مرتب سازی براساس بازگشت
 

کلاف ساده

ذوب آهن اصفهان

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
کلاف 5.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 16 اسفند 1401 15:38

5.5

حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 08 فروردين 1402 14:21

6.5

حالت: کلاف

1006

کارخانه

26,970 تومان -500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 07 مهر 1401 11:07

8

حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

کویر کاشان

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
کلاف 5.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 14 اسفند 1401 15:39

5.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

32,770 تومان 4,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 14 اسفند 1401 15:39

6

حالت: کلاف

A1

کارخانه

32,770 تومان 4,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 14 اسفند 1401 15:39

6.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

32,770 تومان 4,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 14 اسفند 1401 15:39

8

حالت: کلاف

A1

کارخانه

32,770 تومان 4,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 10 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 14 اسفند 1401 15:39

10

حالت: کلاف

A1

کارخانه

32,770 تومان 4,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 11 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 14 اسفند 1401 15:39

11

حالت: کلاف

A1

کارخانه

32,770 تومان 4,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 14 اسفند 1401 15:39

12

حالت: کلاف

A1

کارخانه

32,770 تومان 4,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 12.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 14 اسفند 1401 15:39

12.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

32,770 تومان 4,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 13 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 05 بهمن 1401 16:03

13

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 14 اسفند 1401 15:39

14

حالت: کلاف

A1

کارخانه

32,970 تومان 4,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 16.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 27 دی 1401 16:30

16.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

مجتمع فولاد الیگودرز

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
کلاف 5.5ساده الیگودرز
بروزرسانی: 22 اسفند 1401 13:02

5.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

27,170 تومان -400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6.5 ساده الیگودرز
بروزرسانی: 22 اسفند 1401 13:02

6.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

27,170 تومان -400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

گروه صنعتی فولاد یزد احرامیان

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
کلاف 5.5ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان
بروزرسانی: 15 اسفند 1401 15:36

5.5

حالت: شاخه

A1

کارخانه

29,470 تومان -1,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6.5 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان
بروزرسانی: 25 مهر 1401 12:19

6.5

حالت: کلاف

RST34

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 8 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان
بروزرسانی: 01 دی 1401 11:29

8

حالت: کلاف

RST34

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 10 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان
بروزرسانی: 01 دی 1401 11:29

10

حالت: کلاف

RST34

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم