28 28 28 36 031

امروز جمعه 1 تیر 1397
 
فيلتر تنظيم دوباره

صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 31 خرداد 1397 09:46
0.5
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
4,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 31 خرداد 1397 09:46
0.5
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
4,240 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 31 خرداد 1397 09:46
0.6
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
4,210 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 31 خرداد 1397 09:46
0.6
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
4,130 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 31 خرداد 1397 09:47
0.7
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
4,070 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 31 خرداد 1397 09:47
0.7
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
4,090 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 31 خرداد 1397 09:47
0.8
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
4,010 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 31 خرداد 1397 09:47
0.8
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
3,970 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 31 خرداد 1397 09:47
0.9
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
3,960 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 31 خرداد 1397 09:47
0.9
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
4,030 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 31 خرداد 1397 09:47
1
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
4,030 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 31 خرداد 1397 09:47
1
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
3,940 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 31 خرداد 1397 09:47
1.25
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
4,080 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 31 خرداد 1397 09:47
1.25
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
4,090 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 31 خرداد 1397 09:47
1.5
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
4,140 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 31 خرداد 1397 09:47
1.5
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
4,190 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 31 خرداد 1397 09:47
2
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
4,260 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 2 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 31 خرداد 1397 09:47
2
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
4,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

ورق گالوانیزه

لیست قیمت ورق گالوانیزه

,

قیمت ورق گالوانیزه

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...