28 28 28 36 031

امروز یکشنبه 5 اسفند 1397
 
فيلتر تنظيم دوباره

ورق خودرو چهار محال بختیاری

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 04 اسفند 1397 16:46
0.5
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
9,230 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 04 اسفند 1397 16:47
0.5
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
9,270 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 04 اسفند 1397 16:46
0.6
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,490 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 04 اسفند 1397 16:46
0.6
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,530 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 04 اسفند 1397 16:47
0.7
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,130 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 04 اسفند 1397 16:48
0.7
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,160 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 04 اسفند 1397 16:47
0.8
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 04 اسفند 1397 16:48
0.8
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,200 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 04 اسفند 1397 16:47
0.9
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,030 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 04 اسفند 1397 16:47
0.9
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,950 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 04 اسفند 1397 16:48
1
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,150 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 04 اسفند 1397 16:48
1
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,110 تومان ( 100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 04 اسفند 1397 16:47
1.25
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,140 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 04 اسفند 1397 16:47
1.25
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,050 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 04 اسفند 1397 16:47
1.5
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,010 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 04 اسفند 1397 16:47
1.5
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 2 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 04 اسفند 1397 16:47
2
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,000 تومان ( 200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 04 اسفند 1397 16:47
2
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,130 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

ورق گالوانیزه

لیست قیمت ورق گالوانیزه

,

قیمت ورق گالوانیزه

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...