28 28 28 36 031

امروز دوشنبه 19 آذر 1397
 
فيلتر تنظيم دوباره

ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 18 آذر 1397 14:53
0.5
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,530 تومان ( -400 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 18 آذر 1397 14:53
0.5
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,530 تومان ( -400 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 18 آذر 1397 14:53
0.6
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,320 تومان ( -400 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 18 آذر 1397 14:53
0.6
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,320 تومان ( -400 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 18 آذر 1397 14:53
0.7
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,220 تومان ( -400 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 18 آذر 1397 14:53
0.7
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,220 تومان ( -400 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 18 آذر 1397 14:53
0.8
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,170 تومان ( -400 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 18 آذر 1397 14:53
0.8
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,170 تومان ( -400 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 18 آذر 1397 14:53
0.9
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,080 تومان ( -400 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 18 آذر 1397 14:53
0.9
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,080 تومان ( -400 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 18 آذر 1397 14:53
1
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,030 تومان ( -400 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 18 آذر 1397 14:53
1
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,030 تومان ( -400 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 18 آذر 1397 14:53
1.25
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,930 تومان ( -400 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 18 آذر 1397 14:53
1.25
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,930 تومان ( -400 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 18 آذر 1397 14:53
1.5
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,930 تومان ( -400 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 18 آذر 1397 14:53
1.5
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
7,930 تومان ( -400 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 18 آذر 1397 14:53
2
1000
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,270 تومان ( -400 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 2 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 18 آذر 1397 14:53
2
1250
حالت: رول
ST22
کارخانه
8,270 تومان ( -400 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

ورق گالوانیزه

لیست قیمت ورق گالوانیزه

,

قیمت ورق گالوانیزه

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...