فولاد نیشابور
قیمت میلگرد آجدار فولاد نیشابور 50 تومان کاهش یافت.
به روز رسانی09 آذر, ساعت 14:32
فولاد کاویان
قیمت ورق سیاه فولاد کاویان بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی09 آذر, ساعت 14:30
فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی09 آذر, ساعت 14:29
مجتمع فولاد سبا
قیمت ورق سیاه مجتمع فولاد سبا بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی09 آذر, ساعت 14:26
فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان 200 تومان افزایش یافت.
به روز رسانی09 آذر, ساعت 14:24
صنایع فولاد سازان امیر آباد
قیمت کلاف ساده صنایع فولاد سازان امیر آباد بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی09 آذر, ساعت 14:11
ذوب و نورد ملایر
قیمت کلاف ساده ذوب و نورد ملایر بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی09 آذر, ساعت 14:10
شرکت پروفیل صنعت ماهان
قیمت تیرآهن شرکت پروفیل صنعت ماهان بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی09 آذر, ساعت 14:08
نورد کوثر اهواز
قیمت تیرآهن نورد کوثر اهواز بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی09 آذر, ساعت 14:07
فایکو
قیمت تیرآهن فایکو بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی09 آذر, ساعت 14:06
بنگاه اصفهان
قیمت تیرآهن بنگاه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی09 آذر, ساعت 14:05
لوله و پروفیل یاران
قیمت محصولات لوله و پروفیل یاران 500 تومان افزایش یافت.
به روز رسانی09 آذر, ساعت 14:03
قیمت پروفیل میلاد یزد
محصولات قیمت پروفیل میلاد یزد بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی09 آذر, ساعت 14:01
لوله و پروفیل یزد
قیمت محصولات لوله و پروفیل یزد بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی09 آذر, ساعت 14:00
نورد و پروفیل ساوه
قیمت محصولات نورد و پروفیل ساوه بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی09 آذر, ساعت 13:59
لوله و پروفیل تهران شرق
قیمت محصولات لوله و پروفیل تهران شرق بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی09 آذر, ساعت 13:53
لوله و پروفیل جهان پارس
قیمت محصولات لوله و پروفیل جهان پارس بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی09 آذر, ساعت 13:52
لوله و پروفیل صابری
قیمت محصولات لوله و پروفیل صابری بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی09 آذر, ساعت 13:50
لوله و پروفیل کیان پرشیا
قیمت محصولات لوله و پروفیل کیان پرشیا بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی09 آذر, ساعت 13:48
لوله و پروفیل کیهان
قیمت محصولات لوله و پروفیل کیهان بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی09 آذر, ساعت 13:45
شرکت پروفیل پایا اصفهان
قیمت محصولات شرکت پروفیل پایا اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی09 آذر, ساعت 13:44
کالوپ
قیمت محصولات کالوپ بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی09 آذر, ساعت 13:43
فولاد شمس گل آذین
قیمت میلگرد ساده فولاد شمس گل آذین بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی09 آذر, ساعت 13:39
نورد فولاد آیین صنعت
قیمت میلگرد ساده نورد فولاد آیین صنعت بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی09 آذر, ساعت 13:38
آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی09 آذر, ساعت 13:38
فولاد کاوه تیکمه داش
قیمت میلگرد ساده فولاد کاوه تیکمه داش بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی09 آذر, ساعت 13:30
فولاد کاوه تیکمه داش
قیمت میلگرد آجدار فولاد کاوه تیکمه داش بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی09 آذر, ساعت 13:29
شرکت نورد گرم سمنان
قیمت میلگرد آجدار شرکت نورد گرم سمنان بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی09 آذر, ساعت 13:26
فولاد شمس سپهر
قیمت میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی09 آذر, ساعت 13:25
نورد کرمان
قیمت میلگرد آجدار نورد کرمان بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی09 آذر, ساعت 13:24