نورد میلگرد کاسپین

میلگرد آجدار نورد میلگرد کاسپین

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
میلگردکاسپین 14 آجدار
بروزرسانی: 07 فروردين 1402 13:02

14

حالت: شاخه

A3

کارخانه

26,170 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگردکاسپین 16 آجدار
بروزرسانی: 07 فروردين 1402 13:02

16

حالت: شاخه

A3

کارخانه

26,170 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگردکاسپین 18 آجدار
بروزرسانی: 07 فروردين 1402 13:02

18

حالت: شاخه

A3

کارخانه

26,170 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگردکاسپین 20 آجدار
بروزرسانی: 07 فروردين 1402 13:02

20

حالت: شاخه

A3

کارخانه

26,170 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگردکاسپین 22 آجدار
بروزرسانی: 07 فروردين 1402 13:02

22

حالت: شاخه

A3

کارخانه

26,170 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگردکاسپین 25 آجدار
بروزرسانی: 07 فروردين 1402 13:02

25

حالت: شاخه

A3

کارخانه

26,170 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگردکاسپین 28 آجدار
بروزرسانی: 07 فروردين 1402 13:02

28

حالت: شاخه

A3

کارخانه

26,370 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نتایج 1 تا 7 از کل 7 نتیجه