28 28 28 36 031

امروز سه شنبه 29 اسفند 1396
 
فيلتر تنظيم دوباره

صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 26 اسفند 1396 13:02
0.5
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
3,730 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 26 اسفند 1396 13:03
0.5
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
3,730 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 26 اسفند 1396 13:03
0.6
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
3,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 26 اسفند 1396 13:04
0.6
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
3,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 26 اسفند 1396 13:04
0.7
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
3,690 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 26 اسفند 1396 13:04
0.7
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
3,690 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 26 اسفند 1396 13:04
0.8
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
3,685 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 26 اسفند 1396 13:04
0.8
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
3,685 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 26 اسفند 1396 13:04
0.9
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
3,685 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 26 اسفند 1396 13:04
0.9
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
3,680 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 26 اسفند 1396 13:04
1
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
3,680 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 26 اسفند 1396 13:04
1
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
3,680 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 26 اسفند 1396 13:05
1.25
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
3,680 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 26 اسفند 1396 13:05
1.25
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
3,680 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 26 اسفند 1396 13:05
1.5
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
3,675 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 26 اسفند 1396 13:05
1.5
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
3,675 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 26 اسفند 1396 13:05
2
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
3,710 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 2 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 26 اسفند 1396 13:05
2
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
3,710 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

ورق گالوانیزه

لیست قیمت ورق گالوانیزه

,

قیمت ورق گالوانیزه

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...