28 28 28 36 031

امروز سه شنبه 27 آذر 1397

انواع کارخانجات تولید کننده میلگرد

,

لیست کارخانه های ذوب آهن ایران

,

تولیدکنندگان میلگرد

,

تولید کنندگان فولاد در ایران

,

لیست کارخانه های تولید میلگرد در ایران

,

کارخانجات تولید میلگرد

شرکت لوله و پروفیل سپنتا

شرکت لوله و پروفیل سپنتا

تولید کننده انواع

لوله و پروفیل سپنتا

در ایران می باشد. قیمت

لوله گالوانیزه سپنتا

,

لوله آب سپنتا

,

لوله گازی سپنتا

و لوله مبلی

کارخانه سپنتا

 را به صورت لحظه ای در سایت آهن پخش و در جداول زیر مشاهده کنید.

لوله گاز رسانی

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 سپنتا بروزرسانی: 27 آذر 1397 16:00

21.2

2.5

کارخانه

6,460 تومان ( 0 تومان )
لوله مانیس گاز "1/2 سپنتا بروزرسانی: 11 آذر 1397 09:40

21.2

2.8

کارخانه

تماس بگیرید
لوله گاز خانگی "3/4 سپنتا بروزرسانی: 27 آذر 1397 16:00

26.7

2.5

کارخانه

6,460 تومان ( 0 تومان )
لوله مانیس گاز "3/4 سپنتا بروزرسانی: 11 آذر 1397 09:40

26.7

2.8

کارخانه

تماس بگیرید
لوله گاز خانگی "1 سپنتا بروزرسانی: 27 آذر 1397 16:00

33.7

3

کارخانه

6,400 تومان ( 0 تومان )
لوله مانیس گاز "1 سپنتا بروزرسانی: 12 آذر 1397 16:13

33.7

3.4

کارخانه

6,400 تومان ( 0 تومان )
لوله گاز خانگی "1/4 1 سپنتا بروزرسانی: 27 آذر 1397 16:00

42.2

3

کارخانه

6,400 تومان ( 0 تومان )
لوله مانیس گاز " 1/4 1 سپنتا بروزرسانی: 12 آذر 1397 16:13

42.2

3.4

کارخانه

6,400 تومان ( 0 تومان )
لوله گاز خانگی "1/2 1 سپنتا بروزرسانی: 27 آذر 1397 16:00

48.3

3

کارخانه

6,400 تومان ( 0 تومان )
لوله مانیس گاز " 1/2 1 سپنتا بروزرسانی: 12 آذر 1397 16:13

48.3

3.4

کارخانه

6,440 تومان ( 0 تومان )
لوله گاز خانگی "2 سپنتا بروزرسانی: 27 آذر 1397 16:00

60.3

3.5

کارخانه

6,400 تومان ( 0 تومان )
لوله مانیس گاز " 2 سپنتا بروزرسانی: 12 آذر 1397 16:13

60.3

3.9

کارخانه

6,060 تومان ( 0 تومان )

لوله آبرسانی

نام کالا قيمت
لوله آبرسانی "1/2 ضخامت 2 سپنتا بروزرسانی: 27 آذر 1397 16:04

21.2

2

کارخانه

6,450 تومان ( 0 تومان )
لوله آبرسانی "3/4 ضخامت 2 سپنتا بروزرسانی: 27 آذر 1397 16:04

26.7

2

کارخانه

6,450 تومان ( 0 تومان )
لوله آبرسانی "1 ضخامت 2.5 سپنتا بروزرسانی: 27 آذر 1397 16:04

33.7

2.5

کارخانه

6,450 تومان ( 0 تومان )
لوله آبرسانی "1/4 1 ضخامت 2.5 سپنتا بروزرسانی: 27 آذر 1397 16:04

42.2

2.5

کارخانه

6,450 تومان ( 0 تومان )
لوله آبرسانی "1/2 1 ضخامت 2.5 سپنتا بروزرسانی: 27 آذر 1397 16:04

48.3

2.5

کارخانه

6,450 تومان ( 0 تومان )
لوله آبرسانی "2 ضخامت 2.5 سپنتا بروزرسانی: 27 آذر 1397 16:04

60.3

2.5

کارخانه

6,450 تومان ( 0 تومان )
لوله آبرسانی "1/2 2 ضخامت 3.5 سپنتا بروزرسانی: 27 آذر 1397 16:04

76

3.5

کارخانه

6,050 تومان ( 0 تومان )
لوله آبرسانی "3 ضخامت 3.5 سپنتا بروزرسانی: 27 آذر 1397 16:04

88.9

3.5

کارخانه

6,050 تومان ( 0 تومان )
لوله آبرسانی "4 ضخامت 3.5 سپنتا بروزرسانی: 27 آذر 1397 16:04

114.3

3.5

کارخانه

6,050 تومان ( 0 تومان )
لوله آبرسانی "5 ضخامت 4 سپنتا بروزرسانی: 27 آذر 1397 16:04

141.3

4

کارخانه

6,050 تومان ( 0 تومان )
لوله آبرسانی "6 ضخامت 4 سپنتا بروزرسانی: 27 آذر 1397 16:04

168.3

4

کارخانه

6,050 تومان ( 0 تومان )

لوله گالوانیزه

نام کالا قيمت
لوله گالوانیزه "1/2 ضخامت 2 سپنتا بروزرسانی: 27 آذر 1397 16:04

21.2

2

کارخانه

8,910 تومان ( 0 تومان )
لوله گالوانیزه "3/4 ضخامت 2 سپنتا بروزرسانی: 27 آذر 1397 16:04

26.7

2

کارخانه

8,910 تومان ( 0 تومان )
لوله گالوانیزه "1 ضخامت 2.5 سپنتا بروزرسانی: 27 آذر 1397 16:04

33.7

2.5

کارخانه

8,640 تومان ( 0 تومان )
لوله گالوانیزه "1/4 1 ضخامت 2.5 سپنتا بروزرسانی: 27 آذر 1397 16:04

42.2

2.5

کارخانه

8,640 تومان ( 0 تومان )
لوله گالوانیزه "1/2 1 ضخامت 3 سپنتا بروزرسانی: 27 آذر 1397 16:04

48.3

3

کارخانه

8,270 تومان ( 0 تومان )
لوله گالوانیزه "2 ضخامت 3 سپنتا بروزرسانی: 27 آذر 1397 16:04

60.3

3

کارخانه

8,270 تومان ( 0 تومان )
لوله گالوانیزه "3 ضخامت 3 سپنتا بروزرسانی: 27 آذر 1397 16:04

88.9

3

کارخانه

8,270 تومان ( 0 تومان )
لوله گالوانیزه "4 ضخامت 3.5 سپنتا بروزرسانی: 27 آذر 1397 16:04

114.3

3.5

کارخانه

7,970 تومان ( 0 تومان )

لوله مبلی

نام کالا قيمت
لوله مبلی 13 ضخامت 1 سپنتا بروزرسانی: 27 آذر 1397 16:03

13

1

کارخانه

7,320 تومان ( 0 تومان )
لوله مبلی 16 ضخامت 1 سپنتا بروزرسانی: 27 آذر 1397 16:03

16

1

کارخانه

7,260 تومان ( 0 تومان )
لوله مبلی 18 ضخامت 1 سپنتا بروزرسانی: 27 آذر 1397 16:03

18

1

کارخانه

7,220 تومان ( 0 تومان )
لوله مبلی 20 ضخامت 1 سپنتا بروزرسانی: 27 آذر 1397 16:03

20

1

کارخانه

7,220 تومان ( 0 تومان )
لوله مبلی 25 ضخامت 1 سپنتا بروزرسانی: 27 آذر 1397 16:03

25

1

کارخانه

7,220 تومان ( 0 تومان )
لوله مبلی 28 ضخامت 1 سپنتا بروزرسانی: 27 آذر 1397 16:03

28

1

کارخانه

7,220 تومان ( 0 تومان )

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...