امروز دوشنبه 23 تیر 1399
سبد خرید0

اخبار لحظه ای

22 تیر, 14:25
قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 1000 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 14:15
قیمت ورق گالوانیزه پوشش دار تاراز چهارمحال 1000 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 14:15
قیمت ورق گالوانیزه خودرو چهار محال بختیاری 1000 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 14:06
قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 1000 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 13:47
قیمت لوله و پروفیل موکریان 800 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 13:24
قیمت لوله و پروفیل حداد گستر کچو 800 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 13:23
قیمت ناودانی فولاد دهشیر یزد 150 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 13:21
قیمت میلگرد آجدار فولاد میانه 280 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 13:20
قیمت نبشی آونگان نوید مرکزی 500 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 13:07
قیمت کارتن پلاست اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
22 تیر, 13:05
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید 900 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 12:59
قیمت نبشی بنگاه اصفهان 200 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 12:58
قیمت ناودانی بنگاه اصفهان 200 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 12:58
قیمت ناودانی فولاد الماس یزد 200 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 12:58
قیمت نبشی فولاد الماس یزد 200 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 12:55
قیمت نبشی گروه صنعتی شکفته 100 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 12:51
قیمت میلگرد آجدار فولاد کاوه تیکمه داش 350 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 12:45
قیمت میلگرد آجدار در شاهین تبریز 250 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 12:44
قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز 250 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 12:41
قیمت لوله و پروفیل یاران 500 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 12:38
قیمت لوله و پروفیل صدرا تهران 650 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 12:33
قیمت محصولات لوله و پروفیل نیکان پروفیل 600 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 12:32
قیمت میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان 150 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 12:31
قیمت میلگرد آجدار فولاد قزوین 150 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 12:30
قیمت میلگرد آجدار فولاد شاهین بناب 50 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 12:15
قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 200 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 12:11
قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب بدون تغییر باقی ماند.
22 تیر, 12:11
قیمت کلاف آجدار فولاد الیگودرز بدون تغییر باقی ماند.
22 تیر, 11:55
قیمت میلگرد آجدار فولاد راد همدان 80 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 11:54
قیمت میلگرد آجدار فولاد روهینا جنوب دزفول 140 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 11:53
قیمت میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان 150 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 11:52
قیمت میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا 150 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 11:49
قیمت پروفیل مقاطع باز پروفیل آسیا 250 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 11:43
قیمت میلگرد آجدار فولاد آناهیتا گیلان 100 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 11:42
قیمت لوله و پروفیل جهان پارس 850 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 11:41
قیمت میلگرد آجدار فولاد نیشابور 200 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 11:38
قیمت میلگرد آجدار نورد آریان فولاد 100 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 11:35
قیمت تیرآهن فولاد ظفر بناب 100 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 11:34
قیمت میلگرد آجدار فولاد ظفر بناب 100 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 11:34
قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل 150 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 11:33
قیمت میلگرد آجدار مهیار اردبیل 150 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 11:33
قیمت میلگرد آجدار فولاد حسن رود گیلان 150 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 11:31
قیمت لوله گالوانیزه سپاهان 450 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 11:30
قیمت میلگرد آجدار فایکو بدون تغییر باقی ماند.
22 تیر, 11:29
قیمت تیرآهن فایکو 200 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 11:28
قیمت تیرآهن فولاد ماهکار اشتهارد 300 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 11:28
قیمت تیرآهن فولاد ناب تبریز 200 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 11:27
قیمت نبشی فولاد ناب تبریز 100 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 11:22
قیمت ناودانی فولاد ناب تبریز 100 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 11:21
قیمت نبشی نورد آریان فولاد بدون تغییر باقی ماند.
22 تیر, 11:06
قیمت کلاف ساده فولاد سازان امیر آباد 100 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 11:05
قیمت میلگرد آجدار فولاد شاهرود 250 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 10:42
قیمت نبشی فولاد سپهر ایرانیان بدون تغییر باقی ماند.
22 تیر, 10:42
قیمت میلگرد آجدار شرکت فولاد سپهر ایرانیان بدون تغییر باقی ماند.
22 تیر, 10:41
قیمت میلگرد آجدار پرشین فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
22 تیر, 10:40
قیمت میلگرد آجدار فولاد کیان کاشان بدون تغییر باقی ماند.
22 تیر, 10:32
قیمت نبشی فولاد کوهپایه بدون تغییر باقی ماند.
22 تیر, 10:22
قیمت میلگرد آجدار فولاد معراج کردکوی 70 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 10:18
قیمت میلگرد آجدار سیرجان حدید جنوب 100 تومان افزایش یافت.
22 تیر, 10:15
قیمت میلگرد آجدار فولاد راد همدان 50 تومان افزایش یافت.

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...