فولاد مبارکه اصفهان

همه محصولات فولاد مبارکه اصفهان

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
ورق روغنی 0.5رول 1250فولاد مبارکه اصفهان
بروزرسانی: 11 بهمن 1401 15:20

0.5

1250

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

44,900 تومان 44,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق روغنی 0.6 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان
بروزرسانی: 11 بهمن 1401 15:20

0.6

1000

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

43,700 تومان 13,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق روغنی 0.6 رول 1250فولاد مبارکه اصفهان
بروزرسانی: 11 بهمن 1401 15:20

0.6

1250

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

43,700 تومان 13,600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق روغنی 0.7رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان
بروزرسانی: 11 بهمن 1401 15:20

0.7

1250

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

43,200 تومان 13,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق روغنی 0.8 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان
بروزرسانی: 11 بهمن 1401 15:20

0.8

1250

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

42,400 تومان 12,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق روغنی 0.9رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان
بروزرسانی: 11 بهمن 1401 15:19

0.9

1250

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق روغنی 1 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان
بروزرسانی: 11 بهمن 1401 15:20

1

1000

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

43,490 تومان 13,590 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق روغنی 1 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان
بروزرسانی: 11 بهمن 1401 15:20

1

1250

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

43,300 تومان 13,600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق روغنی 1.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان
بروزرسانی: 11 بهمن 1401 15:20

1.5

1250

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

43,600 تومان 14,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد مبارکه
بروزرسانی: 04 دی 1401 16:06

2

1000

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد مبارکه
بروزرسانی: 03 بهمن 1401 16:56

2

1250

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

31,300 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد مبارکه
بروزرسانی: 03 بهمن 1401 16:56

2.5

1250

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

31,300 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد مبارکه
بروزرسانی: 03 بهمن 1401 16:55

3

1500

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

31,300 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 3 فابریک 1500 فولاد مبارکه
بروزرسانی: 24 دی 1401 15:40

3

1500

حالت: فابریک

ST37

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد مبارکه
بروزرسانی: 03 بهمن 1401 16:55

4

1500

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

31,300 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 4 فابریک 1500 فولاد مبارکه
بروزرسانی: 27 آذر 1401 14:12

4

1500

حالت: فابریک

ST37

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد مبارکه
بروزرسانی: 03 بهمن 1401 16:56

5

1500

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

31,300 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 5 فابریک 1500 فولاد مبارکه
بروزرسانی: 23 آبان 1401 14:27

5

1500

حالت: فابریک

ST37

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد مبارکه
بروزرسانی: 03 بهمن 1401 16:56

6

1500

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

31,300 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 6 فابریک 1500 فولاد مبارکه
بروزرسانی: 14 دی 1401 16:13

6

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد مبارکه
بروزرسانی: 03 بهمن 1401 16:56

8

1500

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

31,300 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 8 فابریک 1500 فولاد مبارکه
بروزرسانی: 14 دی 1401 16:14

8

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه
بروزرسانی: 03 بهمن 1401 16:55

10

1500

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

31,300 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد مبارکه
بروزرسانی: 13 آذر 1401 13:19

10

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه
بروزرسانی: 03 بهمن 1401 16:56

12

1500

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

31,500 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد مبارکه
بروزرسانی: 14 دی 1401 16:15

12

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه
بروزرسانی: 03 بهمن 1401 16:55

15

1500

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

31,500 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد مبارکه
بروزرسانی: 13 آذر 1401 13:19

15

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 مبارکه
بروزرسانی: 08 بهمن 1401 14:48

0.5

1250

حالت: رول

3000

انبار اصفهان

56,470 تومان 2,200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 مبارکه
بروزرسانی: 08 بهمن 1401 14:48

0.5

1250

حالت: رول

9016

انبار اصفهان

56,470 تومان 2,200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی نارنجی 0.5 رول 1250 مبارکه
بروزرسانی: 08 بهمن 1401 14:48

0.5

1250

حالت: رول

2004

انبار اصفهان

56,470 تومان 2,200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی پرتقالی 0.5 رول 1250 مبارکه
بروزرسانی: 08 بهمن 1401 14:48

0.5

1250

حالت: رول

1028

انبار اصفهان

56,470 تومان 2,200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی قهوه ای 0.5 رول 1250 مبارکه
بروزرسانی: 14 دی 1401 16:21

0.5

1250

حالت: رول

8004

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق رنگی آبی 0.5 رول 1250 مبارکه
بروزرسانی: 08 بهمن 1401 14:48

0.5

1250

حالت: رول

5017

انبار اصفهان

56,470 تومان 2,200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان
بروزرسانی: 05 بهمن 1401 15:55

0.5

1250

حالت: رول

ST22

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان
بروزرسانی: 05 بهمن 1401 15:55

0.5

1000

حالت: رول

ST22

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان
بروزرسانی: 19 دی 1401 15:23

0.6

1000

حالت: رول

ST22

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان
بروزرسانی: 19 دی 1401 15:23

0.6

1250

حالت: رول

ST22

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
ورق روغنی 0.5 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان
بروزرسانی: 11 بهمن 1401 15:20

0.5

1000

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

45,100 تومان 14,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق روغنی 0.5رول 1250فولاد مبارکه اصفهان
بروزرسانی: 11 بهمن 1401 15:20

0.5

1250

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

44,900 تومان 44,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق روغنی 0.6 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان
بروزرسانی: 11 بهمن 1401 15:20

0.6

1000

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

43,700 تومان 13,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق روغنی 0.6 رول 1250فولاد مبارکه اصفهان
بروزرسانی: 11 بهمن 1401 15:20

0.6

1250

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

43,700 تومان 13,600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق روغنی 0.7 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان
بروزرسانی: 11 بهمن 1401 15:20

0.7

1000

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

43,200 تومان 13,200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق روغنی 0.7رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان
بروزرسانی: 11 بهمن 1401 15:20

0.7

1250

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

43,200 تومان 13,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق روغنی 0.8رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان
بروزرسانی: 11 بهمن 1401 15:20

0.8

1000

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

42,400 تومان 12,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق روغنی 0.8 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان
بروزرسانی: 11 بهمن 1401 15:20

0.8

1250

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

42,400 تومان 12,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق روغنی 0.9رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان
بروزرسانی: 11 بهمن 1401 15:20

0.9

1000

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

42,500 تومان 12,600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق روغنی 0.9رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان
بروزرسانی: 11 بهمن 1401 15:19

0.9

1250

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق روغنی 1 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان
بروزرسانی: 11 بهمن 1401 15:20

1

1000

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

43,490 تومان 13,590 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق روغنی 1 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان
بروزرسانی: 11 بهمن 1401 15:20

1

1250

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

43,300 تومان 13,600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق روغنی 1.25 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان
بروزرسانی: 11 بهمن 1401 15:20

1.25

1250

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

43,200 تومان 43,200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق روغنی 1.25 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان
بروزرسانی: 11 بهمن 1401 15:20

1.25

1000

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

43,100 تومان 43,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق روغنی 1.5 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان
بروزرسانی: 11 بهمن 1401 15:20

1.5

1000

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

43,250 تومان 13,050 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق روغنی 1.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان
بروزرسانی: 11 بهمن 1401 15:20

1.5

1250

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

43,600 تومان 14,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نتایج 1 تا 45 از کل 45 نتیجه

شركت فولاد مبارکه اصفهان

نوع فعالیت: تولیدی 
مدیر عامل: بهرام سبحانی 
رییس هیات مدیره: محمدعلی یزدانجو 
تاریخ تاسیس: 1372 
ناریخ عضویت: 1380 
محصولات: انواع محصولات فولادي تخت گرم و سرد نورديده، قلع اندود و گالوانيزه 
مشخصات محصول: انواع محصولات فولادي تخت گرم و سرد نورديده، قلع اندود و گالوانيزه 
ظرفیت تولید: 6.2 ميليون تن در سال 
طرح های توسعه: انواع محصولات فولادي تخت گرم و سرد نورديده، قلع اندود و گالوانيزه 
نشانی کارخانه: اصفهان- 15 كيلومتري جنوب غربي مباركه - صندوق پستي 161-84815 

کارخانه فولاد مبارکه اصفهان یکی از بزرگ‌ ترین واحد صنعتی در ایران و بزرگترین مجتمع تولید فولاد در کشور است. مجتمع فولاد مبارکه اصفهان از شرکت‌های پیشرو ایرانی است که در زمینه تولید انواع ورق‌ فولادی فعالیت‌ می‌نماید. فروشگاه اینترنتی آهن پخش به عرضه و پخش محصولات فولاد مبارکه پرداخته است و شما در این سایت به راحتی می توانید قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه, قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه, انواع قیمت ورق سیاه اصفهان را مشاهده و سفارش دهید.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

شرکت فولاد مبارکه یکی از کارخانه های بزرگ تولید فولاد کشور است در سال 1371 در شهر زرین شهر در فاصله 75 کیلومتری مبارکه واقع در جنوب غربی اصفهان احداث شد. این کارخانه دارای انواع خط تولید فولاد می باشد و بزرگ ترین خط تولید ورق فولادی کشور را دارد. در حال حاضر شرکت فولاد مبارکه اصفهان مواد اولیه بیش از 3000 کارخانه داخلی را تامین می کند که هر کدام چرخ اقتصاد کشور را به نحوی به گردش در آورده اند. فولاد مبارکه اصفهان یکی از شرکت های کارآمد برای صادرات انواع فولاد به کشورهای همسایه و همچنین کشور های اروپایی می باشد که موجب ارز آوری مستقیم به کشور شده است. شرکت فولاد مبارکه اصفهان توانسته برای 13000 نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کند. ورق سیاه تولیدی در کارخانه فولاد از طریق نورد گرم تولید می شود و میزان کربن آن بسیار پایین است.

ورق st37 اصفهان

قیمت ورق st37 اصفهان بر اساس نوع کارخانه سازنده و ضخامت و سایزی که این ورق ها دارند، تعیین می شود و برحسب کیلوگرم به فروش می رسد. یکی از عواملی که در قیمت این ورق تاثیر گذاشته است، نوسانات ارزی بوده است که در سال های اخیر اتفاق افتاده است. قیمت جهانی فولاد عامل مهم دیگر است که به روابط کشورهای تولید کننده آهن و سیاست های اخذ شده در این زمینه وابسته است. به دلیل اینکه استانداردی که در تولید این ورق به کار برده می شود و موجب شده این نوع ورق در صنعت کاربرد زیادی داشته باشد، میزان عرضه و تقاضا در بازار نیز علاوه بر قیمت مواد اولیه و قیمت ها در بورس می تواند در روند تغییرات قیمت ورق st37 اصفهان موثر باشد. همچنین از عوامل دیگری که در قیمت این ورق تاثیر می گذارد، تنوع ورق های تولیدی کارخانجات داخلی و خارجی و جو رقابتی بازار در این شهر می باشد.

مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

برای تولید ورق سیاه ابتدا باید تختال که فولادی مکعبی با ضخامت 230 میلیمتر با عرض 1.25 متر و طول 12 متر است را در کوره پیش گرم با دمای بسیار بالا قرار داد. پس از خروج بر روی تختال لایه ای به نام اکسید تشکیل میشود که از روش پوسته شویی آن اکسید را از بین می برند. بعد از پوسته شویی عملیات نورد خشن بر روی آن انجام می شود. در مرحله آخر از بین غلتک ها می گذرد تا به ابعادی که مد نظر است برسد. اصولا از ورق سیاه برای تولید خودرو، محصولات نظامی و صنایع سنگین استفاده می شود ابعاد این محصول در دو حالت رول و فابریک قابل بررسی می باشد که سایز آن از 2000x1000 تا 6000x2000 می باشد. تفاوت ورق سیاه با ورق روغنی در چیست؟ کالاهایی که از طریق نورد گرم تولید شود ورق سیاه می گویند و کالاهایی که از طریق نورد سرد تولید می شود ورق روغنی می گویند. میزان کیفیت در هر دو نورد تقریبا برابر است. نورد کاری یعنی عبور دادن فلز از غلتک های مختلف که ویژگی های خاصی را می تواند به فلز اضافه کرد مانند افزایش کشش، استحکام و مقاومت. عملیات نورد سرد بین دمای 20 تا 200 درجه انجام می شود که با فشار بسیار زیاد از بین غلتک ها عبور داده می شود تا مقاومت آن بالا می رود و میزان ضخامت آن کاهش یابد. برای دریافت قیمت رول ورق می توانید از صفحه کارخانه فولاد مبارکه اصفهان در سایت آهن پخش اقدام کنید. تمامی قیمت هایی که برای محصولاتی که در دسته ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان قرار دارند به روز می باشند. هر گونه سوال در رابطه با ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان دارید می توانید با کارشناسان آهن پخش در میان بگذارید، در حال حاضر کارشناسان ما آماده هستند تا مشاوره رایگان در خصوص خرید ورق به مشتریان عزیز ارائه دهند.

سوالات متداول ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان در سایت آهن پخش به روز است؟
بله، قیمت تمامی محصولات از جمله قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان به روز است و قیمت ها به صورت لحظه ای در این سایت بروزرسانی می گردد.
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان در آهن پخش به قیمت درب کارخانه است؟
بله، ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان به صورت مستقیم از فولاد مبارکه اصفهان ارسال می گردد و به قیمت درب کارخانه است.
فروش ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان در آهن پخش به چه صورت انجام می شود؟
ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان به صورت شیت و رول به فروش می رسد.
چگونه می توانیم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان را سفارش دهیم؟
شما عزیزان می توانید از طریق سایت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان مورد نظر خود را انتخاب کرده و سفارش دهید.