لوله توکار گاز "1/4 1 ساوه

5 5 0 1 Product
44,050 تومان
(واحد فروش: کیلوگرم)
1402/09/15 11:32
0


مشخصات فنی

نورد و پروفیل ساوه

5186_133
لوله توکار گاز "1/4 1 ساوه
42.2
3.4
درز مستقیم
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
لوله گاز رسانی
Gr_BPSL2
نمودار تغییرات قیمت لوله توکار گاز "1/4 1 ساوه
تاریخچه تغییرات قیمت لوله توکار گاز "1/4 1 ساوه
تاریخ قیمت در پایان روز
چهارشنبه 15 آذر 1402 44,050 تومان
سه شنبه 14 آذر 1402 44,050 تومان
دوشنبه 13 آذر 1402 44,050 تومان
یکشنبه 12 آذر 1402 44,050 تومان
شنبه 11 آذر 1402 44,050 تومان
چهارشنبه 08 آذر 1402 44,050 تومان
سه شنبه 07 آذر 1402 44,050 تومان
دوشنبه 06 آذر 1402 44,050 تومان
یکشنبه 05 آذر 1402 44,050 تومان
شنبه 04 آذر 1402 44,050 تومان
چهارشنبه 01 آذر 1402 44,050 تومان
سه شنبه 30 آبان 1402 44,050 تومان
دوشنبه 29 آبان 1402 44,050 تومان
یکشنبه 28 آبان 1402 44,050 تومان
پنج شنبه 25 آبان 1402 44,050 تومان