28 28 28 36 031

امروز دوشنبه 28 اسفند 1396
 
فيلتر تنظيم دوباره

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
48.3
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
3,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
48.3
حالت: 6 متری
3
کارخانه
3,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
48.3
حالت: 6 متری
2
کارخانه
3,050 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

تعاونی فولاد علویجه

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:58
48.3
حالت: 6 متری
2
کارخانه
3,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 فولاد علویجه بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:58
48.3
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
2,970 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فولاد هیربد زرندیه

نام کالا قيمت
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 فولاد هیربد بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:17
48.3
حالت: 6 متری
2
کارخانه
3,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 فولاد هیربد بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:17
48.3
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
3,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

شرکت صنعتی نیکان پروفیل

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 نیکان پروفیل بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:57
48.3
حالت: 6 متری
2
کارخانه
3,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:57
48.3
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
2,960 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

شرکت پروفیل پایا اصفهان

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 پایا اصفهان بروزرسانی: 22 اسفند 1396 10:38
48.3
حالت: 6 متری
2
کارخانه
3,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 پایا اصفهان بروزرسانی: 22 اسفند 1396 10:38
48.3
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
2,950 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

شرکت پروفیل فولادی اصفهان

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:38
48.3
حالت: 6 متری
2
کارخانه
2,990 تومان ( -10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 پروفیل فولادی اصفهان بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:38
48.3
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
2,960 تومان ( -10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

شرکت لوله و قوطی اصفهان

نام کالا قيمت
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 اصفهان بروزرسانی: 26 اسفند 1396 10:55
48.3
حالت: 6 متری
2
کارخانه
2,950 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 اصفهان بروزرسانی: 26 اسفند 1396 10:55
48.3
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
2,950 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 3 اصفهان بروزرسانی: 26 اسفند 1396 10:55
48.3
حالت: 6 متری
3
کارخانه
2,950 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 1.8 اصفهان بروزرسانی: 26 اسفند 1396 10:55
48.3
حالت: 6 متری
1.8
کارخانه
3,050 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.3 اصفهان بروزرسانی: 26 اسفند 1396 10:55
48.3
حالت: 6 متری
2.3
کارخانه
2,970 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.9 اصفهان بروزرسانی: 26 اسفند 1396 10:55
48.3
حالت: 6 متری
2.9
کارخانه
2,950 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.8 اصفهان بروزرسانی: 26 اسفند 1396 10:55
48.3
حالت: 6 متری
2.8
کارخانه
2,950 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

لوله داربست

قیمت لوله داربست

,

لیست قیمت لوله داربست

,

قیمت داربست

,

فروش لوله داربست اصفهان

,

وزن لوله داربست

,

لوله داربست

,

قیمت لوله داربست 6 متری

,

قیمت لوله داربست فلزی

,

قيمت داربست

,

فروش لوله داربست اصفهان

,

وزن لوله داربست 6 متری

,

لیست قیمت انواع لوله

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...