شرکت نورد و لوله خاورمیانه

شرکت نورد و لوله خاورمیانه

در تاريخ 01/06/1383 در اروميه به ثبت رسيده و جهت احداث و بهره برداری از توليد لوله های مانسمان و

لوله اسپیرال خاورمیانه

در زميني به مساحت 320000 متر مربع مي باشد. لیست قیمت محصولات 

کارخانه نورد لوله خاورمیانه

را به صورت آنلاین در

فروشگاه آهن پخش

مشاهده کنید.