امروز دوشنبه 10 آذر 1399
سبد خرید0
 

کلاف ساده

ذوب آهن اصفهان

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
کلاف 5.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 04 آذر 1399 10:42

5.5

حالت: کلاف

1006

کارخانه

13,800 تومان ( 200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 04 آذر 1399 10:42

6.5

حالت: کلاف

1006

کارخانه

13,700 تومان ( 100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 21 خرداد 1399 13:28

8

حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

کویر کاشان

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
کلاف 5.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 24 آبان 1399 13:37

5.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 10 آذر 1399 12:43

6

حالت: کلاف

A1

کارخانه

12,500 تومان ( 12,500 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 24 آبان 1399 13:37

6.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 8 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 10 آذر 1399 12:43

8

حالت: کلاف

A1

کارخانه

12,700 تومان ( 12,700 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 10 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 24 آبان 1399 13:38

10

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 11 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 10 آذر 1399 12:43

11

حالت: کلاف

A1

کارخانه

12,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 10 آذر 1399 12:43

12

حالت: کلاف

A1

کارخانه

12,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 12.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 10 آذر 1399 12:43

12.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

12,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 13 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 10 آذر 1399 12:43

13

حالت: کلاف

A1

کارخانه

13,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 10 آذر 1399 12:43

14

حالت: کلاف

A1

کارخانه

13,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 16.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 10 آذر 1399 12:43

16.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

13,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

مجتمع فولاد الیگودرز

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
کلاف 6.5 ساده الیگودرز
بروزرسانی: 10 آذر 1399 12:38

6.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

11,500 تومان ( -200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

گروه صنعتی فولاد یزد

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
کلاف 6.5 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان
بروزرسانی: 01 آذر 1399 14:19

6.5

حالت: کلاف

RST34

کارخانه

12,700 تومان ( 400 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان
بروزرسانی: 17 خرداد 1399 13:35

8

حالت: کلاف

RST34

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 10 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان
بروزرسانی: 17 خرداد 1399 13:36

10

حالت: کلاف

RST34

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 12.5 ساده 1006 نورد فولاد یزد احرامیان
بروزرسانی: 17 خرداد 1399 13:36

12.5

حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

فولاد نطنز

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
کلاف 6.5 ساده 1006 فولاد نطنز
بروزرسانی: 07 مرداد 1399 13:21

6.5

حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

میلگرد

قیمت میلگرد

کلاف ساده

فیلترها

کارخانه
سایز
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...