28 28 28 36 031

امروز یکشنبه 5 خرداد 1398
سبد خرید0

انواع کارخانجات تولید کننده میلگرد

,

لیست کارخانه های ذوب آهن ایران

,

تولیدکنندگان میلگرد

,

تولید کنندگان فولاد در ایران

,

لیست کارخانه های تولید میلگرد در ایران

,

کارخانجات تولید میلگرد

فولاد سپید فراب کویر

مجتمع فولاد کویر کاشان

نوع فعالیت: تولیدی
مدیر عامل: احمد خوروش
رییس هیات مدیره: حمیدرضا خوروش
تاریخ تاسیس: 1385
ناریخ عضویت: 1386
محصولات: میلگرد فولادی ساده و آجدار
مشخصات محصول: میلگرد فولادی ساده و آجدار
ظرفیت تولید: 350 هزار تن
طرح های توسعه:
نشانی کارخانه: کاشان - آران و بیدگل - جاده عباس آباد

مجتمع فولاد کویر

در زمینه تولید انواع

میلگرد فولادی

فعالیت دارد.

مجتمع فولاد کویر کاشان

شامل کاملترین سبد

میلگرد

(

میلگرد آجدار

،

میلگرد ساده کویر

،

میلگرد کلاف ساده

،

میلگرد شاخه ای

در کلیه مقاطع مورد نیاز) در کشور می باشد.

نمایش بیشتر

میلگرد آجدار

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 11:54

8

حالت: شاخه

A3

کارخانه

5,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 11:54

10

حالت: شاخه

A3

کارخانه

5,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 11:53

12

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 11:54

14

حالت: شاخه

A3

کارخانه

5,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 11:53

16

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 11:54

18

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,950 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 11:54

20

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,950 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 11:54

22

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,950 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 11:54

25

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,950 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 11:54

28

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 11:54

32

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 36 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 11:54

36

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 40 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 11:54

40

حالت: شاخه

A3

کارخانه

5,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

میلگرد ساده

نام کالا قيمت
میلگرد 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 11:59

12

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 11:59

14

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 11:59

16

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 11:59

18

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 11:59

20

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 11:59

22

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 11:59

25

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 11:59

28

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 30 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 11:59

30

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 11:59

32

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 36 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 11:59

36

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 40 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 11:59

40

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

کلاف ساده

نام کالا قيمت
کلاف 5.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 02 ارديبهشت 1398 11:46

5.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 01 خرداد 1398 12:55

6

حالت: کلاف

A1

کارخانه

5,850 تومان ( 5,850 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 01 خرداد 1398 12:54

6.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

5,850 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 01 خرداد 1398 12:54

8

حالت: کلاف

A1

کارخانه

6,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 10 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 01 خرداد 1398 12:54

10

حالت: کلاف

A1

کارخانه

6,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 11 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 01 خرداد 1398 12:54

11

حالت: کلاف

A1

کارخانه

6,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 01 خرداد 1398 12:54

12

حالت: کلاف

A1

کارخانه

6,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 12.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 01 خرداد 1398 12:54

12.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

6,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 13 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 01 خرداد 1398 12:54

13

حالت: کلاف

A1

کارخانه

6,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 01 خرداد 1398 12:54

14

حالت: کلاف

A1

کارخانه

6,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 16.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 01 خرداد 1398 12:54

16.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

6,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

کلاف آجدار

نام کالا قيمت
کلاف 8 آجدار A2 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 11:58

8

حالت: کلاف

A2

کارخانه

5,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 11:58

8

حالت: کلاف

A3

کارخانه

5,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 10 آجدار A2 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 11:58

10

حالت: کلاف

A2

کارخانه

5,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 10 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 11:58

10

حالت: کلاف

A3

کارخانه

5,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 12 آجدار A2 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 ارديبهشت 1398 13:03

12

حالت: کلاف

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 12 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 05 خرداد 1398 11:58

12

حالت: کلاف

A3

کارخانه

5,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 14 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 10 ارديبهشت 1398 12:14

14

حالت: کلاف

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 16 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 10 ارديبهشت 1398 12:14

16

حالت: کلاف

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...