پروفیل آسیا

شرکت پروفیل آسیا تولید کننده انواع پروفیل در ایران می باشد. قیمت پروفیل صنعتی و ساختمانی آسیا و قیمت پروفیل مقاطع باز آسیا  را به صورت لحظه ای در سایت آهن پخش مشاهده کنید.

پروفیل

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
پروفیل 2*40*40 آسیا
بروزرسانی: 07 خرداد 1399 15:08

40*40

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2.5*90*90 آسیا
بروزرسانی: 07 خرداد 1399 15:08

90*90

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل زد 2.5*Z_180 آسیا
بروزرسانی: 13 اسفند 1399 11:14

180

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

20,500 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل زد 3*Z_180 آسیا
بروزرسانی: 13 اسفند 1399 11:14

180

حالت: 6 متری

3

کارخانه

20,500 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2.5*C_180 آسیا
بروزرسانی: 13 اسفند 1399 11:14

180

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

20,500 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل زد 3*Z_200 آسیا
بروزرسانی: 13 اسفند 1399 11:14

200

حالت: 6 متری

3

کارخانه

20,520 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 3*C_200 آسیا
بروزرسانی: 13 اسفند 1399 11:14

200

حالت: 6 متری

3

کارخانه

20,520 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 3*C_220 آسیا
بروزرسانی: 13 اسفند 1399 11:14

220

حالت: 6 متری

3

کارخانه

20,520 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل زد 2.5*Z_220 آسیا
بروزرسانی: 13 اسفند 1399 11:14

220

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

20,520 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

پروفیل صنعتی و ساختمانی

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
پروفیل 2*40*40 آسیا
بروزرسانی: 07 خرداد 1399 15:08

40*40

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2*40*80 آسیا
بروزرسانی: 07 خرداد 1399 15:08

80*40

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2.5*90*90 آسیا
بروزرسانی: 07 خرداد 1399 15:08

90*90

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 3*90*90 آسیا
بروزرسانی: 07 خرداد 1399 15:08

90*90

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

پروفیل مقاطع باز

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
آبرو یکطرفه 180ضخامت 2.5 آسیا
بروزرسانی: 13 اسفند 1399 11:14

180

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

20,600 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
آبرو دو طرفه 180 ضخامت 2.5 آسیا
بروزرسانی: 13 اسفند 1399 11:14

180

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

20,600 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
آبرو دو طرفه 180 ضخامت 3 آسیا
بروزرسانی: 13 اسفند 1399 11:14

180

حالت: 6 متری

3

کارخانه

20,600 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل زد 2.5*Z_180 آسیا
بروزرسانی: 13 اسفند 1399 11:14

180

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

20,500 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل زد 3*Z_180 آسیا
بروزرسانی: 13 اسفند 1399 11:14

180

حالت: 6 متری

3

کارخانه

20,500 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2.5*C_180 آسیا
بروزرسانی: 13 اسفند 1399 11:14

180

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

20,500 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل زد 2*Z_180 آسیا
بروزرسانی: 13 اسفند 1399 11:14

180

حالت: 6 متری

2

کارخانه

20,500 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل زد 3*Z_200 آسیا
بروزرسانی: 13 اسفند 1399 11:14

200

حالت: 6 متری

3

کارخانه

20,520 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 3*C_200 آسیا
بروزرسانی: 13 اسفند 1399 11:14

200

حالت: 6 متری

3

کارخانه

20,520 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل زد 2*Z_200 آسیا
بروزرسانی: 03 اسفند 1399 16:03

200

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل زد 2.5*Z_200 آسیا
بروزرسانی: 13 اسفند 1399 11:14

200

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

20,520 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل زد 3*Z_220 آسیا
بروزرسانی: 13 اسفند 1399 11:14

220

حالت: 6 متری

3

کارخانه

20,520 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 3*C_220 آسیا
بروزرسانی: 13 اسفند 1399 11:14

220

حالت: 6 متری

3

کارخانه

20,520 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل زد 2.5*Z_220 آسیا
بروزرسانی: 13 اسفند 1399 11:14

220

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

20,520 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل زد 2*Z_220 آسیا
بروزرسانی: 03 اسفند 1399 16:03

220

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

آبرو

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
آبرو یکطرفه گالوانیزه ضخامت 1mm
بروزرسانی: 23 ارديبهشت 1399 14:46

1mm

18cm

گالوانیزه

اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
آبرو یکطرفه گالوانیزه ضخامت 1.25mm
بروزرسانی: 23 ارديبهشت 1399 14:46

1.25mm

18cm

گالوانیزه

اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
آبرو دو طرفه گالوانیزه ضخامت 1mm
بروزرسانی: 23 ارديبهشت 1399 14:46

1mm

18cm

گالوانیزه

اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
آبرو دو طرفه گالوانیزه ضخامت 1.25mm
بروزرسانی: 23 ارديبهشت 1399 14:47

1.25mm

18cm

گالوانیزه

اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...