28 28 28 36 031

امروز یکشنبه 5 اسفند 1397
 
فيلتر تنظيم دوباره

فولاد کاویان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 8 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 14 بهمن 1397 15:21
8
6000*1250
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
4,500 تومان ( 4,500 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 15 بهمن 1397 15:20
10
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 15 بهمن 1397 15:19
10
6000*1250
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
4,520 تومان ( -40 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 27 بهمن 1397 15:16
12
6000*1250
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
4,920 تومان ( 410 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 18 مهر 1397 14:58
12
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
3,960 تومان ( -4,050 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 04 اسفند 1397 15:05
15
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
5,380 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 01 اسفند 1397 15:44
15
6000*1250
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 20 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 01 اسفند 1397 15:44
20
6000*1250
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 20 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 04 اسفند 1397 15:05
20
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
4,920 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 25 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 04 اسفند 1397 15:05
25
6000*1250
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
4,820 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 25 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 17 بهمن 1397 15:31
25
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 30 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 27 بهمن 1397 15:18
30
6000*1250
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
4,730 تومان ( 180 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 30 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 27 بهمن 1397 15:18
30
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
4,780 تومان ( 300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 40 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 20 آبان 1397 15:01
40
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
3,950 تومان ( -4,050 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

ورق سیاه

لیست قیمت ورق سیاه

,

قیمت ورق سیاه

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...