دفتر ملی آمار چین گزارش داده که تولید فولاد میانی چین در ماه آوریل با رشد 12.7 درصدی نسبت به آوریل 2018 همراه شده و به 85 میلیون و 30 هزار تن رسیده است. این نهاد رسمی چین اعلام داشته تولید محصولات فولادی این کشور هم با رشد 11.5 درصدی نسبت به سال قبل در آوریل به 102 میلیون و 50 هزار تن رسیده است. به گزارش  چیلان ، تولید فولاد میانی چین در ۴ ماهه اول امسال هم با ۱۰.۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تن شده است. داده های دفتر ملی آمار چین همچنین نشان می دهد تولید آهن مذاب چین در ماه آوریل ۶۹ میلیون و ۸۳۰ هزار تن بوده که ۱۰.۱ درصد نسبت به آوریل سال قبل بالاتر است. همچنین تولید مذاب ۴ ماهه هم ۲۶۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تن بود که ۹.۶ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. تولید محصولات فولادی این کشور هم با رشد ۱۱.۵ درصدی نسبت به سال قبل در آوریل به ۱۰۲ میلیون و ۵۰ هزار تن رسید و در بین ماه های ژانویه تا آوریل تولید با ۱۱.۱ درصد رشد، ۳۷۰ میلیون و ۸۶۰ هزار تن شده است.