شرکت لوله و قوطی اصفهان

لوله شرکت لوله و قوطی اصفهان

عکس نام کالا قيمت
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 اصفهان
1403/04/04 12:40
0

48.3

2

کیلوگرم

39,700 تومان سفارش
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 اصفهان
1403/04/04 12:40
0

48.3

2.5

کیلوگرم

38,700 تومان سفارش
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 3 اصفهان
1403/04/04 12:40
0

48.3

3

کیلوگرم

38,700 تومان سفارش
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.8 اصفهان
1403/04/02 11:48
0

48.3

2.8

کیلوگرم

-

لوله داربستی شرکت لوله و قوطی اصفهان

عکس نام کالا قيمت
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 اصفهان
1403/04/04 12:40
0

48.3

2

کیلوگرم

39,700 تومان سفارش
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 اصفهان
1403/04/04 12:40
0

48.3

2.5

کیلوگرم

38,700 تومان سفارش
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 3 اصفهان
1403/04/04 12:40
0

48.3

3

کیلوگرم

38,700 تومان سفارش
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 1.8 اصفهان
1403/04/02 11:48
0

48.3

1.8

کیلوگرم

-
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.3 اصفهان
1403/04/02 11:48
0

48.3

2.3

کیلوگرم

-
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.9 اصفهان
1403/04/02 11:48
0

48.3

2.9

کیلوگرم

-
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.8 اصفهان
1403/04/02 11:48
0

48.3

2.8

کیلوگرم

-

لوله صنعتی و ساختمانی شرکت لوله و قوطی اصفهان

عکس نام کالا قيمت
لوله صنعتی "1 ضخامت 3 اصفهان
1403/04/04 12:40
0

33.7

3

کیلوگرم

40,700 تومان سفارش
لوله صنعتی "1 ضخامت 2 اصفهان
1403/04/04 12:40
0

33.7

2

کیلوگرم

40,700 تومان سفارش
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 اصفهان
1403/04/04 12:40
0

33.7

2.5

کیلوگرم

40,700 تومان سفارش
لوله صنعتی "2 ضخامت 1.8 اصفهان
1403/04/04 12:40
0

60.3

1.8

کیلوگرم

40,700 تومان سفارش
لوله صنعتی "2 ضخامت 2 اصفهان
1403/04/04 12:40
0

60.3

2

کیلوگرم

40,700 تومان سفارش
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.3 اصفهان
1403/04/04 12:40
0

60.3

2.3

کیلوگرم

40,700 تومان سفارش
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.5 اصفهان
1403/04/04 12:40
0

60.3

2.5

کیلوگرم

40,700 تومان سفارش
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.8 اصفهان
1403/04/04 12:40
0

60.3

2.8

کیلوگرم

40,700 تومان سفارش
لوله صنعتی "2 ضخامت 3 اصفهان
1403/04/04 12:40
0

60.3

3

کیلوگرم

40,700 تومان سفارش

پروفیل صنعتی و ساختمانی شرکت لوله و قوطی اصفهان

عکس نام کالا قيمت
پروفیل 2.5*20*30 لوله و قوطی اصفهان
1399/01/18 14:08
0

30*20

2.5

کیلوگرم

-
نتایج 1 تا 17 از کل 17 نتیجه

لوله و قوطی اصفهان

این شرکت از سال 1372 تاکنون به عنوان یکی از اولین تولید کننده های پروفیل های ساختمانی فولادی فعالیت دارد و قادر به تامین نیاز بازارهای منطقه می باشد. شرکت لوله و قوطی اصفهان در دو دهه ی گذشته اهداف خود را در صنعت فولاد با پشتکار دنبال کرده است و هم اکنون ظرفیت تولیدی 100.000 تن مقاطع فولادی در سایزهای گوناگون را در سال دارا می باشد.