اخبار لحظه ای

29 مهر, 12:53
قیمت ورق گالوانیزه مجتمع فولادی روی اندود کاوه بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:52
قیمت ورق گالوانیزه فولاد شهریار تبریز بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:52
قیمت ورق گالوانیزه نورد گالوانیزه دشتستان راد بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:52
قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:51
قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:51
قیمت ورق گالوانیزه ورق خودرو چهار محال بختیاری بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:50
قیمت ورق گالوانیزه ورق های گالوانیزه تاراز چهارمحال بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:50
قیمت ورق گالوانیزه گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:50
قیمت ورق گالوانیزه صنایع هفت الماس بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:49
قیمت ورق رنگی صنایع هفت الماس بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:49
قیمت ورق رنگی گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:49
قیمت ورق رنگی گروه صنعتی فولاد بهمن بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:49
قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:46
قیمت ورق سیاه فولاد اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:46
قیمت ورق سیاه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:46
قیمت ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:45
قیمت ورق سیاه فولاد کاویان بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:45
قیمت ورق سیاه مجتمع فولاد سبا بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:45
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:41
قیمت میلگرد آجدار بنگاه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:41
قیمت تیرآهن بنگاه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:40
قیمت نبشی بنگاه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:40
قیمت ناودانی بنگاه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:40
قیمت سپری آهنی بنگاه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:40
قیمت سپری آهنی نورد فولاد تهران بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:39
قیمت ناودانی نورد فولاد تهران بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:39
قیمت نبشی نورد فولاد تهران بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:39
قیمت نبشی کارخانه فولاد اشتهارد بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:39
قیمت نبشی نورد مگا استیل ایوانکی بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:39
قیمت نبشی فولاد ظهوریان مشهد بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:38
قیمت نبشی آونگان نوید مرکزی بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:38
قیمت ناودانی مجتمع فولاد البرز غرب بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:38
قیمت ناودانی فولاد نصر آذربایجان بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:37
قیمت نبشی فولاد نصر آذربایجان بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:37
قیمت نبشی شرکت فولاد الماس یزد بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:37
قیمت ناودانی شرکت فولاد الماس یزد بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:37
قیمت ناودانی گروه صنعتی شکفته بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:36
قیمت نبشی گروه صنعتی شکفته بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:36
قیمت سپری آهنی گروه صنعتی شکفته بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:36
قیمت لوله گاز رسانی لوله و پروفیل کچو بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:34
قیمت لوله صنعتی و ساختمانی گروه صنعتی سپاهان بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:34
قیمت لوله گاز رسانی گروه صنعتی سپاهان بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:34
قیمت لوله آبرسانی گروه صنعتی سپاهان بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:33
قیمت میلگرد آجدار نورد آریان فولاد 50 تومان افزایش یافت.
29 مهر, 12:32
قیمت نبشی نورد آریان فولاد 100 تومان افزایش یافت.
29 مهر, 12:32
قیمت نبشی شرکت فولاد جاوید بناب بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:27
قیمت کلاف آجدار مجتمع فولاد الیگودرز بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:26
قیمت کلاف ساده مجتمع فولاد الیگودرز بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:26
قیمت میلگرد آجدار فولاد شاهین بناب بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:25
قیمت میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:17
قیمت میلگرد آجدار مجتمع فولاد صائب تبریز 100 تومان افزایش یافت.
29 مهر, 12:14
قیمت میلگرد آجدار مجتمع جهان فولاد سیرجان بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:13
قیمت میلگرد آجدار مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول 100 تومان افزایش یافت.
29 مهر, 12:11
قیمت میلگرد آجدار در شاهین تبریز بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:11
قیمت میلگرد آجدار گروه صنعتی درپاد تبریز بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 12:08
قیمت میلگرد آجدار فولاد ثامن 150 تومان افزایش یافت.
29 مهر, 12:07
قیمت میلگرد آجدار فولاد کاوه تیکمه داش بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 11:40
قیمت پیچ بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 11:40
قیمت توری مرغی بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 11:40
قیمت کارتن پلاست بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 11:39
قیمت لوله مانیسمان بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 11:36
قیمت میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 200 تومان افزایش یافت.
29 مهر, 11:30
قیمت میلگرد آجدار گروه صنعتی فولاد یزد بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 11:29
قیمت نبشی صبا فولاد منظومه بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 11:28
قیمت نبشی فولاد ناب تبریز بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 11:28
قیمت ناودانی فولاد ناب تبریز بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 11:28
قیمت تیرآهن فولاد ناب تبریز بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 11:26
قیمت میلگرد آجدار پرشین فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 11:25
قیمت میلگرد آجدار فولاد زرین میاندوآب 400 تومان افزایش یافت.
29 مهر, 11:24
قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 11:24
قیمت تیرآهن نورد کوثر اهواز بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 11:24
قیمت تیرآهن شرکت پروفیل صنعت ماهان بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 11:24
قیمت تیرآهن کارخانه فولاد اشتهارد بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 11:23
قیمت تیرآهن فولاد ماهکار اشتهارد بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 11:23
قیمت تیرآهن گروه صنعتی فولاد یزد بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 11:22
قیمت تیرآهن صنایع فولاد صبح پارسیان بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 11:22
قیمت میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 11:14
قیمت تیرآهن فایکو بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 11:13
قیمت میلگرد آجدار فایکو بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 11:13
قیمت میلگرد آجدار فولاد سرمد ابرکوه بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 11:12
قیمت کلاف ساده صنایع فولاد سازان امیر آباد بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 11:11
قیمت میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 11:10
قیمت میلگرد آجدار فولاد آناهیتا گیلان بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 11:10
قیمت میلگرد آجدار صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 11:09
قیمت تیرآهن مجتمع فولاد ظفر بناب 250 تومان افزایش یافت.
29 مهر, 11:09
قیمت میلگرد آجدار مجتمع فولاد ظفر بناب 250 تومان افزایش یافت.
29 مهر, 11:03
قیمت میلگرد آجدار فولاد و نورد هشترود 100 تومان افزایش یافت.
29 مهر, 11:03
قیمت میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان 50 تومان افزایش یافت.
29 مهر, 10:53
قیمت ناودانی شرکت فولاد سپهر ایرانیان بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 10:53
قیمت نبشی شرکت فولاد سپهر ایرانیان بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 10:51
قیمت سپری آهنی شرکت فولاد سپهر ایرانیان بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 10:50
قیمت میلگرد آجدار شرکت فولاد سپهر ایرانیان بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 10:45
قیمت میلگرد آجدار شرکت نورد گرم سمنان بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 10:41
قیمت میلگرد آجدار فولاد حسن رود گیلان بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 10:40
قیمت میلگرد آجدار فولاد ابهر 50 تومان افزایش یافت.
29 مهر, 10:36
قیمت میلگرد آجدار شرکت فولاد کاوه اروند بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 10:35
قیمت میلگرد آجدار فولاد بردسیر کرمان بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 10:31
قیمت میلگرد آجدار سیرجان حدید جنوب 50 تومان افزایش یافت.
29 مهر, 10:22
قیمت کلاف آجدار کویر کاشان بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 10:21
قیمت کلاف ساده کویر کاشان بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 10:20
قیمت میلگرد ساده کویر کاشان بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 10:19
قیمت میلگرد آجدار کویر کاشان بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 10:17
قیمت میلگرد آجدار مجتمع فولاد کیان کاشان بدون تغییر باقی ماند.
29 مهر, 10:16
قیمت میلگرد آجدار فولاد راد همدان بدون تغییر باقی ماند.
عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...