28 28 28 36 031

امروز سه شنبه 29 اسفند 1396

انواع کارخانجات تولید کننده میلگرد

,

لیست کارخانه های ذوب آهن ایران

,

تولیدکنندگان میلگرد

,

تولید کنندگان فولاد در ایران

,

لیست کارخانه های تولید میلگرد در ایران

,

کارخانجات تولید میلگرد

شرکت تولیدی صنعتی کچو

شرکت تولیدی صنعتی کچو 

پروفیل صنعتی و ساختمانی

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

20*20

2

کارخانه

3,010 تومان ( 0 تومان )
پروفیل 2*30*30 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

30*30

2

کارخانه

2,990 تومان ( 0 تومان )
پروفیل 2*40*40 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

40*40

2

کارخانه

2,990 تومان ( 0 تومان )
پروفیل 2*30*50 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

50*30

2

کارخانه

2,990 تومان ( 0 تومان )
پروفیل 2.5*40*60 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

60*40

2.5

کارخانه

2,950 تومان ( 0 تومان )
پروفیل 2.5*70*70 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

70*70

2.5

کارخانه

2,950 تومان ( 0 تومان )
پروفیل 2.5*40*80 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

80*40

2.5

کارخانه

2,950 تومان ( 0 تومان )
پروفیل 3*90*90 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

90*90

3

کارخانه

2,950 تومان ( 0 تومان )
پروفیل ستونی 3*130*130 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

130*130

3

کارخانه

2,890 تومان ( 0 تومان )
پروفیل ستونی 3.5*130*130 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

130*130

3.5

کارخانه

2,890 تومان ( 0 تومان )
پروفیل ستونی 3.2*130*130 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

130*130

3.2

کارخانه

2,890 تومان ( 0 تومان )
پروفیل ستونی 3.3*130*130 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

130*130

3.3

کارخانه

2,890 تومان ( 0 تومان )
پروفیل ستونی 3.8*130*130 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

130*130

3.8

کارخانه

2,890 تومان ( 0 تومان )
پروفیل ستونی 4*130*130 تولید صنعتی کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

130*130

4

کارخانه

2,890 تومان ( 0 تومان )

پروفیل درب و پنجره

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

فابریک

2

کارخانه

2,990 تومان ( 0 تومان )
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

فابریک

2

کارخانه

2,990 تومان ( 0 تومان )
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

فابریک

2

کارخانه

2,990 تومان ( 0 تومان )

لوله داربستی

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

48.3

2

کارخانه

3,010 تومان ( 0 تومان )
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

48.3

2.5

کارخانه

2,960 تومان ( 0 تومان )

لوله صنعتی و ساختمانی

نام کالا قيمت
لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

21.2

2

کارخانه

3,010 تومان ( 0 تومان )
لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

26.7

2

کارخانه

3,010 تومان ( 0 تومان )
لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

33.7

2.5

کارخانه

2,960 تومان ( 0 تومان )
لوله صنعتی"1/4 1 ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

42.2

2.5

کارخانه

2,960 تومان ( 0 تومان )
لوله صنعتی"1/2 1 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

48.3

3

کارخانه

2,960 تومان ( 0 تومان )
لوله صنعتی"2 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

60.3

3

کارخانه

2,960 تومان ( 0 تومان )
لوله صنعتی"3 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

88.9

3

کارخانه

2,960 تومان ( 0 تومان )
لوله صنعتی"4 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

114.3

3

کارخانه

2,960 تومان ( 0 تومان )

لوله گاز رسانی

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

21.2

2.5

کارخانه

3,250 تومان ( 0 تومان )
لوله گاز مانیس گاز "1/2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

21.2

2.8

کارخانه

3,320 تومان ( 0 تومان )
لوله گاز خانگی "3/4 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

26.7

2.5

کارخانه

3,250 تومان ( 0 تومان )
لوله گاز مانیس گاز "3/4 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

26.7

2.8

کارخانه

3,320 تومان ( 0 تومان )
لوله گاز خانگی "1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

33.7

3

کارخانه

3,220 تومان ( 0 تومان )
لوله گاز مانیس گاز "1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

33.7

3.4

کارخانه

3,300 تومان ( 0 تومان )
لوله گاز خانگی "1/4 1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

42.2

3

کارخانه

3,220 تومان ( 0 تومان )
لوله گاز مانیس گاز "1/4 1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

42.2

3.4

کارخانه

3,300 تومان ( 0 تومان )
لوله گاز خانگی "1/2 1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

48.3

3

کارخانه

3,220 تومان ( 0 تومان )
لوله گاز مانیس گاز "1/2 1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

48.3

3.4

کارخانه

3,300 تومان ( 0 تومان )
لوله گاز خانگی "2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

60.3

3.5

کارخانه

3,220 تومان ( 0 تومان )
لوله گاز مانیس گاز "2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 23 اسفند 1396 10:36

60.3

3.9

کارخانه

3,300 تومان ( 0 تومان )

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...