میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

1.33333 5 0 3 Product
25,850 تومان
(واحد فروش: کیلوگرم)
1402/09/18 14:17
367 تومان


مشخصات فنی

بنگاه اصفهان

______________12____________A3____
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
12
A3
شاخه
انبار اصفهان
کیلوگرم
آجدار
نمودار تغییرات قیمت میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
تاریخچه تغییرات قیمت میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 18 آذر 1402 25,850 تومان
پنج شنبه 16 آذر 1402 25,450 تومان
چهارشنبه 15 آذر 1402 25,350 تومان
سه شنبه 14 آذر 1402 25,450 تومان
دوشنبه 13 آذر 1402 25,050 تومان
یکشنبه 12 آذر 1402 24,950 تومان
شنبه 11 آذر 1402 24,800 تومان
پنج شنبه 09 آذر 1402 25,050 تومان
چهارشنبه 08 آذر 1402 25,050 تومان
سه شنبه 07 آذر 1402 24,850 تومان
دوشنبه 06 آذر 1402 24,750 تومان
یکشنبه 05 آذر 1402 24,650 تومان
شنبه 04 آذر 1402 24,550 تومان
پنج شنبه 02 آذر 1402 24,700 تومان
چهارشنبه 01 آذر 1402 24,700 تومان