مجتمع فولاد سبا
قیمت ورق سیاه مجتمع فولاد سبا بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی13 تیر, ساعت 14:55
فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی13 تیر, ساعت 14:55
فولاد مبارکه
قیمت ورق کرکره فولاد مبارکه بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی13 تیر, ساعت 14:54
گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان
قیمت ورق رنگی گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی13 تیر, ساعت 14:54
گروه صنعتی فولاد بهمن
قیمت ورق رنگی گروه صنعتی فولاد بهمن بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی13 تیر, ساعت 14:53
فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی13 تیر, ساعت 14:53
صنایع هفت الماس
قیمت ورق رنگی صنایع هفت الماس بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی13 تیر, ساعت 14:53
فولاد شهریار تبریز
قیمت ورق گالوانیزه فولاد شهریار تبریز بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی13 تیر, ساعت 14:52
گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان
قیمت ورق گالوانیزه گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی13 تیر, ساعت 14:52
فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی13 تیر, ساعت 14:52
فولاد امیرکبیر کاشان
قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی13 تیر, ساعت 14:51
ورق خودرو چهار محال بختیاری
قیمت ورق گالوانیزه ورق خودرو چهار محال بختیاری بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی13 تیر, ساعت 14:51
ورق های گالوانیزه تاراز چهارمحال
قیمت ورق گالوانیزه ورق های گالوانیزه تاراز چهارمحال بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی13 تیر, ساعت 14:50
صنایع هفت الماس
قیمت ورق گالوانیزه صنایع هفت الماس بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی13 تیر, ساعت 14:49
فولاد کاویان
قیمت ورق سیاه فولاد کاویان بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی13 تیر, ساعت 14:49
فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی13 تیر, ساعت 14:48
شركت آذر نبش تبريز
قیمت نبشی شركت آذر نبش تبريز بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی13 تیر, ساعت 14:22
شرکت فولاد الماس یزد
قیمت نبشی شرکت فولاد الماس یزد بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی13 تیر, ساعت 14:21
شرکت فولاد الماس یزد
قیمت ناودانی شرکت فولاد الماس یزد بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی13 تیر, ساعت 14:20
گروه صنعتی شکفته
قیمت ناودانی گروه صنعتی شکفته بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی13 تیر, ساعت 14:20
گروه صنعتی شکفته
قیمت نبشی گروه صنعتی شکفته بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی13 تیر, ساعت 14:19
ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 200 تومان کاهش یافت.
به روز رسانی13 تیر, ساعت 14:15
کویر کاشان
قیمت میلگرد آجدار کویر کاشان بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی13 تیر, ساعت 14:12
کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده کویر کاشان بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی13 تیر, ساعت 14:11
کویر کاشان
قیمت کلاف ساده کویر کاشان 1000 تومان کاهش یافت.
به روز رسانی13 تیر, ساعت 14:10
کویر کاشان
قیمت کلاف آجدار کویر کاشان بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی13 تیر, ساعت 14:10
فولاد خرمدشت تاکستان
قیمت میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی13 تیر, ساعت 14:08
فولاد قائم رازی
قیمت میلگرد آجدار فولاد قائم رازی 150 تومان کاهش یافت.
به روز رسانی13 تیر, ساعت 14:07
فولاد امیرکبیر خزر
قیمت میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 450 تومان کاهش یافت.
به روز رسانی13 تیر, ساعت 14:06
فولاد بافق یزد
قیمت میلگرد آجدار فولاد بافق یزد 300 تومان کاهش یافت.
به روز رسانی13 تیر, ساعت 14:03
عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...