لوله گاز روکار"1/2 1 سپاهان

5 5 0 1 Product
40,600 تومان
(واحد فروش: کیلوگرم)
1402/09/15 12:03
0


مشخصات فنی

گروه صنعتی سپاهان

5022
لوله گاز روکار"1/2 1 سپاهان
48.3
3
درز مستقیم
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
لوله داربستی
21
ST37
نمودار تغییرات قیمت لوله گاز روکار"1/2 1 سپاهان
تاریخچه تغییرات قیمت لوله گاز روکار"1/2 1 سپاهان
تاریخ قیمت در پایان روز
چهارشنبه 15 آذر 1402 40,600 تومان
سه شنبه 14 آذر 1402 40,600 تومان
دوشنبه 13 آذر 1402 40,600 تومان
یکشنبه 12 آذر 1402 40,600 تومان
شنبه 11 آذر 1402 40,600 تومان
چهارشنبه 08 آذر 1402 40,600 تومان
سه شنبه 07 آذر 1402 40,600 تومان
دوشنبه 06 آذر 1402 40,600 تومان
یکشنبه 05 آذر 1402 40,600 تومان
شنبه 04 آذر 1402 40,599 تومان
سه شنبه 30 آبان 1402 40,600 تومان
یکشنبه 28 آبان 1402 40,600 تومان
پنج شنبه 25 آبان 1402 40,600 تومان
چهارشنبه 24 آبان 1402 40,600 تومان
سه شنبه 23 آبان 1402 40,600 تومان