نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز

1.875 5 0 8 Product
-
(واحد فروش: کیلوگرم)
1402/08/14 11:39
0


مشخصات فنی

فولاد ناب تبریز

7120
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز
50*50
6
5SP
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
نمودار تغییرات قیمت نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز
تاریخچه تغییرات قیمت نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز
تاریخ قیمت در پایان روز
سه شنبه 15 فروردين 1402 27,470 تومان
دوشنبه 14 فروردين 1402 27,470 تومان
شنبه 31 ارديبهشت 1401 19,500 تومان
پنج شنبه 29 ارديبهشت 1401 19,500 تومان
چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401 19,500 تومان
سه شنبه 27 ارديبهشت 1401 19,500 تومان
دوشنبه 26 ارديبهشت 1401 19,500 تومان
یکشنبه 25 ارديبهشت 1401 19,400 تومان
شنبه 24 ارديبهشت 1401 19,400 تومان
پنج شنبه 22 ارديبهشت 1401 19,400 تومان
چهارشنبه 21 ارديبهشت 1401 19,100 تومان
سه شنبه 20 ارديبهشت 1401 19,100 تومان
دوشنبه 19 ارديبهشت 1401 19,050 تومان
یکشنبه 18 ارديبهشت 1401 19,050 تومان
شنبه 17 ارديبهشت 1401 19,050 تومان