28 28 28 36 031

امروز دوشنبه 2 مهر 1397
 
فيلتر تنظيم دوباره

فولاد امیرکبیر کاشان

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 02 مهر 1397 16:48
0.5
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,820 تومان ( 400 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 02 مهر 1397 16:46
0.5
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,670 تومان ( 250 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 02 مهر 1397 16:48
0.6
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,570 تومان ( 150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 02 مهر 1397 16:46
0.6
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,570 تومان ( 150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 02 مهر 1397 16:48
0.7
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,570 تومان ( 150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 02 مهر 1397 16:46
0.7
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,570 تومان ( 150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 02 مهر 1397 16:48
0.8
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,670 تومان ( 200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 02 مهر 1397 16:46
0.8
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,620 تومان ( 100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 02 مهر 1397 16:49
0.9
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,570 تومان ( 150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 02 مهر 1397 16:46
0.9
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,570 تومان ( 150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 02 مهر 1397 16:49
1
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,520 تومان ( 200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 02 مهر 1397 16:47
1
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,520 تومان ( 200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 02 مهر 1397 16:47
1.25
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,520 تومان ( 150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 02 مهر 1397 16:48
1.25
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,570 تومان ( 200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 02 مهر 1397 16:47
1.5
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,520 تومان ( 200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

ورق گالوانیزه

لیست قیمت ورق گالوانیزه

,

قیمت ورق گالوانیزه

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...