28 28 28 36 031

امروز یکشنبه 5 اسفند 1397
 
فيلتر تنظيم دوباره

فولاد امیرکبیر کاشان

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 27 بهمن 1397 16:38
0.5
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,900 تومان ( 1,100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 27 بهمن 1397 16:38
0.5
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,900 تومان ( 1,100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 27 بهمن 1397 16:38
0.6
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,400 تومان ( 1,110 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 27 بهمن 1397 16:38
0.6
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,400 تومان ( 8,400 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 27 بهمن 1397 16:38
0.7
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,400 تومان ( 1,300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 27 بهمن 1397 16:38
0.7
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,400 تومان ( 1,350 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 27 بهمن 1397 16:38
0.8
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,800 تومان ( 690 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 27 بهمن 1397 16:38
0.8
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,800 تومان ( 940 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 27 بهمن 1397 16:38
0.9
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,700 تومان ( 750 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 27 بهمن 1397 16:38
0.9
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,700 تومان ( 720 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 27 بهمن 1397 16:38
1
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,400 تومان ( 380 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 27 بهمن 1397 16:38
1
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,400 تومان ( 440 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 27 بهمن 1397 16:38
1.25
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,400 تومان ( 530 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 27 بهمن 1397 16:38
1.25
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,400 تومان ( 440 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 27 بهمن 1397 16:38
1.5
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,400 تومان ( 470 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

ورق گالوانیزه

لیست قیمت ورق گالوانیزه

,

قیمت ورق گالوانیزه

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...