فولاد مبارکه اصفهان

همه محصولات فولاد مبارکه اصفهان

عکس نام کالا قيمت
ورق روغنی 0.5رول 1250فولاد مبارکه اصفهان
1403/04/04 14:17
183 تومان

0.5

1250

ST12

کیلوگرم

45,000 تومان سفارش
ورق روغنی 0.6 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان
1403/04/04 14:17
183 تومان

0.6

1000

ST12

کیلوگرم

44,700 تومان سفارش
ورق روغنی 0.6 رول 1250فولاد مبارکه اصفهان
1403/03/30 11:28
0

0.6

1250

ST12

کیلوگرم

-
ورق روغنی 0.7رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان
1403/04/04 14:17
183 تومان

0.7

1250

ST12

کیلوگرم

45,700 تومان سفارش
ورق روغنی 0.8 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان
1403/03/30 11:29
0

0.8

1250

ST12

کیلوگرم

-
ورق روغنی 0.9رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان
1403/04/04 14:17
183 تومان

0.9

1250

ST12

کیلوگرم

45,700 تومان سفارش
ورق روغنی 1 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان
1403/04/04 14:17
183 تومان

1

1000

ST12

کیلوگرم

45,600 تومان سفارش
ورق روغنی 1 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان
1403/03/30 11:29
0

1

1250

ST12

کیلوگرم

-
ورق روغنی 1.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان
1403/03/30 11:29
0

1.5

1250

ST12

کیلوگرم

-

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

عکس نام کالا قيمت
ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد مبارکه
1403/04/03 14:23
0

2

1000

ST37

کیلوگرم

-
ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد مبارکه
1403/04/03 14:23
0

2

1250

ST37

کیلوگرم

-
ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد مبارکه
1403/03/31 11:15
0

2.5

1250

ST37

کیلوگرم

-
ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد مبارکه
1403/04/04 14:12
0

3

1500

ST37

کیلوگرم

37,100 تومان سفارش
ورق سیاه 3 فابریک 1500 فولاد مبارکه
1403/04/04 14:12
0

3

1500

ST37

کیلوگرم

39,000 تومان سفارش
ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد مبارکه
1403/04/04 14:12
0

4

1500

ST37

کیلوگرم

37,100 تومان سفارش
ورق سیاه 4 فابریک 1500 فولاد مبارکه
1403/04/04 14:12
0

4

1500

ST37

کیلوگرم

39,000 تومان سفارش
ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد مبارکه
1403/04/04 14:12
0

5

1500

ST37

کیلوگرم

37,300 تومان سفارش
ورق سیاه 5 فابریک 1500 فولاد مبارکه
1403/04/04 14:12
0

5

1500

ST37

کیلوگرم

38,000 تومان سفارش
ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد مبارکه
1403/04/04 14:12
0

6

1500

ST37

کیلوگرم

37,100 تومان سفارش
ورق سیاه 6 فابریک 1500 فولاد مبارکه
1403/04/04 14:12
0

6

6000*1500

ST37

کیلوگرم

38,000 تومان سفارش
ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد مبارکه
1403/04/04 14:12
0

8

1500

ST37

کیلوگرم

37,300 تومان سفارش
ورق سیاه 8 فابریک 1500 فولاد مبارکه
1403/04/04 14:12
0

8

6000*1500

ST37

کیلوگرم

38,000 تومان سفارش
ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه
1403/04/04 14:12
0

10

1500

ST37

کیلوگرم

39,500 تومان سفارش
ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد مبارکه
1403/04/04 14:12
0

10

6000*1500

ST37

کیلوگرم

39,000 تومان سفارش
ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه
1403/04/04 14:12
0

12

1500

ST37

کیلوگرم

37,300 تومان سفارش
ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد مبارکه
1403/04/04 14:12
0

12

6000*1500

ST37

کیلوگرم

39,000 تومان سفارش
ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه
1403/04/04 14:12
0

15

1500

ST37

کیلوگرم

37,100 تومان سفارش
ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد مبارکه
1403/04/04 14:12
0

15

6000*1500

ST37

کیلوگرم

38,000 تومان سفارش

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان

عکس نام کالا قيمت
قیمت ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 مبارکه
1403/04/04 14:15
92 تومان

0.5

1250

3000

کیلوگرم

49,500 تومان سفارش
ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 مبارکه
1403/04/04 14:15
92 تومان

0.5

1250

9016

کیلوگرم

49,700 تومان سفارش
ورق رنگی نارنجی 0.5 رول 1250 مبارکه
1403/04/04 14:15
92 تومان

0.5

1250

2004

کیلوگرم

49,500 تومان سفارش
ورق رنگی پرتقالی 0.5 رول 1250 مبارکه
1403/03/30 11:26
0

0.5

1250

1028

کیلوگرم

-
ورق رنگی قهوه ای 0.5 رول 1250 مبارکه
1403/03/30 11:26
0

0.5

1250

8004

کیلوگرم

-
ورق رنگی آبی 0.5 رول 1250 مبارکه
1403/04/04 14:15
92 تومان

0.5

1250

5017

کیلوگرم

49,500 تومان سفارش

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان

عکس نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان
1403/04/03 14:42
0

0.5

1250

ST22

کیلوگرم

51,800 تومان سفارش
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان
1403/04/03 14:43
0

0.5

1000

ST22

کیلوگرم

53,300 تومان سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان
1403/04/03 14:43
0

0.6

1000

ST22

کیلوگرم

49,300 تومان سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان
1403/04/03 14:43
0

0.6

1250

ST22

کیلوگرم

51,400 تومان سفارش

ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

عکس نام کالا قيمت
ورق روغنی 0.5 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان
1403/03/26 14:38
0

0.5

1000

ST12

کیلوگرم

-
ورق روغنی 0.5رول 1250فولاد مبارکه اصفهان
1403/04/04 14:17
183 تومان

0.5

1250

ST12

کیلوگرم

45,000 تومان سفارش
ورق روغنی 0.6 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان
1403/04/04 14:17
183 تومان

0.6

1000

ST12

کیلوگرم

44,700 تومان سفارش
ورق روغنی 0.6 رول 1250فولاد مبارکه اصفهان
1403/03/30 11:28
0

0.6

1250

ST12

کیلوگرم

-
ورق روغنی 0.7 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان
1403/03/30 11:28
0

0.7

1000

ST12

کیلوگرم

-
ورق روغنی 0.7رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان
1403/04/04 14:17
183 تومان

0.7

1250

ST12

کیلوگرم

45,700 تومان سفارش
ورق روغنی 0.8رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان
1403/03/30 11:29
0

0.8

1000

ST12

کیلوگرم

-
ورق روغنی 0.8 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان
1403/03/30 11:29
0

0.8

1250

ST12

کیلوگرم

-
ورق روغنی 0.9رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان
1403/03/30 11:29
0

0.9

1000

ST12

کیلوگرم

-
ورق روغنی 0.9رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان
1403/04/04 14:17
183 تومان

0.9

1250

ST12

کیلوگرم

45,700 تومان سفارش
ورق روغنی 1 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان
1403/04/04 14:17
183 تومان

1

1000

ST12

کیلوگرم

45,600 تومان سفارش
ورق روغنی 1 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان
1403/03/30 11:29
0

1

1250

ST12

کیلوگرم

-
ورق روغنی 1.25 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان
1403/03/30 11:29
0

1.25

1000

ST12

کیلوگرم

-
ورق روغنی 1.25 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان
1403/04/04 14:17
183 تومان

1.25

1250

ST12

کیلوگرم

46,200 تومان سفارش
ورق روغنی 1.5 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان
1403/04/04 14:17
183 تومان

1.5

1000

ST12

کیلوگرم

46,200 تومان سفارش
ورق روغنی 1.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان
1403/03/30 11:29
0

1.5

1250

ST12

کیلوگرم

-
نتایج 1 تا 45 از کل 45 نتیجه

شركت فولاد مبارکه اصفهان

نوع فعالیت: تولیدی 
مدیر عامل: بهرام سبحانی 
رییس هیات مدیره: محمدعلی یزدانجو 
تاریخ تاسیس: 1372 
ناریخ عضویت: 1380 
محصولات: انواع محصولات فولادي تخت گرم و سرد نورديده، قلع اندود و گالوانيزه 
مشخصات محصول: انواع محصولات فولادي تخت گرم و سرد نورديده، قلع اندود و گالوانيزه 
ظرفیت تولید: 6.2 ميليون تن در سال 
طرح های توسعه: انواع محصولات فولادي تخت گرم و سرد نورديده، قلع اندود و گالوانيزه 
نشانی کارخانه: اصفهان- 15 كيلومتري جنوب غربي مباركه 

کارخانه فولاد مبارکه اصفهان یکی از بزرگ‌ ترین واحد صنعتی در ایران و بزرگترین مجتمع تولید فولاد در کشور است. مجتمع فولاد مبارکه اصفهان از شرکت‌های پیشرو ایرانی است که در زمینه تولید انواع ورق‌ فولادی فعالیت‌ می‌نماید. فروشگاه اینترنتی آهن پخش به عرضه و پخش محصولات فولاد مبارکه پرداخته است و شما در این سایت به راحتی می توانید قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه, قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه, انواع قیمت ورق سیاه اصفهان را مشاهده و سفارش دهید.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

شرکت فولاد مبارکه یکی از کارخانه های بزرگ تولید فولاد کشور است در سال 1371 در شهر زرین شهر در فاصله 75 کیلومتری مبارکه واقع در جنوب غربی اصفهان احداث شد. این کارخانه دارای انواع خط تولید فولاد می باشد و بزرگ ترین خط تولید ورق فولادی کشور را دارد. در حال حاضر شرکت فولاد مبارکه اصفهان مواد اولیه بیش از 3000 کارخانه داخلی را تامین می کند که هر کدام چرخ اقتصاد کشور را به نحوی به گردش در آورده اند. فولاد مبارکه اصفهان یکی از شرکت های کارآمد برای صادرات انواع فولاد به کشورهای همسایه و همچنین کشور های اروپایی می باشد که موجب ارز آوری مستقیم به کشور شده است. شرکت فولاد مبارکه اصفهان توانسته برای 13000 نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کند. ورق سیاه تولیدی در کارخانه فولاد از طریق نورد گرم تولید می شود و میزان کربن آن بسیار پایین است.

مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق st37 اصفهان بر اساس نوع کارخانه سازنده و ضخامت و سایزی که این ورق ها دارند، تعیین می شود و برحسب کیلوگرم به فروش می رسد. یکی از عواملی که در قیمت این ورق تاثیر گذاشته است، نوسانات ارزی بوده است که در سال های اخیر اتفاق افتاده است. قیمت جهانی فولاد عامل مهم دیگر است که به روابط کشورهای تولید کننده آهن و سیاست های اخذ شده در این زمینه وابسته است. به دلیل اینکه استانداردی که در تولید این ورق به کار برده می شود و موجب شده این نوع ورق در صنعت کاربرد زیادی داشته باشد، میزان عرضه و تقاضا در بازار نیز علاوه بر قیمت مواد اولیه و قیمت ها در بورس می تواند در روند تغییرات قیمت ورق st37 اصفهان موثر باشد. همچنین از عوامل دیگری که در قیمت این ورق تاثیر می گذارد، تنوع ورق های تولیدی کارخانجات داخلی و خارجی و جو رقابتی بازار در این شهر می باشد.

برای تولید ورق سیاه ابتدا باید تختال که فولادی مکعبی با ضخامت 230 میلیمتر با عرض 1.25 متر و طول 12 متر است را در کوره پیش گرم با دمای بسیار بالا قرار داد. پس از خروج بر روی تختال لایه ای به نام اکسید تشکیل میشود که از روش پوسته شویی آن اکسید را از بین می برند. بعد از پوسته شویی عملیات نورد خشن بر روی آن انجام می شود. در مرحله آخر از بین غلتک ها می گذرد تا به ابعادی که مد نظر است برسد. اصولا از ورق سیاه برای تولید خودرو، محصولات نظامی و صنایع سنگین استفاده می شود ابعاد این محصول در دو حالت رول و فابریک قابل بررسی می باشد که سایز آن از 2000x1000 تا 6000x2000 می باشد. تفاوت ورق سیاه با ورق روغنی در چیست؟ کالاهایی که از طریق نورد گرم تولید شود ورق سیاه می گویند و کالاهایی که از طریق نورد سرد تولید می شود ورق روغنی می گویند. میزان کیفیت در هر دو نورد تقریبا برابر است. نورد کاری یعنی عبور دادن فلز از غلتک های مختلف که ویژگی های خاصی را می تواند به فلز اضافه کرد مانند افزایش کشش، استحکام و مقاومت. عملیات نورد سرد بین دمای 20 تا 200 درجه انجام می شود که با فشار بسیار زیاد از بین غلتک ها عبور داده می شود تا مقاومت آن بالا می رود و میزان ضخامت آن کاهش یابد. برای دریافت قیمت رول ورق می توانید از صفحه کارخانه فولاد مبارکه اصفهان در سایت آهن پخش اقدام کنید. تمامی قیمت هایی که برای محصولاتی که در دسته ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان قرار دارند به روز می باشند. هر گونه سوال در رابطه با ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان دارید می توانید با کارشناسان آهن پخش در میان بگذارید، در حال حاضر کارشناسان ما آماده هستند تا مشاوره رایگان در خصوص خرید ورق به مشتریان عزیز ارائه دهند.

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

ورق روغنی فولاد مبارکه در گریدهای مختلف کششی و فوق کششی تولید و به بازار عرضه می شود. انواع ورق روغنی فولاد مبارکه در اندازه و ضخامت های مختلف به شکل های شیت و رول وجود دارد. خرید و فروش ورق روغنی فولاد مبارکه در بورس به این صورت است که اداره فروش بورس به شرکت ها و افراد در بورس کالا (فلزات)، خدمات خرید و فروش را ارائه می دهد. برای خرید و اطلاع از لیست قیمت روز ورق روغنی به فروشگاه اینترنتی آهن پخش مراجعه نمایید.

خرید و فروش ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

شرکت ها و افراد درخواست کننده ابتدا باید در بورس نام نویسی کنند و بر حسب میزان نیاز، خریدهای خود را انجام دهند. کارگزاری های مرتبط برحسب میزان تقاضا در زمان های عرضه ورق روغنی فولاد مبارکه، مقادیر مورد نیاز را ثبت می کنند. بعد از ثبت نهایی، میزان ورق مورد نیاز به شرکت و کارخانه تولیدکننده ارسال می شود و سپس شرکت تولیدکننده ورق روغنی فولاد مبارکه، وظیفه تامین این کالا را برعهده دارد. لازم به ذکر است که شرکت با توجه به موجودی ورق روغنی فولاد مبارکه در انبار در زمانبندی معین و مشخص اطلاعیه خود را به خریداران ارسال می کند و محصول خود را وارد بازار بورس می کند. 

عوامل موثر بر قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

در حقیقت قیمت گذاری ورق روغنی فولاد مبارکه در بورس مبنای قیمت گذاری آن در کارخانه است بنابراین قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه در بورس به عوامل تاثیرگذار بر بازار بورس فلزات بستگی دارد. هیجانات بازار بورس در مورد قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه همانند سایر کالاها زیاد است. به این معنی که قیمت ها به صورت ساعتی و گاهی لحظه ای تغییر می کنند که به عوامل اصلی از جمله میزان عرضه و تقاضا بستگی دارد. بنابراین پیش بینی قیمت ها یک کار تخصصی بوده که به وسیله روند نوسانات قیمت های گذشته و نمودارهای تکنیکال قابل بررسی است. پیش بینی ها از قیمت ورق روغنی به نرخ ارز نیز بستگی دارد که با افزایش نرخ دلار، میزان تقاضا بالا رفته و منجر به افزایش تعداد معاملات در بورس می گردد. با افزایش قیمت ارز و بالا رفتن قیمت آهن در بازارهای جهانی، قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه نیز افزایش می یابد. عوامل اقتصادی و التهابات در جامعه نیز بر قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه در بورس تاثیر دارند. شرایط نشان داده است که اوضاع پیچیده معمولا منجر به سردرگمی شرکت ها و در نهایت نوسانات قیمت ها می شود به گونه ای که یک روز قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه در بورس بالا می رود و روز بعد شاهد افت قیمت ها خواهیم بود. به طور خلاصه نحوه قیمت گذاری ورق روغنی فولاد مبارکه در بورس به این صورت است که در مرحله اول فروشنده قیمت پایین را اعلام می کند و خریداران قیمت های پیشنهادی خود را نیز اعلام می کنند. در این مزایده، بالاترین قیمتی که توسط خریدار اعلام شود، قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه بسته شده که در آن روز ورق روغنی فولاد مبارکه با این قیمت معامله می شود.

سوالات متداول ورق فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان در سایت آهن پخش به روز است؟

بله، قیمت تمامی محصولات از جمله قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان به روز است و قیمت ها به صورت لحظه ای در این سایت بروزرسانی می گردد.

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان در آهن پخش به قیمت درب کارخانه است؟

بله، ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان به صورت مستقیم از فولاد مبارکه اصفهان ارسال می گردد و به قیمت درب کارخانه است.

فروش ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان در آهن پخش به چه صورت انجام می شود؟

ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان به صورت شیت و رول به فروش می رسد.

چگونه می توانیم ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان را سفارش دهیم؟

شما عزیزان می توانید از طریق سایت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان مورد نظر خود را انتخاب کرده و سفارش دهید.

چرا قیمت ورق فولاد مبارکه اصفهان در آهن پخش با سایر مراجع متفاوت است؟

آهن پخش تامین کننده انواع مقاطع آهنی با کمترین قیمت ممکن می باشد. اختلاف قیمت ورق فولاد مبارکه اصفهان در وبسایت ما با سایر تامین کنندگان به این علت است که همواره تلاش می کنیم تمامی محصولات را به قیمت کارخانه در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

چگونه می توان جدیدترین قیمت ورق فولاد مبارکه اصفهان را مشاهده نمود؟

قیمت ورق فولاد مبارکه اصفهان لیست شده در وبسایت آهن پخش مطابق جدیدترین تغییرات قیمت کارخانه فولاد مبارکه اصفهان است. شما می توانید جدیدترین قیمت ارائه شده توسط کارخانه را در لیست بالای صفحه مشاهده نمایید.

حداکثر میزان قابل خرید ورق فولاد مبارکه چقدر است؟

در وبسایت آهن پخش هیچ محدودیتی در جهت خرید محصولات وجود ندارد. در صورتی که محدودیتی از لحاظ میزان خرید توسط کارخانه اعمال شود یا قیمت ورق فولاد مبارکه اصفهان دچار تغییرات شود، سریعا در سایت اعمال خواهد شد.