28 28 28 36 031

امروز سه شنبه 29 اسفند 1396

انواع کارخانجات تولید کننده میلگرد

,

لیست کارخانه های ذوب آهن ایران

,

تولیدکنندگان میلگرد

,

تولید کنندگان فولاد در ایران

,

لیست کارخانه های تولید میلگرد در ایران

,

کارخانجات تولید میلگرد

شرکت لوله و قوطی اصفهان

پروفیل صنعتی و ساختمانی

نام کالا قيمت
پروفیل 2.5*20*30 لوله و قوطی اصفهان بروزرسانی: 26 اسفند 1396 10:55

30*20

2.5

کارخانه

2,950 تومان ( 0 تومان )

لوله داربستی

نام کالا قيمت
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.9 اصفهان بروزرسانی: 26 اسفند 1396 10:55

48.3

2.9

کارخانه

2,950 تومان ( 0 تومان )
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 3 اصفهان بروزرسانی: 26 اسفند 1396 10:55

48.3

3

کارخانه

2,950 تومان ( 0 تومان )
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 اصفهان بروزرسانی: 26 اسفند 1396 10:55

48.3

2.5

کارخانه

2,950 تومان ( 0 تومان )
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 اصفهان بروزرسانی: 26 اسفند 1396 10:55

48.3

2

کارخانه

2,950 تومان ( 0 تومان )
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 1.8 اصفهان بروزرسانی: 26 اسفند 1396 10:55

48.3

1.8

کارخانه

3,050 تومان ( 0 تومان )
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.3 اصفهان بروزرسانی: 26 اسفند 1396 10:55

48.3

2.3

کارخانه

2,970 تومان ( 0 تومان )
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.8 اصفهان بروزرسانی: 26 اسفند 1396 10:55

48.3

2.8

کارخانه

2,950 تومان ( 0 تومان )

لوله صنعتی و ساختمانی

نام کالا قيمت
لوله صنعتی "1 ضخامت 3 اصفهان بروزرسانی: 26 اسفند 1396 10:55

33.7

3

کارخانه

2,950 تومان ( 0 تومان )
لوله صنعتی "1 ضخامت 2 اصفهان بروزرسانی: 26 اسفند 1396 10:55

33.7

2

کارخانه

2,950 تومان ( 0 تومان )
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 اصفهان بروزرسانی: 26 اسفند 1396 10:55

33.7

2.5

کارخانه

2,950 تومان ( 0 تومان )
لوله صنعتی "2 ضخامت 1.8 اصفهان بروزرسانی: 26 اسفند 1396 10:55

60.3

1.8

کارخانه

3,050 تومان ( 0 تومان )
لوله صنعتی "2 ضخامت 2 اصفهان بروزرسانی: 26 اسفند 1396 10:55

60.3

2

کارخانه

2,950 تومان ( 0 تومان )
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.3 اصفهان بروزرسانی: 26 اسفند 1396 10:55

60.3

2.3

کارخانه

2,970 تومان ( 0 تومان )
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.5 اصفهان بروزرسانی: 26 اسفند 1396 10:55

60.3

2.5

کارخانه

2,950 تومان ( 0 تومان )
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.8 اصفهان بروزرسانی: 26 اسفند 1396 10:55

60.3

2.8

کارخانه

2,950 تومان ( 0 تومان )
لوله صنعتی "2 ضخامت 3 اصفهان بروزرسانی: 26 اسفند 1396 10:55

60.3

3

کارخانه

2,950 تومان ( 0 تومان )

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...