لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 3 اصفهان

4.4 5 0 5 Product
-
(واحد فروش: کیلوگرم)
1399/01/16 12:35
0


مشخصات فنی

شرکت لوله و قوطی اصفهان

5006
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 3 اصفهان
48.3
3
درز مستقیم
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
لوله داربستی
ST37
نمودار تغییرات قیمت لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 3 اصفهان
تاریخچه تغییرات قیمت لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 3 اصفهان
تاریخ قیمت در پایان روز
هیچ تاریخچه قیمتی یافت نشد!