28 28 28 36 031

امروز دوشنبه 28 اسفند 1396

انواع کارخانجات تولید کننده میلگرد

,

لیست کارخانه های ذوب آهن ایران

,

تولیدکنندگان میلگرد

,

تولید کنندگان فولاد در ایران

,

لیست کارخانه های تولید میلگرد در ایران

,

کارخانجات تولید میلگرد

فولاد ناب تبریز

شركت فولاد ناب تبریز

نوع فعالیت: تولیدی
 سرمایه گذار : سرمایه گذاری مشترک بخش خصوصی ایران ترکیه
تاریخ تاسیس: 1382
محصولات: نبشی ، ناودانی ، تیرآهن
مشخصات محصول:
ظرفیت تولید: 360 هزار تن
طرح های توسعه: 
نشانی کارخانه: 35 کیلومتری غرب تبریز

تیرآهن

نام کالا قيمت
تيرآهن 14 بلند ناب تبریز بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:09

14

IPE

کارخانه

2,580 تومان ( 0 تومان )
تيرآهن 14 کوتاه ناب تبریز بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:09

14

IPE

کارخانه

2,580 تومان ( 0 تومان )
تيرآهن 16 بلند ناب تبریز بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:09

16

IPE

کارخانه

2,580 تومان ( 0 تومان )
تيرآهن 16 کوتاه ناب تبریز بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:09

16

IPE

کارخانه

2,580 تومان ( 0 تومان )
تيرآهن 18 بلند ناب تبریز بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:09

18

IPE

کارخانه

2,580 تومان ( 0 تومان )

نبشی

نام کالا قيمت
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 26 اسفند 1396 09:42

30*30

3

کارخانه

2,410 تومان ( 0 تومان )
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:08

40*40

3

کارخانه

2,560 تومان ( 0 تومان )
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:08

40*40

4

کارخانه

2,550 تومان ( 0 تومان )
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:08

50*50

5

کارخانه

2,540 تومان ( 0 تومان )
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:08

50*50

4

کارخانه

2,550 تومان ( 0 تومان )
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:08

50*50

3

کارخانه

2,560 تومان ( 0 تومان )
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 26 اسفند 1396 09:42

50*50

6

کارخانه

2,600 تومان ( 0 تومان )
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:08

60*60

5

کارخانه

2,550 تومان ( 0 تومان )
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:08

60*60

6

کارخانه

2,540 تومان ( 0 تومان )
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:08

60*60

4

کارخانه

2,560 تومان ( 0 تومان )
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:09

60*60

3

کارخانه

2,560 تومان ( 0 تومان )
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:08

70*70

5

کارخانه

2,660 تومان ( 0 تومان )
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:08

70*70

6

کارخانه

2,660 تومان ( 0 تومان )
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:08

70*70

4

کارخانه

2,680 تومان ( 0 تومان )
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:08

70*70

7

کارخانه

2,700 تومان ( 0 تومان )
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:08

80*80

6

کارخانه

2,560 تومان ( 0 تومان )
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:08

80*80

8

کارخانه

2,540 تومان ( 0 تومان )
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:08

80*80

7

کارخانه

2,550 تومان ( 0 تومان )
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:08

100*100

10

کارخانه

2,560 تومان ( 0 تومان )
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:09

100*100

8

کارخانه

2,660 تومان ( 0 تومان )
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 23 اسفند 1396 09:53

100*100

8

کارخانه

2,550 تومان ( 0 تومان )
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 23 اسفند 1396 09:53

100*100

10

کارخانه

2,430 تومان ( 0 تومان )

ناودانی

نام کالا قيمت
ناودانی 8 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:09

8

کارخانه

2,590 تومان ( 0 تومان )
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:09

10

کارخانه

2,570 تومان ( 0 تومان )
ناودانی 10 طول 12 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:09

10

کارخانه

2,570 تومان ( 0 تومان )
ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:09

12

کارخانه

2,560 تومان ( 0 تومان )
ناودانی 12 طول 12 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:09

12

کارخانه

2,560 تومان ( 0 تومان )
ناودانی 14 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:09

14

کارخانه

2,620 تومان ( 0 تومان )
ناودانی 14 طول 12 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:09

14

کارخانه

2,620 تومان ( 0 تومان )
ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:09

16

انبار اصفهان

2,620 تومان ( 0 تومان )
ناودانی 16 طول 12 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 اسفند 1396 11:09

16

کارخانه

2,620 تومان ( 0 تومان )

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...