مرتب سازی براساس بازگشت
 

کلاف ساده

ذوب آهن اصفهان

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
کلاف 5.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 19 خرداد 1401 12:22

5.5

حالت: کلاف

1006

کارخانه

20,400 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 13:47

6.5

حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 8 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 13:47

8

حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

کویر کاشان

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
کلاف 5.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 27 آذر 1400 11:29

5.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 17 بهمن 1400 11:41

6

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 24 بهمن 1400 13:11

6.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 8 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 13 تیر 1401 14:10

8

حالت: کلاف

A1

کارخانه

20,650 تومان -1,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 10 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 13 تیر 1401 14:10

10

حالت: کلاف

A1

کارخانه

20,650 تومان -1,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 11 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 13 تیر 1401 14:10

11

حالت: کلاف

A1

کارخانه

20,650 تومان -1,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 13 تیر 1401 14:10

12

حالت: کلاف

A1

کارخانه

20,650 تومان -1,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 12.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 13 تیر 1401 14:10

12.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

20,650 تومان -1,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 13 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 01 تیر 1401 12:40

13

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 13 تیر 1401 14:10

14

حالت: کلاف

A1

کارخانه

20,650 تومان -1,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 16.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 13 تیر 1401 14:10

16.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

20,650 تومان -1,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

مجتمع فولاد الیگودرز

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
کلاف 6.5 ساده الیگودرز
بروزرسانی: 13 تیر 1401 12:39

6.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

19,000 تومان 500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

گروه صنعتی فولاد یزد

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
کلاف 6.5 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان
بروزرسانی: 09 تیر 1401 11:26

6.5

حالت: کلاف

RST34

کارخانه

19,400 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان
بروزرسانی: 09 تیر 1401 11:26

8

حالت: کلاف

RST34

کارخانه

19,400 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 10 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان
بروزرسانی: 09 تیر 1401 11:26

10

حالت: کلاف

RST34

کارخانه

19,400 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 12.5 ساده 1006 نورد فولاد یزد احرامیان
بروزرسانی: 04 تیر 1401 13:27

12.5

حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

فولاد نطنز

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
کلاف 6.5 ساده 1006 فولاد نطنز
بروزرسانی: 07 مرداد 1399 13:21

6.5

حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...