28 28 28 36 031

امروز دوشنبه 2 مهر 1397
 
فيلتر تنظيم دوباره

صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 02 مهر 1397 16:59
0.5
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,690 تومان ( 300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 02 مهر 1397 16:59
0.5
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,590 تومان ( 200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 02 مهر 1397 16:59
0.6
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,490 تومان ( 100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 02 مهر 1397 16:59
0.6
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,490 تومان ( 100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 02 مهر 1397 17:00
0.7
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,440 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 02 مهر 1397 17:00
0.7
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,490 تومان ( 100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 02 مهر 1397 17:01
0.8
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,540 تومان ( 150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 02 مهر 1397 17:01
0.8
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,440 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 02 مهر 1397 17:01
0.9
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,490 تومان ( 150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 02 مهر 1397 17:01
0.9
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,440 تومان ( 100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 02 مهر 1397 17:01
1
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,540 تومان ( 250 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 02 مهر 1397 17:01
1
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,490 تومان ( 200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 02 مهر 1397 17:02
1.25
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,490 تومان ( 200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 02 مهر 1397 17:02
1.25
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,440 تومان ( 150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 02 مهر 1397 17:02
1.5
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,640 تومان ( 350 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 02 مهر 1397 17:02
1.5
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,640 تومان ( 350 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 02 مهر 1397 17:02
2
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,440 تومان ( 100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 2 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 02 مهر 1397 17:03
2
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,640 تومان ( 300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

ورق گالوانیزه

لیست قیمت ورق گالوانیزه

,

قیمت ورق گالوانیزه

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...