28 28 28 36 031

امروز پنجشنبه 24 آبان 1397

انواع کارخانجات تولید کننده میلگرد

,

لیست کارخانه های ذوب آهن ایران

,

تولیدکنندگان میلگرد

,

تولید کنندگان فولاد در ایران

,

لیست کارخانه های تولید میلگرد در ایران

,

کارخانجات تولید میلگرد

کویر کاشان

فولاد سپید فراب کویر

مجتمع فولاد کویر کاشان

نوع فعالیت: تولیدی
مدیر عامل: احمد خوروش
رییس هیات مدیره: حمیدرضا خوروش
تاریخ تاسیس: 1385
ناریخ عضویت: 1386
محصولات: میلگرد فولادی ساده و آجدار
مشخصات محصول: میلگرد فولادی ساده و آجدار
ظرفیت تولید: 350 هزار تن
طرح های توسعه:
نشانی کارخانه: کاشان - آران و بیدگل - جاده عباس آباد

مجتمع فولاد کویر

در زمینه تولید انواع

میلگرد فولادی

فعالیت دارد.

مجتمع فولاد کویر کاشان

شامل کاملترین سبد

میلگرد

(

میلگرد آجدار

،

میلگرد ساده کویر

،

میلگرد کلاف ساده

،

میلگرد شاخه ای

در کلیه مقاطع مورد نیاز) در کشور می باشد.

میلگرد آجدار

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 23 آبان 1397 14:38

8

A3

کارخانه

4,850 تومان ( 270 تومان )
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 23 آبان 1397 14:38

10

A3

کارخانه

4,850 تومان ( 270 تومان )
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 23 آبان 1397 14:39

12

A3

کارخانه

4,600 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 23 آبان 1397 14:39

14

A3

کارخانه

4,550 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 23 آبان 1397 14:39

16

A3

کارخانه

4,550 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 23 آبان 1397 14:39

18

A3

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 23 آبان 1397 14:39

20

A3

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 23 آبان 1397 14:39

22

A3

کارخانه

4,300 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 23 آبان 1397 14:39

25

A3

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 23 آبان 1397 14:39

28

A3

کارخانه

4,300 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 23 آبان 1397 14:40

32

A3

کارخانه

4,300 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 36 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 23 آبان 1397 14:40

36

A3

کارخانه

4,700 تومان ( 200 تومان )
میلگرد 40 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 23 آبان 1397 14:40

40

A3

کارخانه

4,700 تومان ( 200 تومان )

میلگرد ساده

نام کالا قيمت
میلگرد 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 آبان 1397 15:20

12

A1

کارخانه

5,250 تومان ( 2,000 تومان )
میلگرد 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 آبان 1397 15:20

14

A1

کارخانه

5,250 تومان ( 2,000 تومان )
میلگرد 16 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 آبان 1397 15:20

16

A1

کارخانه

5,250 تومان ( 2,000 تومان )
میلگرد 18 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 آبان 1397 15:20

18

A1

کارخانه

5,250 تومان ( 2,000 تومان )
میلگرد 20 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 آبان 1397 15:20

20

A1

کارخانه

5,250 تومان ( 2,000 تومان )
میلگرد 22 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 آبان 1397 15:20

22

A1

کارخانه

5,250 تومان ( 2,000 تومان )
میلگرد 25 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 آبان 1397 15:20

25

A1

کارخانه

5,250 تومان ( 2,000 تومان )
میلگرد 28 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 آبان 1397 15:20

28

A1

کارخانه

5,250 تومان ( 2,000 تومان )
میلگرد 30 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 آبان 1397 15:20

30

A1

کارخانه

5,250 تومان ( 2,000 تومان )
میلگرد 32 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 آبان 1397 15:20

32

A1

کارخانه

5,250 تومان ( 2,000 تومان )
میلگرد 36 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 آبان 1397 15:20

36

A1

کارخانه

5,250 تومان ( 2,000 تومان )
میلگرد 40 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 آبان 1397 15:20

40

A1

کارخانه

5,250 تومان ( 2,000 تومان )

کلاف ساده

نام کالا قيمت
کلاف 5.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 23 آبان 1397 14:41

5.5

A1

کارخانه

5,500 تومان ( 0 تومان )
کلاف 6 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 آبان 1397 15:22

6

A1

کارخانه

5,350 تومان ( 2,090 تومان )
کلاف 6.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 23 آبان 1397 14:41

6.5

A1

کارخانه

5,350 تومان ( 0 تومان )
کلاف 8 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 آبان 1397 15:22

8

A1

کارخانه

5,500 تومان ( 2,240 تومان )
کلاف 10 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 آبان 1397 15:22

10

A1

کارخانه

5,500 تومان ( 2,240 تومان )
کلاف 11 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 آبان 1397 15:22

11

A1

کارخانه

5,500 تومان ( 2,240 تومان )
کلاف 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 آبان 1397 15:22

12

A1

کارخانه

5,500 تومان ( 2,240 تومان )
کلاف 12.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 آبان 1397 15:22

12.5

A1

کارخانه

5,500 تومان ( 2,240 تومان )
کلاف 13 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 آبان 1397 15:22

13

A1

کارخانه

5,500 تومان ( 2,240 تومان )
کلاف 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 آبان 1397 15:23

14

A1

کارخانه

5,500 تومان ( 2,240 تومان )
کلاف 16.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 آبان 1397 15:23

16.5

A1

کارخانه

5,500 تومان ( 2,240 تومان )

کلاف آجدار

نام کالا قيمت
کلاف 8 آجدار A2 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 23 آبان 1397 14:42

8

A2

کارخانه

5,100 تومان ( 0 تومان )
کلاف 8 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 23 آبان 1397 14:42

8

A3

کارخانه

5,200 تومان ( 0 تومان )
کلاف 10 آجدار A2 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 23 آبان 1397 14:42

10

A2

کارخانه

5,100 تومان ( 0 تومان )
کلاف 10 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 23 آبان 1397 14:42

10

A3

کارخانه

5,200 تومان ( 0 تومان )
کلاف 12 آجدار A2 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 30 ارديبهشت 1397 11:26

12

A2

کارخانه

3,010 تومان ( 0 تومان )
کلاف 12 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 30 ارديبهشت 1397 11:26

12

A3

کارخانه

3,060 تومان ( 0 تومان )
کلاف 14 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 30 ارديبهشت 1397 11:26

14

A3

کارخانه

3,060 تومان ( 0 تومان )
کلاف 16 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 30 ارديبهشت 1397 11:26

16

A3

کارخانه

3,060 تومان ( 0 تومان )

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...