28 28 28 36 031

امروز سه شنبه 29 اسفند 1396

انواع کارخانجات تولید کننده میلگرد

,

لیست کارخانه های ذوب آهن ایران

,

تولیدکنندگان میلگرد

,

تولید کنندگان فولاد در ایران

,

لیست کارخانه های تولید میلگرد در ایران

,

کارخانجات تولید میلگرد

شرکت کارخانجات نورد لوله یاران

تولید کننده پروفیل

پروفیل صنعتی و ساختمانی

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*40 نورد لوله یاران بروزرسانی: 26 اسفند 1396 11:36

40*40

2

کارخانه

3,100 تومان ( 120 تومان )
پروفیل 2.5*40*80 نورد لوله یاران بروزرسانی: 26 اسفند 1396 11:36

80*40

2.5

کارخانه

3,050 تومان ( 80 تومان )
پروفیل 3*90*90 نورد لوله یاران بروزرسانی: 26 اسفند 1396 11:36

90*90

3

کارخانه

3,050 تومان ( 80 تومان )
پروفیل 4*100*100 نورد لوله یاران بروزرسانی: 26 اسفند 1396 11:36

100*100

4

کارخانه

3,050 تومان ( 80 تومان )

لوله داربستی

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 یاران بروزرسانی: 26 اسفند 1396 11:36

48.3

2

کارخانه

3,100 تومان ( 110 تومان )
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 یاران بروزرسانی: 26 اسفند 1396 11:36

48.3

2.5

کارخانه

3,050 تومان ( 70 تومان )

لوله صنعتی و ساختمانی

نام کالا قيمت
لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 نورد لوله یاران بروزرسانی: 26 اسفند 1396 11:36

21.2

2

کارخانه

3,100 تومان ( 110 تومان )
لوله صنعتی "3/4 ضخامت 2 نورد لوله یاران بروزرسانی: 26 اسفند 1396 11:36

26.7

2

کارخانه

3,100 تومان ( 110 تومان )
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 نورد لوله یاران بروزرسانی: 26 اسفند 1396 11:36

33.7

2.5

کارخانه

3,050 تومان ( 70 تومان )
لوله صنعتی "2 ضخامت 3 نورد لوله یاران بروزرسانی: 26 اسفند 1396 11:36

60.3

3

کارخانه

3,050 تومان ( 70 تومان )
لوله صنعتی "3 ضخامت 3 نورد لوله یاران بروزرسانی: 26 اسفند 1396 11:36

88.9

3

کارخانه

3,050 تومان ( 70 تومان )
لوله صنعتی "4 ضخامت 4 نورد و لوله یاران بروزرسانی: 26 اسفند 1396 11:36

114.3

4

کارخانه

3,050 تومان ( 70 تومان )

لوله گاز رسانی

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 نورد و لوله یاران بروزرسانی: 26 اسفند 1396 11:36

21.2

2.5

کارخانه

3,180 تومان ( 0 تومان )
لوله گاز خانگی "3/4 نورد و لوله یاران بروزرسانی: 26 اسفند 1396 11:36

26.7

2.5

کارخانه

3,180 تومان ( 0 تومان )
لوله گاز خانگی "1 نورد لوله یاران بروزرسانی: 26 اسفند 1396 11:36

33.7

3

کارخانه

3,150 تومان ( 0 تومان )
لوله گاز خانگی "1/4 1 نورد لوله یاران بروزرسانی: 26 اسفند 1396 11:36

42.2

3

کارخانه

3,150 تومان ( 0 تومان )
لوله گاز خانگی "1/2 1 نورد و لوله یاران بروزرسانی: 26 اسفند 1396 11:36

48.3

3

کارخانه

3,150 تومان ( 0 تومان )
لوله گاز خانگی "2 نورد و لوله یاران بروزرسانی: 26 اسفند 1396 11:36

60.3

3.5

کارخانه

3,150 تومان ( 0 تومان )

لوله آبرسانی

نام کالا قيمت
لوله سیاه تست شده " 1/2 نورد و یاران بروزرسانی: 26 اسفند 1396 11:36

21.2

2

کارخانه

3,200 تومان ( 0 تومان )
لوله سیاه تست شده " 3/4 نورد و لوله یاران بروزرسانی: 26 اسفند 1396 11:36

26.7

2

کارخانه

3,200 تومان ( 0 تومان )
لوله سیاه تست شده " 1 نورد و لوله یاران بروزرسانی: 26 اسفند 1396 11:36

33.7

2.5

کارخانه

3,150 تومان ( 0 تومان )
لوله سیاه تست شده " 2 نورد و لوله یاران بروزرسانی: 26 اسفند 1396 11:36

60.3

2.5

کارخانه

3,150 تومان ( 0 تومان )
لوله سیاه تست شده " 3 نورد و لوله یاران بروزرسانی: 26 اسفند 1396 11:36

88.9

3

کارخانه

3,150 تومان ( 0 تومان )
لوله سیاه تست شده " 4 نورد و لوله یاران بروزرسانی: 26 اسفند 1396 11:36

114.3

3

کارخانه

3,150 تومان ( 0 تومان )

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...