لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 اصفهان

1 5 0 1 Product
38,600 تومان
(واحد فروش: کیلوگرم)
1403/04/30 15:07
0


مشخصات فنی

شرکت لوله و قوطی اصفهان

5005
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 اصفهان
48.3
2.5
درز مستقیم
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
لوله داربستی
ST37
نمودار تغییرات قیمت لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 اصفهان
تاریخچه تغییرات قیمت لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 اصفهان
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 30 تیر 1403 38,600 تومان
پنج شنبه 28 تیر 1403 38,600 تومان
چهارشنبه 27 تیر 1403 38,700 تومان
یکشنبه 24 تیر 1403 38,500 تومان
شنبه 23 تیر 1403 38,500 تومان
پنج شنبه 21 تیر 1403 38,500 تومان
چهارشنبه 20 تیر 1403 38,500 تومان
سه شنبه 19 تیر 1403 38,800 تومان
دوشنبه 18 تیر 1403 38,900 تومان
یکشنبه 17 تیر 1403 38,900 تومان
شنبه 16 تیر 1403 39,000 تومان
پنج شنبه 14 تیر 1403 39,000 تومان
چهارشنبه 13 تیر 1403 39,000 تومان
سه شنبه 12 تیر 1403 39,000 تومان
دوشنبه 11 تیر 1403 39,000 تومان