مرتب سازی براساس بازگشت
 

کلاف ساده

ذوب آهن اصفهان

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
کلاف 5.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 02 آبان 1401 12:07

5.5

حالت: کلاف

1006

کارخانه

17,400 تومان 150 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 02 آبان 1401 12:07

6.5

حالت: کلاف

1006

کارخانه

17,350 تومان 100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 07 مهر 1401 11:07

8

حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

کویر کاشان

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
کلاف 5.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 25 آبان 1401 14:16

5.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

18,900 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 25 آبان 1401 14:16

6

حالت: کلاف

A1

کارخانه

18,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 25 آبان 1401 14:16

6.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

18,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 25 آبان 1401 14:16

8

حالت: کلاف

A1

کارخانه

19,050 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 10 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 25 آبان 1401 14:16

10

حالت: کلاف

A1

کارخانه

19,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 11 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 25 آبان 1401 14:16

11

حالت: کلاف

A1

کارخانه

19,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 25 آبان 1401 14:16

12

حالت: کلاف

A1

کارخانه

19,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 12.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 25 آبان 1401 14:16

12.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

19,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 13 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 17 مهر 1401 14:23

13

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 25 آبان 1401 14:16

14

حالت: کلاف

A1

کارخانه

19,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 16.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 25 آبان 1401 14:16

16.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

19,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

مجتمع فولاد الیگودرز

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
کلاف 6.5 ساده الیگودرز
بروزرسانی: 08 آذر 1401 14:04

6.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

16,650 تومان 100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

گروه صنعتی فولاد یزد

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
کلاف 6.5 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان
بروزرسانی: 25 مهر 1401 12:19

6.5

حالت: کلاف

RST34

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 8 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان
بروزرسانی: 25 مهر 1401 12:20

8

حالت: کلاف

RST34

کارخانه

17,150 تومان -2,050 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 10 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان
بروزرسانی: 25 مهر 1401 12:20

10

حالت: کلاف

RST34

کارخانه

17,150 تومان -2,050 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 12.5 ساده 1006 نورد فولاد یزد احرامیان
بروزرسانی: 04 تیر 1401 13:27

12.5

حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

فولاد نطنز

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
کلاف 6.5 ساده 1006 فولاد نطنز
بروزرسانی: 19 شهریور 1401 14:34

6.5

حالت: کلاف

1006

کارخانه

16,300 تومان -200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش