فولاد ناب تبریز

قیمت تیرآهن فولاد ناب تبریز

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قیمت با ارزش افزوده
تيرآهن 14 بلند ناب تبریز
بروزرسانی: 11 تیر 1401 10:40

14

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تيرآهن 14 کوتاه ناب تبریز
بروزرسانی: 17 آذر 1399 10:18

14

حالت: 6 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تيرآهن 16 بلند ناب تبریز
بروزرسانی: 25 بهمن 1400 12:00

16

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تيرآهن 16 کوتاه ناب تبریز
بروزرسانی: 12 آبان 1399 11:50

16

حالت: 6 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تيرآهن 18 بلند ناب تبریز
بروزرسانی: 08 آذر 1399 10:51

18

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

قیمت ناودانی فولاد ناب تبریز

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قیمت با ارزش افزوده
ناودانی 8 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 18 خرداد 1402 10:13

8

حالت: 6 متری

کارخانه

28,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 18 خرداد 1402 10:13

10

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 10 طول 12 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 18 خرداد 1402 10:13

10

حالت: 12 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 18 خرداد 1402 10:13

12

حالت: 6 متری

کارخانه

28,000 تومان 100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 12 طول 12 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 18 خرداد 1402 10:13

12

حالت: 12 متری

کارخانه

28,000 تومان 100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 14 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 18 خرداد 1402 10:13

14

حالت: 6 متری

کارخانه

28,200 تومان 100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 14 طول 12 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 18 خرداد 1402 10:13

14

حالت: 12 متری

کارخانه

28,200 تومان 100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 18 خرداد 1402 10:13

16

حالت: 6 متری

انبار اصفهان

28,200 تومان 100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 16 طول 12 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 18 خرداد 1402 10:13

16

حالت: 12 متری

کارخانه

28,200 تومان 100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

قیمت نبشی فولاد ناب تبریز

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قیمت با ارزش افزوده
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 16 فروردين 1402 11:08

30*30

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 06 خرداد 1402 12:25

40*40

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 20 خرداد 1402 10:30

40*40

حالت: 6 متری

4

کارخانه

27,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 20 خرداد 1402 10:30

50*50

حالت: 6 متری

5

کارخانه

27,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 20 خرداد 1402 10:30

50*50

حالت: 6 متری

4

کارخانه

27,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 20 خرداد 1402 10:30

50*50

حالت: 6 متری

3

کارخانه

27,450 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 16 فروردين 1402 11:08

50*50

حالت: 6 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 20 خرداد 1402 10:30

60*60

حالت: 6 متری

5

کارخانه

27,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 20 خرداد 1402 10:30

60*60

حالت: 6 متری

6

کارخانه

27,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1402 11:38

60*60

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 10 آبان 1401 10:49

60*60

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 20 خرداد 1402 10:30

70*70

حالت: 6 متری

5

کارخانه

27,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 20 خرداد 1402 10:30

70*70

حالت: 6 متری

6

کارخانه

27,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 20 خرداد 1402 10:30

70*70

حالت: 6 متری

4

کارخانه

27,500 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 20 خرداد 1402 10:30

70*70

حالت: 6 متری

7

کارخانه

27,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 20 خرداد 1402 10:30

80*80

حالت: 6 متری

6

کارخانه

27,500 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 20 خرداد 1402 10:30

80*80

حالت: 6 متری

8

کارخانه

27,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 20 خرداد 1402 10:30

80*80

حالت: 6 متری

7

کارخانه

27,400 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1402 11:40

100*100

حالت: 6 متری

10

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1402 11:38

100*100

حالت: 6 متری

8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 25 دی 1401 12:27

100*100

حالت: 12 متری

8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 25 دی 1401 12:27

100*100

حالت: 12 متری

10

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نتایج 1 تا 36 از کل 36 نتیجه

شركت فولاد ناب تبریز

نوع فعالیت: تولیدی
 سرمایه گذار : سرمایه گذاری مشترک بخش خصوصی ایران ترکیه
تاریخ تاسیس: 1382
محصولات: نبشی ، ناودانی ، تیرآهن
مشخصات محصول:
ظرفیت تولید: 360 هزار تن
طرح های توسعه: 
نشانی کارخانه: 35 کیلومتری غرب تبریز

شرکت فولاد ناب تبریز با استفاده از نیروی مجرب انسانی و تجهیزات مناسب،  تولید انواع نبشی، ناودانی و تیرآهن را در سایز های مختلف به روش نورد گرم طبق استاندارد های جهانی بر عهده دارد. در فروشگاه آهن پخش شما می توانید قیمت نبشی فولاد ناب تبریز، قیمت و وزن تیرآهن تبریز، قیمت و وزن ناودانی تبریز را مشاهده و جهت سفارش این محصولات تماس بگیرید.

فولاد ناب تبریز به عنوان شرکت تولید فولاد غرب کشور شروع به فعالیت نمود و هدف فعالیت خود را بصورت متمرکز بر روی تولید انواع پروفیل قرار داد که میتوان به پروفیل نبشی و ناودانی اشاره کرد. همانطور که می دانید پروفیل جزو محصولات فلزی می باشد که بالاترین رتبه ضریب استفاده در بین محصولات فلزی دارد پس بنابر این نیاز بازار به این محصول بسیار زیاد است از این و شرکت های تولید فولاد تلاش می کنند تا بتوانند نیاز بازار را تا حد قابل قبولی رفع کنند. اما لازم است بدانید کاربرد پروفیل بسیار حائز اهمیت است زیرا در امور صنایع ساختمانی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. اگر قصد تهیه و خرید محصولات فولاد کارخانه ناب تبریز را دارید می توانید با آهن پخش تماس بگیرید. ما بصورت شبانه روزی تلاش می کنیم تا بتوانیم بهترین خدمات را در اختیار شما قرار دهیم.

قیمت پروفیل تبریز

قیمت پروفیل تبریز با اساس نوع محصول و روش تولید آن متفاوت است و نسب کیفیت و میزان مقاوت هر کدام با دیگری متغییر است. با اینکه برای تولید انواع پروفیل روش های بسیار پیچیده وجود دارد ولی آهن پخش دی این بخش می خواهد شما را با این روش ها آشنا کند.

قیمت پروفیل تبریز، فولاد ناب تبریز

پروفیل ها بر اساس نوع کاربردی که دارند تقسیم بندی می شوند که عبارتند از قوطی ساختمانی و صنعتی، هر کدام از این موارد در جایگاهی مشخص کاربرد دارد ولی روند تولید آنها به سه روش نورد گرم، نورد سرد و مرکب تقسیم می شوند و میزان مقاومت هر کدام از آنها بسته به تولید و میزان ضخامت آنها قابل اندازه گیری می باشد. با این وجود سیاست قیمت گذاری پروفیل تبریز بر اساس روش تولید و ضخامت محصولات می باشد. با توجه نوسانات بازار فولاد افرادی که قصد تهیه و خرید پروفیل تبریز را دارند می توانند از جدول زیر قیمت محصول مورد نظر خود را مشاهده کنند و در صورت هر گونه ابهام و سوال می توانند با کارشناسان فروش در ارتباط باشند.