شركت فولاد زاگرس چهارمحال

شركت فولاد زاگرس چهارمحال

عرضه کننده محصولات فولادی می باشد.

قیمت روز میلگرد زاگرس

را به صورت لحظه ای در سایت آهن پخش مشاهده کنید.  شرکت

فولاد زاگرس شهرکرد

در زیمنه های زیر فعالیت دارد.

- دوباره پیچی كلاف ،لبه زنی و بهینه سازی محصولات فولادی داخل كشور بر اساس نیاز مشتریان

- آماده سازی انواع ورق های (سرد و گرم) در ابعاد موردنیاز صنایع كشور

- نوار بری كلاف های گرم و اسید شویی

- سنگین و سبك سازی كلاف گرم و اسیدشویی بر اساس نیاز مشتری

- برش انواع كلاف گرم و سرد(2 الی 6 میلی متری و 0.3 الی 3 میلی متری)

- آماده سازی ورق های گالوانیزه ، رنگی و قلع اندود بر اساس نیاز صنایع مختلف كشور