28 28 28 36 031

امروز جمعه 30 فروردین 1398
سبد خرید0
 

فيلترها

تنظيم دوباره

ورق خودرو چهار محال بختیاری

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 29 فروردين 1398 16:11

0.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

10,000 تومان ( -250 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 29 فروردين 1398 16:13

0.5

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

9,950 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 29 فروردين 1398 16:14

0.6

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

9,260 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 29 فروردين 1398 16:14

0.6

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

9,200 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 29 فروردين 1398 16:15

0.7

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,570 تومان ( -130 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 29 فروردين 1398 16:14

0.7

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,720 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 29 فروردين 1398 16:14

0.8

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,550 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 29 فروردين 1398 16:14

0.8

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,700 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 29 فروردين 1398 16:14

0.9

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,550 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 29 فروردين 1398 16:14

0.9

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,500 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 29 فروردين 1398 16:14

1

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,620 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 29 فروردين 1398 16:14

1

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,700 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 29 فروردين 1398 16:14

1.25

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,800 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 29 فروردين 1398 16:16

1.25

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,700 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 29 فروردين 1398 16:14

1.5

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,650 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 29 فروردين 1398 16:14

1.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,550 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 2 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 29 فروردين 1398 16:16

2

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,800 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 29 فروردين 1398 16:14

2

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,850 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فیلترها

فيلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

ورق گالوانیزه

لیست قیمت ورق گالوانیزه

,

قیمت ورق گالوانیزه

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...