میلگرد 10 آجدار A3 فولاد ظفر بناب

5 5 0 3 Product
-
(واحد فروش: کیلوگرم)
1402/05/04 13:01
0


مشخصات فنی

مجتمع فولاد ظفر بناب

1511
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد ظفر بناب
10
A3
شاخه
کارخانه
کیلوگرم
آجدار
نمودار تغییرات قیمت میلگرد 10 آجدار A3 فولاد ظفر بناب
تاریخچه تغییرات قیمت میلگرد 10 آجدار A3 فولاد ظفر بناب
تاریخ قیمت در پایان روز
هیچ تاریخچه قیمتی یافت نشد!