28 28 28 36 031

امروز دوشنبه 28 اسفند 1396

انواع کارخانجات تولید کننده میلگرد

,

لیست کارخانه های ذوب آهن ایران

,

تولیدکنندگان میلگرد

,

تولید کنندگان فولاد در ایران

,

لیست کارخانه های تولید میلگرد در ایران

,

کارخانجات تولید میلگرد

شرکت لوله و پروفیل سپنتا

لوله گاز رسانی

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

21.2

2.5

کارخانه

3,245 تومان ( 0 تومان )
لوله مانیس گاز "1/2 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:33

21.2

2.8

کارخانه

3,245 تومان ( 0 تومان )
لوله گاز خانگی "3/4 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

26.7

2.5

کارخانه

3,245 تومان ( 0 تومان )
لوله مانیس گاز "3/4 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:33

26.7

2.8

کارخانه

3,245 تومان ( 0 تومان )
لوله گاز خانگی "1 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

33.7

3

کارخانه

3,205 تومان ( 0 تومان )
لوله مانیس گاز "1 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:33

33.7

3.4

کارخانه

3,155 تومان ( 0 تومان )
لوله گاز خانگی "1/4 1 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

42.2

3

کارخانه

3,205 تومان ( 0 تومان )
لوله مانیس گاز " 1/4 1 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:33

42.2

3.4

کارخانه

3,155 تومان ( 0 تومان )
لوله گاز خانگی "1/2 1 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

48.3

3

کارخانه

3,205 تومان ( 0 تومان )
لوله مانیس گاز " 1/2 1 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:33

48.3

3.4

کارخانه

3,155 تومان ( 0 تومان )
لوله گاز خانگی "2 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

60.3

3.5

کارخانه

3,205 تومان ( 0 تومان )
لوله مانیس گاز " 2 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:33

60.3

3.9

کارخانه

3,155 تومان ( 0 تومان )

لوله آبرسانی

نام کالا قيمت
لوله آبرسانی "1/2 ضخامت 2 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:33

21.2

2

کارخانه

3,430 تومان ( 0 تومان )
لوله آبرسانی "3/4 ضخامت 2 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:33

26.7

2

کارخانه

3,430 تومان ( 0 تومان )
لوله آبرسانی "1 ضخامت 2.5 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:33

33.7

2.5

کارخانه

3,410 تومان ( 0 تومان )
لوله آبرسانی "1/4 1 ضخامت 2.5 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:33

42.2

2.5

کارخانه

3,410 تومان ( 0 تومان )
لوله آبرسانی "1/2 1 ضخامت 2.5 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:33

48.3

2.5

کارخانه

3,410 تومان ( 0 تومان )
لوله آبرسانی "2 ضخامت 2.5 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:33

60.3

2.5

کارخانه

3,410 تومان ( 0 تومان )
لوله آبرسانی "1/2 2 ضخامت 3.5 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

76

3.5

کارخانه

3,255 تومان ( 0 تومان )
لوله آبرسانی "3 ضخامت 3.5 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

88.9

3.5

کارخانه

3,255 تومان ( 0 تومان )
لوله آبرسانی "4 ضخامت 3.5 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

114.3

3.5

کارخانه

3,255 تومان ( 0 تومان )
لوله آبرسانی "5 ضخامت 4 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

141.3

4

کارخانه

3,255 تومان ( 0 تومان )
لوله آبرسانی "6 ضخامت 4 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

168.3

4

کارخانه

3,255 تومان ( 0 تومان )

لوله گالوانیزه

نام کالا قيمت
لوله گالوانیزه "1/2 ضخامت 2 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

21.2

2

کارخانه

4,920 تومان ( 0 تومان )
لوله گالوانیزه "3/4 ضخامت 2 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

26.7

2

کارخانه

4,920 تومان ( 0 تومان )
لوله گالوانیزه "1 ضخامت 2.5 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

33.7

2.5

کارخانه

4,920 تومان ( 0 تومان )
لوله گالوانیزه "1/4 1 ضخامت 2.5 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

42.2

2.5

کارخانه

4,920 تومان ( 0 تومان )
لوله گالوانیزه "1/2 1 ضخامت 3 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

48.3

3

کارخانه

4,715 تومان ( 0 تومان )
لوله گالوانیزه "2 ضخامت 3 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

60.3

3

کارخانه

4,715 تومان ( 0 تومان )
لوله گالوانیزه "3 ضخامت 3 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

88.9

3

کارخانه

4,715 تومان ( 0 تومان )
لوله گالوانیزه "4 ضخامت 3.5 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

114.3

3.5

کارخانه

4,610 تومان ( 0 تومان )

لوله مبلی

نام کالا قيمت
لوله مبلی 13 ضخامت 1 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:33

13

1

کارخانه

3,515 تومان ( 0 تومان )
لوله مبلی 16 ضخامت 1 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:33

16

1

کارخانه

3,495 تومان ( 0 تومان )
لوله مبلی 18 ضخامت 1 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:33

18

1

کارخانه

3,450 تومان ( 0 تومان )
لوله مبلی 20 ضخامت 1 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:33

20

1

کارخانه

3,450 تومان ( 0 تومان )
لوله مبلی 25 ضخامت 1 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:33

25

1

کارخانه

3,450 تومان ( 0 تومان )
لوله مبلی 28 ضخامت 1 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:33

28

1

کارخانه

3,450 تومان ( 0 تومان )

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...