لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 اصفهان

4.28571 5 0 7 Product
-
(واحد فروش: کیلوگرم)
1399/01/16 12:35
0


مشخصات فنی

شرکت لوله و قوطی اصفهان

5003
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 اصفهان
48.3
2
درز مستقیم
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
لوله داربستی
ST37
نمودار تغییرات قیمت لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 اصفهان
تاریخچه تغییرات قیمت لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 اصفهان
تاریخ قیمت در پایان روز
هیچ تاریخچه قیمتی یافت نشد!