28 28 28 36 031

امروز جمعه 1 تیر 1397
 
فيلتر تنظيم دوباره

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 31 خرداد 1397 09:40
48.3
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
3,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 31 خرداد 1397 09:40
48.3
حالت: 6 متری
3
کارخانه
3,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 31 خرداد 1397 09:40
48.3
حالت: 6 متری
2
کارخانه
3,435 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

تعاونی فولاد علویجه

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 30 خرداد 1397 16:22
48.3
حالت: 6 متری
2
کارخانه
3,450 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 فولاد علویجه بروزرسانی: 30 خرداد 1397 16:22
48.3
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
3,380 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فولاد هیربد زرندیه

نام کالا قيمت
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 فولاد هیربد بروزرسانی: 30 خرداد 1397 11:26
48.3
حالت: 6 متری
2
کارخانه
3,430 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 فولاد هیربد بروزرسانی: 30 خرداد 1397 11:26
48.3
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
3,430 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

شرکت صنعتی نیکان پروفیل

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 نیکان پروفیل بروزرسانی: 30 خرداد 1397 16:23
48.3
حالت: 6 متری
2
کارخانه
3,450 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل بروزرسانی: 30 خرداد 1397 16:23
48.3
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
3,380 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

شرکت پروفیل پایا اصفهان

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 پایا اصفهان بروزرسانی: 27 خرداد 1397 11:15
48.3
حالت: 6 متری
2
کارخانه
3,400 تومان ( 80 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 پایا اصفهان بروزرسانی: 27 خرداد 1397 11:16
48.3
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
3,380 تومان ( 110 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

شرکت پروفیل فولادی اصفهان

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان بروزرسانی: 08 ارديبهشت 1397 15:04
48.3
حالت: 6 متری
2
کارخانه
3,160 تومان ( 170 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 پروفیل فولادی اصفهان بروزرسانی: 08 ارديبهشت 1397 15:04
48.3
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
3,130 تومان ( 170 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

شرکت لوله و قوطی اصفهان

نام کالا قيمت
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 اصفهان بروزرسانی: 30 خرداد 1397 14:21
48.3
حالت: 6 متری
2
کارخانه
3,360 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 اصفهان بروزرسانی: 30 خرداد 1397 14:21
48.3
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
3,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 3 اصفهان بروزرسانی: 30 خرداد 1397 14:21
48.3
حالت: 6 متری
3
کارخانه
3,320 تومان ( 170 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 1.8 اصفهان بروزرسانی: 30 خرداد 1397 14:21
48.3
حالت: 6 متری
1.8
کارخانه
3,560 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.3 اصفهان بروزرسانی: 30 خرداد 1397 14:21
48.3
حالت: 6 متری
2.3
کارخانه
3,340 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.9 اصفهان بروزرسانی: 29 ارديبهشت 1397 13:51
48.3
حالت: 6 متری
2.9
کارخانه
3,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.8 اصفهان بروزرسانی: 02 خرداد 1397 10:13
48.3
حالت: 6 متری
2.8
کارخانه
3,190 تومان ( 90 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

لوله داربست

قیمت لوله داربست

,

لیست قیمت لوله داربست

,

قیمت داربست

,

فروش لوله داربست اصفهان

,

وزن لوله داربست

,

لوله داربست

,

قیمت لوله داربست 6 متری

,

قیمت لوله داربست فلزی

,

قيمت داربست

,

فروش لوله داربست اصفهان

,

وزن لوله داربست 6 متری

,

لیست قیمت انواع لوله

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...