28 28 28 36 031

امروز دوشنبه 28 اسفند 1396

انواع کارخانجات تولید کننده میلگرد

,

لیست کارخانه های ذوب آهن ایران

,

تولیدکنندگان میلگرد

,

تولید کنندگان فولاد در ایران

,

لیست کارخانه های تولید میلگرد در ایران

,

کارخانجات تولید میلگرد

مجتمع فولاد کویر

فولاد سپید فراب کویر
نوع فعالیت: تولیدی
مدیر عامل: احمد خوروش
رییس هیات مدیره: حمیدرضا خوروش
تاریخ تاسیس: 1385
ناریخ عضویت: 1386
محصولات: میلگرد فولادی ساده و آجدار
مشخصات محصول: میلگرد فولادی ساده و آجدار
ظرفیت تولید: 350 هزار تن
طرح های توسعه:
نشانی کارخانه: کاشان - آران و بیدگل - جاده عباس آباد

میلگرد آجدار

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

8

A3

کارخانه

2,660 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

10

A3

کارخانه

2,710 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

12

A3

کارخانه

2,660 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

14

A3

کارخانه

2,660 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

16

A3

کارخانه

2,660 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

18

A3

کارخانه

2,530 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

20

A3

کارخانه

2,530 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

22

A3

کارخانه

2,530 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

25

A3

کارخانه

2,530 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

28

A3

کارخانه

2,530 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

32

A3

کارخانه

2,530 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 36 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

36

A3

کارخانه

2,530 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 40 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

40

A3

کارخانه

2,530 تومان ( 0 تومان )

میلگرد ساده

نام کالا قيمت
میلگرد 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

12

A1

کارخانه

2,860 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

14

A1

کارخانه

2,860 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 16 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

16

A1

کارخانه

2,860 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 18 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

18

A1

کارخانه

2,860 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 20 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

20

A1

کارخانه

2,860 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 22 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

22

A1

کارخانه

2,860 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 25 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

25

A1

کارخانه

2,860 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 28 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

28

A1

کارخانه

2,860 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 30 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

30

A1

کارخانه

2,860 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 32 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

32

A1

کارخانه

2,860 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 36 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

36

A1

کارخانه

2,860 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 40 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

40

A1

کارخانه

2,860 تومان ( 0 تومان )

کلاف ساده

نام کالا قيمت
کلاف 5.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

5.5

A1

کارخانه

3,010 تومان ( 0 تومان )
کلاف 6 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

6

A1

کارخانه

3,010 تومان ( 0 تومان )
کلاف 6.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

6.5

A1

کارخانه

3,010 تومان ( 0 تومان )
کلاف 8 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

8

A1

کارخانه

3,010 تومان ( 0 تومان )
کلاف 10 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

10

A1

کارخانه

3,010 تومان ( 0 تومان )
کلاف 11 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

11

A1

کارخانه

3,010 تومان ( 0 تومان )
کلاف 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

12

A1

کارخانه

3,010 تومان ( 0 تومان )
کلاف 12.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

12.5

A1

کارخانه

3,010 تومان ( 0 تومان )
کلاف 13 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

13

A1

کارخانه

3,010 تومان ( 0 تومان )
کلاف 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

14

A1

کارخانه

3,010 تومان ( 0 تومان )
کلاف 16.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

16.5

A1

کارخانه

3,010 تومان ( 0 تومان )

کلاف آجدار

نام کالا قيمت
کلاف 8 آجدار A2 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

8

A2

کارخانه

2,840 تومان ( 0 تومان )
کلاف 8 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

8

A3

کارخانه

2,880 تومان ( 0 تومان )
کلاف 10 آجدار A2 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

10

A2

کارخانه

2,840 تومان ( 0 تومان )
کلاف 10 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

10

A3

کارخانه

2,880 تومان ( 0 تومان )
کلاف 12 آجدار A2 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

12

A2

کارخانه

2,840 تومان ( 0 تومان )
کلاف 12 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

12

A3

کارخانه

2,880 تومان ( 0 تومان )
کلاف 14 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

14

A3

کارخانه

2,880 تومان ( 0 تومان )
کلاف 16 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 اسفند 1396 13:22

16

A3

کارخانه

2,880 تومان ( 0 تومان )

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...