28 28 28 36 031

امروز جمعه 28 تیر 1398
سبد خرید0

انواع کارخانجات تولید کننده میلگرد

,

لیست کارخانه های ذوب آهن ایران

,

تولیدکنندگان میلگرد

,

تولید کنندگان فولاد در ایران

,

لیست کارخانه های تولید میلگرد در ایران

,

کارخانجات تولید میلگرد

شرکت تولیدی صنعتی کچو

در سال ۱۳۷۲ جهت تولید انواع

لوله و پروفیل کچو

، در استان اصفهان تاسیس شد و به بهره برداری رسید. شما می توانید

قیمت لوله کچو

 و همچنین لیست

قیمت پروفیل کچو

را به صورت لحظه ای و در جداول زیر در

سایت آهن پخش

مشاهده کنید.

نمایش بیشتر

لوله داربستی

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 کچو بروزرسانی: 22 تیر 1398 16:47

48.3

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 کچو بروزرسانی: 22 تیر 1398 16:47

48.3

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

لوله صنعتی و ساختمانی

نام کالا قيمت
لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 15 تیر 1398 10:17

21.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 15 تیر 1398 10:17

26.7

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 15 تیر 1398 10:17

33.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"1/4 1 ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 15 تیر 1398 10:17

42.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"1/2 1 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 15 تیر 1398 10:17

48.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"2 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 15 تیر 1398 10:17

60.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"3 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 15 تیر 1398 10:17

88.9

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"4 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 15 تیر 1398 10:17

114.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

لوله گاز رسانی

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 27 تیر 1398 10:12

21.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز مانیس گاز "1/2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 27 تیر 1398 10:12

21.2

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

6,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "3/4 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 27 تیر 1398 10:12

26.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز مانیس گاز "3/4 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 27 تیر 1398 10:12

26.7

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

6,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 27 تیر 1398 10:12

33.7

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,450 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز مانیس گاز "1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 27 تیر 1398 10:12

33.7

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1/4 1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 27 تیر 1398 10:12

42.2

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,450 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز مانیس گاز "1/4 1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 27 تیر 1398 10:12

42.2

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1/2 1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 27 تیر 1398 10:12

48.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,450 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز مانیس گاز "1/2 1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 27 تیر 1398 10:12

48.3

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 27 تیر 1398 10:12

60.3

حالت: 6 متری

3.5

کارخانه

6,450 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز مانیس گاز "2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 27 تیر 1398 10:12

60.3

حالت: 6 متری

3.9

کارخانه

6,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

پروفیل صنعتی و ساختمانی

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 15 تیر 1398 10:16

20*20

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2*30*30 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 15 تیر 1398 10:16

30*30

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2*40*40 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 15 تیر 1398 10:16

40*40

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2*30*50 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 15 تیر 1398 10:16

50*30

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2.5*40*60 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 15 تیر 1398 10:16

60*40

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2.5*70*70 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 15 تیر 1398 10:16

70*70

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2.5*40*80 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 15 تیر 1398 10:16

80*40

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 3*90*90 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 15 تیر 1398 10:16

90*90

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل ستونی 3*130*130 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 15 تیر 1398 10:16

130*130

حالت: 12 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل ستونی 3.5*130*130 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 15 تیر 1398 10:16

130*130

حالت: 12 متری

3.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل ستونی 3.2*130*130 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 15 تیر 1398 10:16

130*130

حالت: 12 متری

3.2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل ستونی 3.3*130*130 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 15 تیر 1398 10:16

130*130

حالت: 12 متری

3.3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل ستونی 3.8*130*130 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 15 تیر 1398 10:16

130*130

حالت: 12 متری

3.8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل ستونی 4*130*130 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 15 تیر 1398 10:16

130*130

حالت: 12 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

پروفیل درب و پنجره

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 15 تیر 1398 10:16

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 15 تیر 1398 10:16

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 15 تیر 1398 10:16

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...