28 28 28 36 031

امروز یکشنبه 31 شهریور 1398
سبد خرید0
 
تنظيم دوباره

ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:01

0.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:01

0.5

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:01

0.6

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,950 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:01

0.6

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,050 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:01

0.7

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:01

0.7

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:01

0.8

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:01

0.8

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:01

0.9

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:01

0.9

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:01

1

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:01

1

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:01

1.25

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:01

1.25

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:01

1.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:01

1.5

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:01

2

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 2 رول 1250 تاراز شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:01

2

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

ورق گالوانیزه

لیست قیمت ورق گالوانیزه

,

قیمت ورق گالوانیزه

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...