28 28 28 36 031

امروز پنجشنبه 24 آبان 1397
 
فيلتر تنظيم دوباره

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 23 آبان 1397 12:50
48.3
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
6,280 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 23 آبان 1397 12:50
48.3
حالت: 6 متری
3
کارخانه
6,280 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 23 آبان 1397 12:50
48.3
حالت: 6 متری
2
کارخانه
6,490 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

تعاونی فولاد علویجه

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 10 مهر 1397 11:44
48.3
حالت: 6 متری
2
کارخانه
6,320 تومان ( 1,520 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 فولاد علویجه بروزرسانی: 10 مهر 1397 11:44
48.3
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
6,220 تومان ( 1,450 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فولاد هیربد زرندیه

نام کالا قيمت
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 فولاد هیربد بروزرسانی: 10 شهریور 1397 11:54
48.3
حالت: 6 متری
2
کارخانه
5,500 تومان ( 190 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 فولاد هیربد بروزرسانی: 10 شهریور 1397 11:54
48.3
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
5,500 تومان ( 190 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

شرکت صنعتی نیکان پروفیل

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 نیکان پروفیل بروزرسانی: 10 مهر 1397 11:49
48.3
حالت: 6 متری
2
کارخانه
6,320 تومان ( 1,520 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل بروزرسانی: 10 مهر 1397 11:49
48.3
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
6,220 تومان ( 1,450 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

شرکت پروفیل پایا اصفهان

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 پایا اصفهان بروزرسانی: 10 شهریور 1397 11:18
48.3
حالت: 6 متری
2
کارخانه
5,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 پایا اصفهان بروزرسانی: 10 شهریور 1397 11:18
48.3
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
5,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

شرکت پروفیل فولادی اصفهان

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان بروزرسانی: 26 مهر 1397 12:05
48.3
حالت: 6 متری
2
کارخانه
6,180 تومان ( 950 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 پروفیل فولادی اصفهان بروزرسانی: 26 مهر 1397 12:05
48.3
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
5,850 تومان ( 750 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

شرکت لوله و قوطی اصفهان

نام کالا قيمت
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 اصفهان بروزرسانی: 27 شهریور 1397 11:38
48.3
حالت: 6 متری
2
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 اصفهان بروزرسانی: 27 شهریور 1397 11:38
48.3
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 3 اصفهان بروزرسانی: 27 شهریور 1397 11:38
48.3
حالت: 6 متری
3
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 1.8 اصفهان بروزرسانی: 27 شهریور 1397 11:38
48.3
حالت: 6 متری
1.8
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.3 اصفهان بروزرسانی: 27 شهریور 1397 11:38
48.3
حالت: 6 متری
2.3
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.9 اصفهان بروزرسانی: 27 شهریور 1397 11:38
48.3
حالت: 6 متری
2.9
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.8 اصفهان بروزرسانی: 27 شهریور 1397 11:38
48.3
حالت: 6 متری
2.8
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

لوله داربست

قیمت لوله داربست

,

لیست قیمت لوله داربست

,

قیمت داربست

,

فروش لوله داربست اصفهان

,

وزن لوله داربست

,

لوله داربست

,

قیمت لوله داربست 6 متری

,

قیمت لوله داربست فلزی

,

قيمت داربست

,

فروش لوله داربست اصفهان

,

وزن لوله داربست 6 متری

,

لیست قیمت انواع لوله

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...