28 28 28 36 031

امروز شنبه 31 شهریور 1397
 
فيلتر تنظيم دوباره

ورق خودرو چهار محال بختیاری

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 31 شهریور 1397 15:17
0.5
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,400 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 31 شهریور 1397 15:17
0.5
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,400 تومان ( 40 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 31 شهریور 1397 15:17
0.6
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,400 تومان ( 270 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 31 شهریور 1397 15:17
0.6
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,400 تومان ( 270 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 31 شهریور 1397 15:17
0.7
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,400 تومان ( 570 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 31 شهریور 1397 15:17
0.7
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,400 تومان ( 570 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 31 شهریور 1397 15:17
0.8
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,400 تومان ( 530 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 31 شهریور 1397 15:17
0.8
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,400 تومان ( 530 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 31 شهریور 1397 15:17
0.9
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,350 تومان ( 420 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 31 شهریور 1397 15:17
0.9
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,350 تومان ( 420 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 31 شهریور 1397 15:17
1
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,300 تومان ( 430 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 31 شهریور 1397 15:17
1
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,300 تومان ( 370 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 31 شهریور 1397 15:18
1.25
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,300 تومان ( 430 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 31 شهریور 1397 15:18
1.25
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,300 تومان ( 370 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 31 شهریور 1397 15:18
1.5
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,250 تومان ( 180 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 31 شهریور 1397 15:18
1.5
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,250 تومان ( 180 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 2 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 31 شهریور 1397 15:18
2
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,350 تومان ( 180 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 31 شهریور 1397 15:18
2
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,350 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

ورق گالوانیزه

لیست قیمت ورق گالوانیزه

,

قیمت ورق گالوانیزه

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...