میلگرد 32 آجدار A3 درپاد تبریز

5 5 0 1 Product
-
(واحد فروش: کیلوگرم)
1401/11/26 14:59
0


مشخصات فنی

گروه صنعتی درپاد تبریز

_____________32____________A3______________________
میلگرد 32 آجدار A3 درپاد تبریز
32
A3
شاخه
کارخانه
کیلوگرم
آجدار
نمودار تغییرات قیمت میلگرد 32 آجدار A3 درپاد تبریز
تاریخچه تغییرات قیمت میلگرد 32 آجدار A3 درپاد تبریز
تاریخ قیمت در پایان روز
دوشنبه 24 بهمن 1401 23,870 تومان
یکشنبه 23 بهمن 1401 22,670 تومان
پنج شنبه 20 بهمن 1401 21,870 تومان
چهارشنبه 19 بهمن 1401 21,870 تومان
سه شنبه 18 بهمن 1401 21,670 تومان
یکشنبه 16 بهمن 1401 21,170 تومان
پنج شنبه 13 بهمن 1401 21,170 تومان
چهارشنبه 12 بهمن 1401 21,170 تومان
سه شنبه 11 بهمن 1401 20,970 تومان
دوشنبه 10 بهمن 1401 20,970 تومان
یکشنبه 09 بهمن 1401 20,970 تومان
شنبه 08 بهمن 1401 20,970 تومان
پنج شنبه 06 بهمن 1401 20,970 تومان
سه شنبه 04 بهمن 1401 21,170 تومان
دوشنبه 03 بهمن 1401 21,170 تومان