت لوله گاز رسانی سپاهان بدون تغییر باقی ماند.
15:55
قیمت تیرآهن ذوب آهن انبار اصفهان کاهش یافت.
15:42
قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر افزایش یافت.
15:38
قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال افزایش یافت.
15:32
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه 90 تومان کاهش یافت.
15:27
قیمت ورق گالوانیزه خودرو چهار محال بختیاری افزایش یافت.
15:11
قیمت میلگرد آجدار شاهرود 10 تومان افزایش یافت.
15:09
قیمت میلگرد آجدار قائم رازی 10 تومان کاهش یافت.
15:05
قیمت نبشی نورد یاوران زنجان 20 تومان کاهش یافت.
15:01
قیمت میلگرد آجدار فولاد گلستان بدون تغییر باقی ماند.
14:58
قیمت ورق سیاه فولاد کاویان بدون تغییر باقی ماند.
14:53
قیمت ورق سیاه اکسین خوزستان 80 تومان افزایش یافت.
14:49
قیمت ورق سیاه فولاد سبا 130 تومان افزایش یافت.
14:43
قیمت میلگرد آجدار آذر چلیک تبریز 20 تومان افزایش یافت.
14:30
قیمت میلگرد آجدار نورد کرمان 300 تومان کاهش یافت.
14:29
قیمت میلگرد آجدار کرمان بردسیر کاهش یافت.
14:26
قیمت میلگرد آجدار هیربد زرندیه بدون تغییر باقی ماند.
14:24
قیمت تیرآهن صنعت ماهان کاهش یافت.
13:57
قیمت نبشی فولاد اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
13:51
قیمت تیرآهن ایرانیان فایکو بدون تغییر باقی ماند.
13:50
قیمت ناودانی ایرانیان فایکو بدون تغییر باقی ماند.
13:46
قیمت ناودانی البرز غرب 150 تومان کاهش یافت.
13:44
قیمت نبشی البرز غرب بدون تغییر باقی ماند.
13:42
قیمت نبشی ظهوریان مشهد، بدون تغییر باقی ماند.
13:41
قیمت لوله و پروفیل گل نرده بدون تغییر باقی ماند.
13:38
قیمت لوله و پروفیل امید البرز 30 تومان افزایش یافت.
13:37
قیمت لوله و پروفیل تهران شرق 200 تومان افزایش یافت.
13:34
قیمت میلگرد آجدار روهینا دزفول 100 تومان کاهش یافت.
13:33
قیمت میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش افزایش یافت.
13:31
قیمت میلگرد آجدار ابرکوه 255 تومان کاهش یافت.
13:26
قیمت میلگرد آجدار فولاد نیشابور150 تومان کاهش یافت.
13:23
قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان افزایش یافت.
13:18
قیمت میلگرد آجدار ایرانیان فایکو 50 تومان افزایش یافت.
13:15
قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب بدون تغییر باقی ماند.
13:12
قیمت نبشی صبا منظومه 30 تومان افزایش یافت.
13:11
قیمت میلگرد آجدار حسن رود 50 تومان افزایش یافت.
13:09
قیمت میلگرد آجدار نیک صدرای توس بدون تغییر باقی ماند.
13:07
قیمت میلگرد آجدار نورد سمنان بدون تغییر باقی ماند.
12:58
قیمت نبشی کبکان بدون تغییر باقی ماند.
12:56
قیمت تیرآهن ناب تبریز کاهش یافت.
12:54
قیمت ناودانی ناب تبریز 210 تومان کاهش یافت.
12:52
قیمت نبشی ناب تبریز کاهش یافت.
12:42
قیمت میلگرد آجدار فولاد میانه 140 تومان کاهش یافت.
12:38
قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز بدون تغییر باقی ماند.
12:37
قیمت میلگرد آجدار در شاهین تبریز بدون تغییر باقی ماند.
12:35
قیمت نبشی سدید قم 50 تومان افزایش یافت.
12:32
قیمت نبشی الماس یزد بدون تغییر باقی ماند.
12:32
قیمت ناودانی الماس یزد بدون تغییر باقی ماند.
12:30
قیمت ناودانی شکفته بدون تغییر باقی ماند.
12:30
قیمت نبشی شکفته بدون تغییر باقی ماند.
12:25
قیمت میلگرد آجدار زاگرس شهركرد 10 تومان افزایش یافت.
12:22
قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 50 تومان افزایش یافت.
12:22
قیمت میلگرد آجدار پرشین فولاد بدون تغییر باقی ماند.
12:19
قیمت ناودانی فولاد فراد 100 تومان کاهش یافت.
12:19
قیمت میلگرد آجدار فولاد خرمدشت 100 تومان کاهش یافت.
12:18
قیمت تیرآهن آریان فولاد بدون تغییر باقی ماند.
12:17
قیمت نبشی آریان فولاد 5 تومان افزایش یافت.
12:14
قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد 55 تومان افزایش یافت.
12:08
قیمت میلگرد آجدار اردبیل 50 تومان افزایش یافت.
12:05
قیمت میلگرد سیرجان حدید 50 تومان کاهش یافت.
12:02
قیمت میلگرد آجدار ایوان غرب بدون تغییر باقی ماند.
12:01
قیمت نبشی نستا بدون تغییر باقی ماند.
12:00
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان کاهش یافت.
11:58
قیمت نبشی سپهر ایرانیان بدون تغییر باقی ماند.
11:57
قیمت میلگرد آجدار سپهر ایرانیان بدون تغییر باقی ماند.
11:53
قیمت میلگرد آجدار هشترود 90 تومان افزایش یافت.
11:51
قیمت میلگرد آجدار کیان کاشان بدون تغییر باقی ماند.
11:50
قیمت میلگرد آجدار ارگ تبریز 50 تومان افزایش یافت.
11:48
قیمت میلگرد آجدار سیادن ابهر 10 تومان کاهش یافت.
11:44
قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر خزر 50 تومان افزایش یافت.
11:40
قیمت میلگرد آجدار آذر امین تیکمه داش بدون تغییر باقی ماند.
11:35
قیمت پروفیل Z اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
11:31
قیمت لوله و پروفیل اصفهان 50 تومان افزایش یافت.
11:29
قیمت میلگرد آجدار فولاد شاهرود بدون تغییر باقی ماند.
11:27
قیمت تیرآهن ظفر بناب 10 تومان کاهش یافت.
11:26
قیمت لوله و پروفیل جهان پارس کاهش یافت.
11:23
قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب 60 تومان کاهش یافت.
11:18
قیمت میلگرد آجدار بافق یزد بدون تغییر باقی ماند.
11:13
قیمت آبرو گالوانیزه بارگیری از اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
11:12
قیمت توری مرغی بارگیری از انبار اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
11:12
قیمت پیچ شیروانی بارگیری از انبار اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
11:10
قیمت پشم سنگ بارگیری از انبار اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
11:09
قیمت پشم شیشه بارگیری از انبار اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
11:08
قیمت ورق کرکره گالوانیزه بارگیری از اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
11:08
قیمت ورق کرکره رنگی مبارکه بارگیری از اصفهان 100 تومان افزایش یافت.
11:07
قیمت کارتن پلاست بارگیری از کارخانه بدون تغییر باقی ماند.
10:59
قیمت میلگرد آجدار پارس آرمان 40 تومان افزایش یافت.
10:57
قیمت میلگرد آجدار فولاد قزوین 40 تومان افزایش یافت.
09:58
قیمت میلگرد آجدار شمس سپهر 40 تومان افزایش یافت.
09:47
قیمت میلگرد آجدار راد همدان 30 تومان افزایش یافت.
09:09
قیمت لوله و پروفیل صبح پارسیان 100 تومان افزایش یافت.

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...