28 28 28 36 031

امروز پنجشنبه 1 فروردین 1398

انواع کارخانجات تولید کننده میلگرد

,

لیست کارخانه های ذوب آهن ایران

,

تولیدکنندگان میلگرد

,

تولید کنندگان فولاد در ایران

,

لیست کارخانه های تولید میلگرد در ایران

,

کارخانجات تولید میلگرد

کویر کاشان

فولاد سپید فراب کویر

مجتمع فولاد کویر کاشان

نوع فعالیت: تولیدی
مدیر عامل: احمد خوروش
رییس هیات مدیره: حمیدرضا خوروش
تاریخ تاسیس: 1385
ناریخ عضویت: 1386
محصولات: میلگرد فولادی ساده و آجدار
مشخصات محصول: میلگرد فولادی ساده و آجدار
ظرفیت تولید: 350 هزار تن
طرح های توسعه:
نشانی کارخانه: کاشان - آران و بیدگل - جاده عباس آباد

مجتمع فولاد کویر

در زمینه تولید انواع

میلگرد فولادی

فعالیت دارد.

مجتمع فولاد کویر کاشان

شامل کاملترین سبد

میلگرد

(

میلگرد آجدار

،

میلگرد ساده کویر

،

میلگرد کلاف ساده

،

میلگرد شاخه ای

در کلیه مقاطع مورد نیاز) در کشور می باشد.

میلگرد آجدار

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 12:53

8

A3

کارخانه

5,050 تومان ( -80 تومان )
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 12:53

10

A3

کارخانه

5,050 تومان ( -80 تومان )
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 12:53

12

A3

کارخانه

4,950 تومان ( -80 تومان )
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 12:53

14

A3

کارخانه

4,800 تومان ( -80 تومان )
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 12:53

16

A3

کارخانه

4,800 تومان ( -80 تومان )
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 12:53

18

A3

کارخانه

4,750 تومان ( -80 تومان )
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 12:53

20

A3

کارخانه

4,750 تومان ( -80 تومان )
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 12:53

22

A3

کارخانه

4,750 تومان ( -80 تومان )
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 12:53

25

A3

کارخانه

4,750 تومان ( -80 تومان )
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 12:53

28

A3

کارخانه

4,750 تومان ( -80 تومان )
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 12:53

32

A3

کارخانه

4,750 تومان ( -80 تومان )
میلگرد 36 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 12:53

36

A3

کارخانه

4,750 تومان ( -80 تومان )
میلگرد 40 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 12:53

40

A3

کارخانه

4,750 تومان ( -80 تومان )

میلگرد ساده

نام کالا قيمت
میلگرد 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 13 اسفند 1397 15:08

12

A1

کارخانه

5,530 تومان ( 680 تومان )
میلگرد 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 13 اسفند 1397 15:08

14

A1

کارخانه

5,530 تومان ( 680 تومان )
میلگرد 16 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 13 اسفند 1397 15:08

16

A1

کارخانه

5,530 تومان ( 680 تومان )
میلگرد 18 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 13 اسفند 1397 15:08

18

A1

کارخانه

5,530 تومان ( 680 تومان )
میلگرد 20 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 13 اسفند 1397 15:08

20

A1

کارخانه

5,530 تومان ( 680 تومان )
میلگرد 22 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 13 اسفند 1397 15:08

22

A1

کارخانه

5,530 تومان ( 680 تومان )
میلگرد 25 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 13 اسفند 1397 15:08

25

A1

کارخانه

5,530 تومان ( 680 تومان )
میلگرد 28 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 13 اسفند 1397 15:08

28

A1

کارخانه

5,530 تومان ( 680 تومان )
میلگرد 30 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 13 اسفند 1397 15:08

30

A1

کارخانه

5,530 تومان ( 680 تومان )
میلگرد 32 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 13 اسفند 1397 15:08

32

A1

کارخانه

5,530 تومان ( 680 تومان )
میلگرد 36 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 13 اسفند 1397 15:08

36

A1

کارخانه

5,530 تومان ( 680 تومان )
میلگرد 40 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 13 اسفند 1397 15:08

40

A1

کارخانه

5,530 تومان ( 680 تومان )

کلاف ساده

نام کالا قيمت
کلاف 5.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 13:59

5.5

A1

کارخانه

6,030 تومان ( 0 تومان )
کلاف 6 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 13:59

6

A1

کارخانه

6,030 تومان ( 0 تومان )
کلاف 6.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 13:59

6.5

A1

کارخانه

6,030 تومان ( 0 تومان )
کلاف 8 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 13:59

8

A1

کارخانه

6,030 تومان ( 0 تومان )
کلاف 10 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 13:59

10

A1

کارخانه

6,030 تومان ( 0 تومان )
کلاف 11 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 13:59

11

A1

کارخانه

6,030 تومان ( 0 تومان )
کلاف 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 13:59

12

A1

کارخانه

6,030 تومان ( 0 تومان )
کلاف 12.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 13:59

12.5

A1

کارخانه

6,030 تومان ( 0 تومان )
کلاف 13 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 13:59

13

A1

کارخانه

6,030 تومان ( 0 تومان )
کلاف 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 13:59

14

A1

کارخانه

6,030 تومان ( 0 تومان )
کلاف 16.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1397 13:59

16.5

A1

کارخانه

6,030 تومان ( 0 تومان )

کلاف آجدار

نام کالا قيمت
کلاف 8 آجدار A2 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 14 اسفند 1397 12:40

8

A2

کارخانه

5,530 تومان ( 0 تومان )
کلاف 8 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 14 اسفند 1397 12:40

8

A3

کارخانه

5,630 تومان ( 0 تومان )
کلاف 10 آجدار A2 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 14 اسفند 1397 12:40

10

A2

کارخانه

5,530 تومان ( 0 تومان )
کلاف 10 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 14 اسفند 1397 12:40

10

A3

کارخانه

5,630 تومان ( 0 تومان )
کلاف 12 آجدار A2 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 14 اسفند 1397 12:39

12

A2

کارخانه

تماس بگیرید
کلاف 12 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 14 اسفند 1397 12:39

12

A3

کارخانه

تماس بگیرید
کلاف 14 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 14 اسفند 1397 12:39

14

A3

کارخانه

تماس بگیرید
کلاف 16 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 14 اسفند 1397 12:39

16

A3

کارخانه

تماس بگیرید

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...