امروز چهارشنبه 14 خرداد 1399
سبد خرید0

لوله و پروفیل کچو

شرکت تولیدی صنعتی کچو

در سال ۱۳۷۲ جهت تولید انواع

لوله و پروفیل کچو

، در استان اصفهان تاسیس شد و به بهره برداری رسید. شما می توانید

قیمت لوله کچو

 و همچنین لیست

قیمت پروفیل کچو

را به صورت لحظه ای و در جداول زیر در

سایت آهن پخش

مشاهده کنید.

لوله داربستی

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 کچو بروزرسانی: 14 شهریور 1398 12:43

48.3

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 کچو بروزرسانی: 14 شهریور 1398 12:43

48.3

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

لوله صنعتی و ساختمانی

نام کالا قيمت
لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 06 خرداد 1399 16:05

21.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 06 خرداد 1399 16:05

26.7

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 10 اسفند 1398 10:49

33.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"1/4 1 ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 10 اسفند 1398 10:49

42.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"1/2 1 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 10 اسفند 1398 10:49

48.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"2 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 10 اسفند 1398 10:49

60.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"3 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 10 اسفند 1398 10:49

88.9

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"4 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 10 اسفند 1398 10:49

114.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

لوله گاز رسانی

نام کالا قيمت
لوله گاز روکار"1/2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 06 خرداد 1399 16:05

21.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز توکار گاز "1/2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 06 خرداد 1399 16:05

21.2

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز روکار"3/4 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 06 خرداد 1399 16:05

26.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز توکار گاز "3/4 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 06 خرداد 1399 16:05

26.7

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز روکار"1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 06 خرداد 1399 16:05

33.7

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز توکار گاز "1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 06 خرداد 1399 16:05

33.7

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز روکار"1/4 1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 06 خرداد 1399 16:05

42.2

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز توکار گاز "1/4 1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 06 خرداد 1399 16:05

42.2

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز روکار "1/2 1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 06 خرداد 1399 16:05

48.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز توکار گاز "1/2 1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 06 خرداد 1399 16:05

48.3

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز روکار"2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 06 خرداد 1399 16:05

60.3

حالت: 6 متری

3.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز توکار گاز "2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 06 خرداد 1399 16:05

60.3

حالت: 6 متری

3.9

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 26 دی 1398 13:01

20*20

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2*30*30 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 26 دی 1398 13:02

30*30

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2*40*40 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 26 دی 1398 13:02

40*40

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2*30*50 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 26 دی 1398 13:02

50*30

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2.5*40*60 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 26 دی 1398 13:02

60*40

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2.5*70*70 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 26 دی 1398 13:02

70*70

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2.5*40*80 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 26 دی 1398 13:02

80*40

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 3*90*90 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 26 دی 1398 13:02

90*90

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل ستونی 3*130*130 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 26 دی 1398 13:02

130*130

حالت: 12 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل ستونی 3.5*130*130 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 26 دی 1398 13:02

130*130

حالت: 12 متری

3.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل ستونی 3.2*130*130 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 02 ارديبهشت 1399 14:08

130*130

حالت: 12 متری

3.2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل ستونی 3.3*130*130 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 26 بهمن 1398 15:39

130*130

حالت: 12 متری

3.3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل ستونی 3.8*130*130 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 26 بهمن 1398 15:39

130*130

حالت: 12 متری

3.8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل ستونی 4*130*130 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 26 بهمن 1398 15:39

130*130

حالت: 12 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

پروفیل درب و پنجره

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 06 خرداد 1399 16:05

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 06 خرداد 1399 16:05

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 06 خرداد 1399 16:05

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...