28 28 28 36 031

امروز دوشنبه 2 مهر 1397

انواع کارخانجات تولید کننده میلگرد

,

لیست کارخانه های ذوب آهن ایران

,

تولیدکنندگان میلگرد

,

تولید کنندگان فولاد در ایران

,

لیست کارخانه های تولید میلگرد در ایران

,

کارخانجات تولید میلگرد

شرکت لوله و پروفیل سپنتا

شرکت لوله و پروفیل سپنتا

تولید کننده انواع

لوله و پروفیل سپنتا

در ایران می باشد. قیمت

لوله گالوانیزه سپنتا

,

لوله آب سپنتا

,

لوله گازی سپنتا

و لوله مبلی

کارخانه سپنتا

 را به صورت لحظه ای در سایت آهن پخش و در جداول زیر مشاهده کنید.

لوله گاز رسانی

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 سپنتا بروزرسانی: 25 شهریور 1397 13:18

21.2

2.5

کارخانه

5,550 تومان ( 350 تومان )
لوله مانیس گاز "1/2 سپنتا بروزرسانی: 25 شهریور 1397 13:18

21.2

2.8

کارخانه

5,550 تومان ( 350 تومان )
لوله گاز خانگی "3/4 سپنتا بروزرسانی: 25 شهریور 1397 13:18

26.7

2.5

کارخانه

5,550 تومان ( 350 تومان )
لوله مانیس گاز "3/4 سپنتا بروزرسانی: 25 شهریور 1397 13:18

26.7

2.8

کارخانه

5,550 تومان ( 350 تومان )
لوله گاز خانگی "1 سپنتا بروزرسانی: 25 شهریور 1397 13:19

33.7

3

کارخانه

5,500 تومان ( 350 تومان )
لوله مانیس گاز "1 سپنتا بروزرسانی: 17 شهریور 1397 16:24

33.7

3.4

کارخانه

5,150 تومان ( 0 تومان )
لوله گاز خانگی "1/4 1 سپنتا بروزرسانی: 25 شهریور 1397 13:19

42.2

3

کارخانه

5,500 تومان ( 350 تومان )
لوله مانیس گاز " 1/4 1 سپنتا بروزرسانی: 17 شهریور 1397 16:24

42.2

3.4

کارخانه

5,150 تومان ( 0 تومان )
لوله گاز خانگی "1/2 1 سپنتا بروزرسانی: 17 شهریور 1397 16:24

48.3

3

کارخانه

5,150 تومان ( 430 تومان )
لوله مانیس گاز " 1/2 1 سپنتا بروزرسانی: 17 شهریور 1397 16:24

48.3

3.4

کارخانه

5,150 تومان ( 0 تومان )
لوله گاز خانگی "2 سپنتا بروزرسانی: 17 شهریور 1397 16:24

60.3

3.5

کارخانه

5,150 تومان ( 430 تومان )
لوله مانیس گاز " 2 سپنتا بروزرسانی: 17 شهریور 1397 16:24

60.3

3.9

کارخانه

5,150 تومان ( 0 تومان )

لوله آبرسانی

نام کالا قيمت
لوله آبرسانی "1/2 ضخامت 2 سپنتا بروزرسانی: 18 شهریور 1397 13:11

21.2

2

کارخانه

5,550 تومان ( 990 تومان )
لوله آبرسانی "3/4 ضخامت 2 سپنتا بروزرسانی: 18 شهریور 1397 13:11

26.7

2

کارخانه

5,550 تومان ( 990 تومان )
لوله آبرسانی "1 ضخامت 2.5 سپنتا بروزرسانی: 18 شهریور 1397 13:13

33.7

2.5

کارخانه

5,550 تومان ( 990 تومان )
لوله آبرسانی "1/4 1 ضخامت 2.5 سپنتا بروزرسانی: 18 شهریور 1397 13:13

42.2

2.5

کارخانه

5,550 تومان ( 990 تومان )
لوله آبرسانی "1/2 1 ضخامت 2.5 سپنتا بروزرسانی: 18 شهریور 1397 13:14

48.3

2.5

کارخانه

5,550 تومان ( 990 تومان )
لوله آبرسانی "2 ضخامت 2.5 سپنتا بروزرسانی: 18 شهریور 1397 13:14

60.3

2.5

کارخانه

5,550 تومان ( 720 تومان )
لوله آبرسانی "1/2 2 ضخامت 3.5 سپنتا بروزرسانی: 25 شهریور 1397 13:13

76

3.5

کارخانه

5,500 تومان ( 0 تومان )
لوله آبرسانی "3 ضخامت 3.5 سپنتا بروزرسانی: 25 شهریور 1397 13:13

88.9

3.5

کارخانه

5,500 تومان ( 0 تومان )
لوله آبرسانی "4 ضخامت 3.5 سپنتا بروزرسانی: 25 شهریور 1397 13:13

114.3

3.5

کارخانه

5,500 تومان ( 0 تومان )
لوله آبرسانی "5 ضخامت 4 سپنتا بروزرسانی: 25 شهریور 1397 13:13

141.3

4

کارخانه

5,500 تومان ( 0 تومان )
لوله آبرسانی "6 ضخامت 4 سپنتا بروزرسانی: 25 شهریور 1397 13:13

168.3

4

کارخانه

5,500 تومان ( 0 تومان )

لوله گالوانیزه

نام کالا قيمت
لوله گالوانیزه "1/2 ضخامت 2 سپنتا بروزرسانی: 25 شهریور 1397 13:11

21.2

2

کارخانه

8,105 تومان ( 0 تومان )
لوله گالوانیزه "3/4 ضخامت 2 سپنتا بروزرسانی: 25 شهریور 1397 13:11

26.7

2

کارخانه

8,105 تومان ( 0 تومان )
لوله گالوانیزه "1 ضخامت 2.5 سپنتا بروزرسانی: 25 شهریور 1397 13:11

33.7

2.5

کارخانه

8,010 تومان ( 0 تومان )
لوله گالوانیزه "1/4 1 ضخامت 2.5 سپنتا بروزرسانی: 25 شهریور 1397 13:11

42.2

2.5

کارخانه

8,010 تومان ( 0 تومان )
لوله گالوانیزه "1/2 1 ضخامت 3 سپنتا بروزرسانی: 25 شهریور 1397 13:11

48.3

3

کارخانه

8,010 تومان ( 0 تومان )
لوله گالوانیزه "2 ضخامت 3 سپنتا بروزرسانی: 25 شهریور 1397 13:11

60.3

3

کارخانه

8,010 تومان ( 0 تومان )
لوله گالوانیزه "3 ضخامت 3 سپنتا بروزرسانی: 25 شهریور 1397 13:11

88.9

3

کارخانه

8,010 تومان ( 0 تومان )
لوله گالوانیزه "4 ضخامت 3.5 سپنتا بروزرسانی: 25 شهریور 1397 13:11

114.3

3.5

کارخانه

7,870 تومان ( 0 تومان )

لوله مبلی

نام کالا قيمت
لوله مبلی 13 ضخامت 1 سپنتا بروزرسانی: 25 شهریور 1397 13:21

13

1

کارخانه

7,350 تومان ( 445 تومان )
لوله مبلی 16 ضخامت 1 سپنتا بروزرسانی: 25 شهریور 1397 13:21

16

1

کارخانه

7,240 تومان ( 435 تومان )
لوله مبلی 18 ضخامت 1 سپنتا بروزرسانی: 25 شهریور 1397 13:21

18

1

کارخانه

7,240 تومان ( 435 تومان )
لوله مبلی 20 ضخامت 1 سپنتا بروزرسانی: 25 شهریور 1397 13:21

20

1

کارخانه

7,240 تومان ( 435 تومان )
لوله مبلی 25 ضخامت 1 سپنتا بروزرسانی: 25 شهریور 1397 13:21

25

1

کارخانه

7,240 تومان ( 435 تومان )
لوله مبلی 28 ضخامت 1 سپنتا بروزرسانی: 25 شهریور 1397 13:21

28

1

کارخانه

7,240 تومان ( 435 تومان )

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...