28 28 28 36 031

امروز دوشنبه 19 آذر 1397
 
فيلتر تنظيم دوباره

فولاد کاویان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 8 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 18 مهر 1397 14:58
8
6000*1250
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 18 مهر 1397 14:58
10
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 18 مهر 1397 14:58
10
6000*1250
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 18 مهر 1397 14:58
12
6000*1250
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 18 مهر 1397 14:58
12
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 18 آذر 1397 13:25
15
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
4,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 18 آذر 1397 13:25
15
6000*1250
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
4,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 20 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 05 آذر 1397 15:04
20
6000*1250
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 20 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 18 آذر 1397 13:25
20
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
3,820 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 25 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 18 آذر 1397 13:25
25
6000*1250
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
3,810 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 25 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 15 آذر 1397 13:00
25
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
3,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 30 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 20 آبان 1397 15:01
30
6000*1250
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 30 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 18 آذر 1397 13:25
30
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
3,830 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 40 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 20 آبان 1397 15:01
40
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

ورق سیاه

لیست قیمت ورق سیاه

,

قیمت ورق سیاه

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...