لوله و پروفیل فولادی اصفهان

ورق سیاه لوله و پروفیل فولادی اصفهان

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
ورق سیاه 2 برش خورده 1000
بروزرسانی: 22 تیر 1398 15:25

2

2000*1000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 2 برش خورده 1250
بروزرسانی: 22 تیر 1398 15:25

2

2500*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

لوله داربستی لوله و پروفیل فولادی اصفهان

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان
بروزرسانی: 22 تیر 1398 15:24

48.3

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 پروفیل فولادی اصفهان
بروزرسانی: 22 تیر 1398 15:24

48.3

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

لوله صنعتی و ساختمانی لوله و پروفیل فولادی اصفهان

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
لوله صنعتی "1/4 1 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان
بروزرسانی: 22 تیر 1398 15:25

42.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.5 پروفیل فولادی اصفهان
بروزرسانی: 22 تیر 1398 15:25

60.3

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

لوله گالوانیزه لوله و پروفیل فولادی اصفهان

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
لوله گالوانیز " 1 پروفیل فولادی اصفهان
بروزرسانی: 22 تیر 1398 15:25

33.7

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیز " 1/4 1 پروفیل فولادی اصفهان
بروزرسانی: 22 تیر 1398 15:25

42.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیز " 1/2 1 پروفیل فولادی اصفهان
بروزرسانی: 22 تیر 1398 15:25

48.3

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

پروفیل لوله و پروفیل فولادی اصفهان

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
پروفیل 2.5*40*40 پروفیل فولادی اصفهان
بروزرسانی: 09 فروردين 1402 13:48

40*40

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

37,770 تومان -400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2.5*30*50 پروفیل فولادی اصفهان
بروزرسانی: 09 فروردين 1402 13:48

50*30

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

37,770 تومان -400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 3*40*80 پروفیل فولادی اصفهان
بروزرسانی: 09 فروردين 1402 13:49

80*40

حالت: 6 متری

3

کارخانه

37,870 تومان -400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2.5*90*90 پروفیل فولادی اصفهان
بروزرسانی: 09 فروردين 1402 13:49

90*90

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

37,770 تومان -400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 3*90*90 پروفیل فولادی اصفهان
بروزرسانی: 09 فروردين 1402 13:49

90*90

حالت: 6 متری

3

کارخانه

37,870 تومان -400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2.5*40*100 پروفیل فولادی اصفهان
بروزرسانی: 09 فروردين 1402 13:49

100*40

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

37,770 تومان -400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 3*40*100 پروفیل فولادی اصفهان
بروزرسانی: 09 فروردين 1402 13:49

100*40

حالت: 6 متری

3

کارخانه

37,870 تومان -400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 3*50*100 پروفیل فولادی اصفهان
بروزرسانی: 09 فروردين 1402 13:49

100*50

حالت: 6 متری

3

کارخانه

37,870 تومان -400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

پروفیل صنعتی و ساختمانی لوله و پروفیل فولادی اصفهان

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
پروفیل 2.5*40*40 پروفیل فولادی اصفهان
بروزرسانی: 09 فروردين 1402 13:48

40*40

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

37,770 تومان -400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2*30*50 پروفیل فولادی اصفهان
بروزرسانی: 09 فروردين 1402 13:48

50*30

حالت: 6 متری

2

کارخانه

38,570 تومان -400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2.5*30*50 پروفیل فولادی اصفهان
بروزرسانی: 09 فروردين 1402 13:48

50*30

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

37,770 تومان -400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2*30*60 پروفیل فولادی اصفهان
بروزرسانی: 09 فروردين 1402 13:48

60*30

حالت: 6 متری

2

کارخانه

38,570 تومان -400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 3*40*80 پروفیل فولادی اصفهان
بروزرسانی: 09 فروردين 1402 13:49

80*40

حالت: 6 متری

3

کارخانه

37,870 تومان -400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2.5*90*90 پروفیل فولادی اصفهان
بروزرسانی: 09 فروردين 1402 13:49

90*90

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

37,770 تومان -400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 3*90*90 پروفیل فولادی اصفهان
بروزرسانی: 09 فروردين 1402 13:49

90*90

حالت: 6 متری

3

کارخانه

37,870 تومان -400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2.5*40*100 پروفیل فولادی اصفهان
بروزرسانی: 09 فروردين 1402 13:49

100*40

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

37,770 تومان -400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 3*40*100 پروفیل فولادی اصفهان
بروزرسانی: 09 فروردين 1402 13:49

100*40

حالت: 6 متری

3

کارخانه

37,870 تومان -400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 3*50*100 پروفیل فولادی اصفهان
بروزرسانی: 09 فروردين 1402 13:49

100*50

حالت: 6 متری

3

کارخانه

37,870 تومان -400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 4*100*100 پروفیل فولادی اصفهان
بروزرسانی: 22 تیر 1398 15:25

100*100

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 4*120*120 پروفیل فولادی اصفهان
بروزرسانی: 22 تیر 1398 15:25

120*120

حالت: 12 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 4*140*140 پروفیل فولادی اصفهان
بروزرسانی: 22 تیر 1398 15:25

140*140

حالت: 12 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

پروفیل درب و پنجره لوله و پروفیل فولادی اصفهان

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان
بروزرسانی: 09 فروردين 1402 13:49

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

36,370 تومان -400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان
بروزرسانی: 22 تیر 1398 15:25

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان
بروزرسانی: 22 تیر 1398 15:25

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

پروفیل سبک لوله و پروفیل فولادی اصفهان

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
پروفیل 2*30*50 پروفیل فولادی اصفهان
بروزرسانی: 09 فروردين 1402 13:48

50*30

حالت: 6 متری

2

کارخانه

38,570 تومان -400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2*30*60 پروفیل فولادی اصفهان
بروزرسانی: 09 فروردين 1402 13:48

60*30

حالت: 6 متری

2

کارخانه

38,570 تومان -400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نتایج 1 تا 25 از کل 25 نتیجه

شركت پروفیل فولادی اصفهان یكی از بزرگترین تولید كنندگان بیش از 130 نوع از محصولات فلزی می باشد. کارخانه پروفیل فولادی اصفهان(پروفیل سازی جباری) با 35 سال سابقه درخشان در عرصه تولید قوطی، لوله فولادی اصفهان، انواع پروفیل فولادی اصفهان، تیر سینوسی و جرثقیل و انواع كركره ها و فرمینگ های گالوانیزه و انواع ورق فولادی اصفهان فعالیت دارد.

قیمت پروفیل اصفهان

پروفیل محصولاتی هستند که به حالت قوطی ساخته شده اند و به دو شکل مربع و مستطیل می باشند، از پروفیل ها در امورات مختلفی استفاده می کنند که می توان به صنایع ساختمان سازی با سطح مقطع کوچک اشاره کرد. همیشه برای ساخت در و پنجره، راه پله، نرده کشی و ... از پروفیل استفاده می کنند. با توجه به اینکه اصفهان قطب صنعتی ایران در عرصه صنعت فولاد کشور می باشد و کارخانه های تولید فولاد که در این شهر فعال هستند بدون شک یکی از تولید کنندگان پروفیل اصفهان می باشند. با توجه به کیفیت محصولات شما می توانید قیمت پروفیل اصفهان را با از سایت آهن پخش مشاهده کنید، ما تلاش می کنیم تا بتوانیم قیمت انواع این محصول را برای مشتریان خود ارائه کنیم.

قیمت پروفیل اصفهان، قیمت پروفیل امروز اصفهان، قیمت قوطی و پروفیل اصفهان

قیمت پروفیل امروز اصفهان

با توجه به اینکه پروفیل ها جز محصولات پر کاربرد و پر فروش هستند، بدون شک دارای بازاری پر از نوسانات قیمت می باشد پس قیمت امروز پروفیل اصفهان با روزهای دیگر در بعضی از شرایط می تواند متفاوت باشد اگر کالای مورد نظر با توجه به نیاز مشتریان در بازار موجود نباشد. از این رو شرکت های فعال که در زمینه تولید فولاد در اصفهان فعال هستند برای حفظ قیمت محصولات تلاش نمودند تا این محصول کاربردی را با تیراژهای بسیار بالا تولید کنند تا بتوانند از این طریق نیاز بازار کشور را تامین کنند. آهن پخش به عنوان ارائه دهنده محصولات فولادی در کشور تلاش می کند تا بتواند مشتریان خود را راضی نگهدارد، پس برای تهیه و خرید پروفیل می توانید از این بخش اقدام کنید.

همانطور که می دانید پروفیل ها به دو روش نورد گرم و نورد سرد تولید می شوند که هر کدام از این دو روش علاوه بر اینکه مراحل پیچیده مخصوص به خود را دارند بلکه هر کدام از آنها در شرایط خاصی مورد استفاده قرار می گیرند. اگر کمی عمیق تر به نحوه تولید این قوطی نگاه کنیم متوجه می شویم که این کالا از طریق ورق های فولادی با روش خم کردن و پرس ساخته شده و لبه های آن با جوش بسته شده است. به طور کلی پروفیل ها به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از : ساختمانی، صنعتی و مرکب که هر کدام دارای مقاومت مخصوص هستند، همانطور که در این بخش مشاهده می کنید می توانید قیمت قوطی و پروفیل اصفهان را از این بخش مشاهده کنید، که قیمت هر کدام از آنها با توجه به سایز آنها متفاوت می باشد.