شرکت آهن و فولاد اصفهان

شرکت آهن وفولاد اصفهان

در تاریخ 10 بهمن ماه سال 1371 به صورت شرکت سهامی خاص تشکیل و درتاریخ 25 اسفندماه 1371 در اداره ثبت شرکت های اصفهان به ثبت رسیده و از ابتدای سال 1372 در زمینه طراحی ، ساخت و تولید انواع مصنوعات فلزی ، برشکاری فلزات و عملیات تجاری و مالی اعم از خرید و فروش و واردات و صادرات مرتبط با موضوع شرکت ، شروع به فعالیت نموده است.

فعالیت ها و خدمات 

آهن و فولاد اصفهان

:

• دوباره پیچی ، لبه زنی و اصلاح محصولات فولادی
• سبک سازی کلاف های گرم و اسیدشویی
• تبدیل کلاف های اسیدشویی و گرم به ورق تا طول 12 متر و از ضخامت 2 تا 16 میلیمتر
• نواربری کلاف های اسیدشویی و گرم از ضخامت 2 تا 10 میلیمتر
• تبدیل کلاف های سرد به ورق تا طول 3 متر وضخامت 0.18 تا 2.5 میلیمتر
• انبارداری کلیه محصولات مشتریان به رسم امانت
• عامل توزیع انواع محصولات شرکت فولاد مبارکه