گروه صنعتی پولاد کف

گروه صنعتی پولاد کف

در سال 1358 و با تاسیس شرکت روئین کف موجودیت یافت . شرکت روئین کف یکی از بنیان گذاران سقف های تیرچه بلوک در استان فارس است که سهم بسزایی در ترویج سقف های تیرچه بلوک دارد.تا سال 1363 اغلب تیرچه های مصرفی در ایران بصورت دستی جوشکاری و تولید می شدند.

گروه صنعتی پولاد کف

به منظور تولید خرپای میلگردی ، شرکت پولادکف را در سال 1363 راه اندازی نمود. با توجه به مصرف روزافزون شبکه درکشورهای پیشرفته ، گروه صنعتی پولادکف در سال 1367 ماشین شبکه زنی مدرنی را وارد و در خط تولید خود قرار داد.