پردیس آذربایجان

میلگرد آجدار پردیس آذربایجان

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
میلگرد 8 پردیس آذربایجان
بروزرسانی: 10 فروردين 1402 12:39

8

حالت: شاخه

A2

کارخانه

27,220 تومان 450 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 10 پردیس آذربایجان
بروزرسانی: 08 بهمن 1401 11:37

10

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 12 پردیس آذربایجان
بروزرسانی: 10 فروردين 1402 12:39

12

حالت: شاخه

A3

کارخانه

26,420 تومان 450 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 پردیس آذربایجان
بروزرسانی: 10 فروردين 1402 12:39

14

حالت: شاخه

A3

کارخانه

26,120 تومان 450 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 پردیس آذربایجان
بروزرسانی: 10 فروردين 1402 12:39

16

حالت: شاخه

A3

کارخانه

26,120 تومان 450 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 پردیس آذربایجان
بروزرسانی: 10 فروردين 1402 12:39

20

حالت: شاخه

A3

کارخانه

26,120 تومان 450 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 پردیس آذربایجان
بروزرسانی: 10 فروردين 1402 12:39

22

حالت: شاخه

A3

کارخانه

26,120 تومان 450 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 پردیس آذربایجان
بروزرسانی: 10 فروردين 1402 12:39

25

حالت: شاخه

A3

کارخانه

26,120 تومان 450 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 پردیس آذربایجان
بروزرسانی: 10 فروردين 1402 12:39

28

حالت: شاخه

A3

کارخانه

26,320 تومان 450 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 پردیس آذربایجان
بروزرسانی: 10 فروردين 1402 12:39

32

حالت: شاخه

A3

کارخانه

26,320 تومان 450 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نتایج 1 تا 10 از کل 10 نتیجه